DOLAR 16,1920 -0.96%
EURO 17,4658 -0.86%
ALTIN 964,40-0,79
BITCOIN 467599-1,82%
Ankara
24°

AÇIK

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

POLATLI ÖNERGELERİ  BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDEN GEÇTİ

POLATLI ÖNERGELERİ  BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDEN GEÇTİ

ABONE OL
6 Mayıs 2022 10:09
POLATLI ÖNERGELERİ  BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDEN GEÇTİ
0

BEĞENDİM

ABONE OL

 

POLATLI’YA İLİŞKİN KARARLAR MECLİSTEN ÇIKTI

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclisinde Polatlı ya ilişkin gündem maddeleri karara bağlandı. Ankara Büyükşehir ve Polatlı Belediye meclis üyeleri tarafından ilçeye ilişkin sorun ve  problemlerin çözüme kavuşması gerekli çalışmaların başlanması ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi noktasında  verilen önergeler meclisten geçti.

 

 

 

 

Ankara Büyükşehir meclisi nisan ayı  gündem maddeleri kapsamında  İlçeye yönelik Polatlı Belediye meclis üyeleri Zekai Kaya, Fatma Erten, Serpil Öztürk ve Selami Ovacık tarafından Büyükşehir Belediye meclisine taşınan eksiklikler ve çalışmalar  mecliste oylandı.

Polatlı Cumhuriyet Necatibey Caddesi No:27/4 adresinde ikamet eden ve evi yanan Hüseyin DOĞAN’a yardım yapılması,Ankara ve İlçelerinde bulunan mineralli maden suyu kaynaklarının araştırılması, Polatlı Ali Rıza Bey Caddesi yollarının bakım ve onarım çalışmalarının yapılması karara bağlandı.

 

YANGIN MAĞDURUNA MECLİSTEN DESTEK

 

Polatlı Cumhuriyet Necatibey Caddesi No:27/4 adresinde ikamet eden ve evi yanan Hüseyin DOĞAN’a yardım yapılmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Zekayi Kaya tarafından verilen 08.03.2022 tarihli önergede; “Yangın Raporu dikkate alınarak Polatlı İlçemizde Hüseyin Doğan’a ait evde 26.12.2021 tarihinde yangın çıkmış ve vatandaşımız mağdur olmuştur. Ekte bulunan itfaiye raporunda da görüleceği üzere zarar gören vatandaşımıza yardım edilmesini ve gereğini saygılarımızla arz ederiz.” denildiği, konunun Ankara Büyükşehir Belediyesinin  ilgili birimlerince merii mevzuat çerçevesinde usulüne uygun olarak zarar gördükleri belirtilen yukarıdaki adreste malum yangın nedeniyle zarar gören(lerin) [yoksul ve ihtiyaç sahibi olduğu] değerlendirilmesine müteakip mağduriyetin giderilmesi için gerekli yardımın yapılmasına karar verildi.

 

ALİ RIZA BEY CADDESİ YOLLARINA BAKIM ONARIM YAPILACAK

Polatlı Ali Rıza Bey Caddesi yollarının bakım ve onarım çalışmalarının yapılmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2022 tarih ve 101. gündem maddesi olarak komisyoncahavale edilen dosya incelendi. Üyeler Fatma ERTEN ve Zekayi KAYA’nın verdiği önergede; Polatlı İlçesi Ali Rıza Bey Caddesi yollarının bakım ve onarım çalışmalarının yapılmasının istenildiği;Komisyon tarafından yapılan incelemeler neticesinde; Polatlı İlçesi Ali Rıza Bey Caddesinin asfaltında göçmeler oluştuğu ve rögar kapaklarının tahrip olduğu bu nedenle yollarının bakım ve onarım çalışmalarının yapılması komisyonumuzca uygun görüldü.

İLÇELERDE MİNARELİ SU KAYNAKLARI ARAŞTIRILIYOR

 

Ankara ve İlçelerinde bulunan mineralli maden suyu kaynaklarının araştırılmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.03.2022 gün ve 84. gündem maddesi olarak komisyona havale edilen dosya incelendi.Yapılan incelemeler neticesinde; Büyükşehir Belediye sınırlarına bağlı İlçelerde bulunan mineralli maden suyu kaynaklarının araştırılması uygun görüldü.

ZAFER MAHALLESİ 2490/1 VE 2491/1 ADA PARSELLERDE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE ONAY

Polatlı İlçesi Zafer Mahallesi 2490/1 ve 2491/1 ada parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.03.2022 tarih ve 26.gündem maddesi olarak komisyonumuza havale edilen dosya incelendi.

yapılan incelemeler neticesinde; Polatlı Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 07.02.2022 tarih ve 54686211-1286 sayılı yazısı ekinde sunulan Polatlı Belediye Meclisi’nin 03.12.2021 tarih ve 2021/163 sayılı kararı ile uygun görülen “Ankara İli, Polatlı İlçesi Zafer Mahallesi Ticaret Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine” ilişkin dosyanın, 5216 sayılı Kanun uyarınca İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına sunulduğu,

 

Yapılan incelemede;

Teklife Konu Alanın Mülkiyet ve Mevcut İmar Durumunun, Plan değişikliğine konu 2490 ada 1 parselin (2304 m2), 2491 ada 1 parselin (1867 m2) Polatlı Belediyesi mülkiyetinde ve toplam yüzölçümünün 4171m2 olduğu,

