Ana sayfa İBRAHİM ATEŞ EL-ALİM ve SU-İ ZANDAN UZAKLAŞMAK

EL-ALİM ve SU-İ ZANDAN UZAKLAŞMAK

128
0

El-Alim esması Allah’ın güzel isimlerinden.Çok iyi  bilici.Her şeyi en ince noktasına kadar bilen,ilmi,ebedi ve ezeli olan her şeyi her yönüyle bilen tek yaratıcı olduğu manasını ifade eder.Her şeyi çok iyi bilen ,anlayan,tanıyan zaman ve yer kaydı olmaksızın büyük,küçük,gizli,açık  en ince hassas noktasına kadar bilen Cenab-Allah’tır.O’nun bilemeyecegi bir şeyi düşünmek mümkün değildir.Allah alimdir.İlmi ezeli ve ebedi olup bütün kainatı ve her şeyi kuşatmıştır.Hiç bir şey onun ilminin  dışında kalamaz.Enam suresi 18. ayette ”O’ kullarının üstünde tam hakimdir.O’hüküm ve hikmet sahibidir,her şeyden haberdardır”buyurmaktadır.Allah Tealanın verdiği ilim ve varlıklar onun sınırsız hakimiyetindedir.Bu ismi şeriften alınacak öğüt insanlara verdiği nimetlerin en başta geleni akıldır.İnsanoğlunun  sahip olduğu mevki,makam herşey geçici ve sınırldır .Herkese düşen, yaşamda bunların testinden geçerken aklın kullanılması insanlara, topluma,cevreye hizmet ve fayda sağlanmasıdır.Peygamberimizin ”İlim Çin’dede olsa gidip alınız”hadisinde buyurduğu gibi insanlar milletine,ırkına bakmadan nerede olursa olsun ilim ve bilim için gayret göstermelidir.Bilgili kişi karşılaştığı konularda bilgisine araştırmasına  dayanarak doğru kararlar verir.Bilmeyenlerin , araştırmayanların, cahillik içinde tutum sergileyenlerin,saplantıya kapılanların ne zaman ne yapacağı bilinmez. İnsanın herhangibir kimse ve olay hakkında elinde hiçbir bilgi,delil yok ise suizan ( kötü zan,kuşku) dan uzak olmalıdır. Yunus suresi 36 ayette ”Onların çoğunluğu zandan başkasına uymaz.Gerçekten zan ise,haktan hiçbir şeyi sağlayamaz.Şüphesiz Allah,onların işlemekte olduklarını bilendir”. Evet gerçek olan su-i zandan uzak hüsn-ü zan ile insanlara , olaylara iyi niyetle bakıp doğruyu bulmak ve onda buluşmaktır. El-Alim  gizli,açık,geçmiş,gelecek her şeyi bilen   Cenab-ı Allah’tır. Adalet,liyakat ve saadet hepimiz için.Dipnot; Ülke 83 milyon biriz.  Yönetimde olanların , yönetime talip olmaya çalışanların ve onları destekleyenlerin ,birlikteliğimiz dışında, ağır sözlerden,ötekileştirici dilden,kötü zanlardan uzak durmaları dileğimizdir.