Ana sayfa HUKUK PENCERESİ VASİYETNAMELER

VASİYETNAMELER

147
0

Bu hafta yazımıza ölüme bağlı bir tasarruf olan vasiyetname ile devam edeceğiz. Öncelikle ölüme bağlı tasarruf ne demektir, bununla başlayalım. Ölüme bağlı tasarruf, miras bırakan kişinin ölümünden sonra sonuç doğuracak ve arzularını içeren hukuki işlemlerdir. Miras sözleşmesi ve vasiyetname olmak üzere iki çeşit ölüme bağlı tasarruf işlemi vardır. Vasiyetname düzenlenme biçimi bakımından tek taraflı bir işlemken, miras sözleşmesi temelde bir sözleşme ilişkisine dayandığı için iki taraflı bir işlemdir. Yalnız ölüme bağlı tasarrufta bulunurken dikkat edilecek husus, miras bırakanın tasarruf edebileceği kısmın sınırıdır ki bu sınır da yasal mirasçıların saklı payları dışında kalan kısımdan ibarettir. Vasiyetnameyi biraz daha yakından inceleyecek olursak, öncelikle kimler vasiyetname yapabilir?
Öncelikle vasiyetname yapacak kişinin ayırt etme gücüne sahip olması yani kişinin bir vasiyetname yaptığında bunun sonucunda ne olacağını anlayabiliyor olması gerekir. İkinci olarak ise vasiyetname yapacak kişinin 15 yaşını doldurmuş olması gerekir. Vasiyetname üç şekilde yapılabilir;

 1. Resmi yazılı vasiyetname; vasiyetçinin son istek ve arzularını yazılı ya da sözlü şekilde sulh hukuk hakimi ya da notere iletmesi ile hazırlanan vasiyetnamedir. İspat bakımından en güçlü vasiyetname çeşididir. Resmi vasiyetname yapılabilmesi için bir resmi memura iki tane de tanığa ihtiyaç vardır.
 2. El yazısı ile vasiyetname; vasiyetçinin başından sonuna kadar tamamını kendi el yazısıyla yazdığı imza ve tarih içermesi gerekli olan vasiyetname türüdür. yazan kişi kaybolmasını önlemek adına notere ya da sulh hukuk hakimine bırakabilir ama vasiyetçi bırakmadı ise, vasiyetçinin ölümünden sonra vasiyetnameyi bulan kişi derhal sulh hukuk hakimine vermekle yükümlüdür.
 3. Sözlü vasiyetname; olağanüstü bir vasiyetname türüdür. Kişinin yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi durumlar yüzünden resmi vasiyetname ya da yazılı vasiyetname yapamaması durumunda başvurmasının mümkün olduğu vasiyetname türüdür. eğer miras bırakanın daha sonra diğer vasiyetname türlerinden birini yapma imkanı olmuşsa sözlü
  vasiyetname geçersiz olur. Bir diğer ölüme bağlı tasarruf şekli olan miras sözleşmesi resmi vasiyetname şeklinde yapılması
  gerekir. Bunun için her iki taraf notere gitmeli ve sözleşme şartlarını notere yazılı ya da sözlü olarak ifade etmelidirler. Miras sözleşmesi yapacak kişiler iki şahitle birlikte noter huzurunda sözleşmelerini ölümden sonra hüküm doğurmak üzere gerçekleştirebilirler.
  Sorularınız ve merak ettikleriniz için:
  Mail: av.haticesezgin@gmail.com
  ilaysuzeynepkonuk@gmail.com