2490 ada 1 parsel ile 2491 ada 1 parsel arasındaki imar yolunun yaklaşık 650 m2, refüjün yaklaşık 470 m2 ve planlama alanı toplam yüzölçümünün yaklaşık 5290 m2 olduğu,

Söz konusu Ada/Parsellerin Polatlı Belediye Meclisinin 05.08.2005 tarih ve 236 sayılı kararı ile onaylanan Ankara (Polatlı) Zafer Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu sınırı içerisinde kaldığı,

 

Anılan plan kapsamında plan değişiklik teklifine konu alanda; 2490 ada 1 parselin ayrık nizam E:1.00 Hmax=7.00 yapılaşma koşullu Ticaret Alanı kullanımında, 2491 ada 1 parselin ayrık nizam E:1.00 Hmax=7.00 yapılaşma koşullu Ticaret Alanı kullanımında olduğu ve iki imar adasının arasında 7’şer metrelik imar yolları ve yeşil alan bulunduğu,

 

Plan Teklifi ve Açıklama Raporunda, Plan değişikliğine konu alanın mevcut imar planında Ticaret Alanı kullanımlı iki farklı imar adasından ve 7m’lik imar yolu ile refüjden oluştuğu,

Plan dosyası ekinde bulunan ASKİ, BOTAŞ, POLGAZ, TEİAŞ ve DSİ’den alınan kurum görüşleri doğrultusunda planlama alanının doğusundan geçen ASKİ’ye ait hattan 15 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakıldığı, ayrıca TEİAŞ’a ait hatların ve koruma bantlarının muhafaza edildiği,

Planlama alanının mevcut durumundan farklı olarak tek bir ticaret adası çözümü ile yapı alanının daha ekonomik kullanımının sağlandığı ve bölgenin ihtiyacını karşılayacak hizmet alanının oluşturulmasının amaçlandığının belirtildiği,

 

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinde, Polatlı Belediye Meclisi’nin 03.12.2021 tarih ve 163 sayılı kararı ile uygun görülen öneri imar planı değişikliğinin yenilenen altyapı görüşleri doğrultusunda, çevredeki mevcut teşekküller ve siluet de dikkate alınarak iki adayı birbirinden ayıran yaya yolu ve refüjün iptali ile E:1.00, Yençok:7.00 m yapılaşma koşullu ve tüm yönlerden 10 m yapı yaklaşma mesafesi bırakılarak oluşturulan ada bazlı Ticaret Alanının oluşturulduğu,Plan teklifine ait plan paftasında;

1. Belirtilmeyen diğer hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelik hükümleri ve onaylı imar planı plan notları ve plan hükümleri geçerlidir, şeklinde 1 adet plan notu belirlendiği,

 

Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede; Mevcut Uygulama İmar Planında 2490 ada 1 parsel ile 2491 ada 1 parselin arasından geçen yol ve refüjün plan değişiklik teklifi ile yeniden düzenlenen imar adasının içerisine dahil edilerek Ticaret Alanı olarak düzenlendiği; bu düzenlemenin öneri Ticaret Alanında İnşaat Alanı ve yoğunluk artışı getirdiği,

 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi 3.c bendinde “Düzenleme ortaklık payından elde edilen alanların yüzölçümleri toplamının altına düşülmemek kaydıyla, plan değişikliği ile kaldırılan yol alanlarının miktarları, düzenleme ortaklık payından oluşturulan park, çocuk bahçesi, meydan gibi açık ve yeşil alanlarda kullanılabilir. Ancak yol hariç düzenleme ortaklık payına tabi bir kullanımın kamu ortaklık payına tabi bir kullanıma dönüştürülmek istenilmesi halinde, düzenleme ortaklık payına tabi alanın hizmet edeceği etki alanında eşdeğer bir alan ayrılır, “hükmünün bulunduğu; ancak plan değişikliği teklifi ile iki imar adasının arasında bulunan yol ve refüj alanının Ticaret Alanı olarak önerildiği, kaldırılan yol ve refüjün yerine eşdeğer bir alan ayrılmadığı,

 

TEİAŞ’a ait hattın ve halihazır üzerinde refüj alanında görünen trafo alanının yeni oluşturulan Ticaret Adasının içerisinde yapı yaklaşma mesafesinde kaldığı, ayrıca ilgili kurum görüşü doğrultusunda plan notu düzenlenmediği ve plan üzerinde gösterilmediği,

 

Teklifin uygun görülmesi halinde ise sözü edilen düzeltmelerin plan, plan açıklama raporu ve plan paftalarında yapılması gerektiği değerlendirilmekle birlikte ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karar merciinin Belediye Meclisi olduğu görüş ve sonucuna varıldığı,

 

Hususları tespit edilmiş olup, Polatlı İlçesi Zafer Mahallesi 2490/1 ve 2491/1 ada parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin kaldırılan yol ve refüjün, “Park Alanı” olarak düzenlenmesi, trafo alanının çekme mesafeleri ve plan notları düzenlenecek şekilde plana işlenmesi suretiyle “tadilen onayı”  oybirliği ile uygun görüldü

 

HBR AYSUN YILMAZ BENLİ

 

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

hack forum hack forum hacker blog defacer diyetisyen null forum
reklam ajansı reklam ajansı Ankara Muhasebeci Ankara Muhasebeci Ankara Muhasebeci Ankara Muhasebeci Sanal Ofis Ankara Sanal Ofis Ankara Sanal Ofis Ankara