Ana sayfa İBRAHİM ATEŞ EL-VAHİD ve İSLAM

EL-VAHİD ve İSLAM

144
0

Allah’ın güzel 99 ismi şerifi Esmaül Hüsna dan El-Vahid.Eşi ve benzeri olmayan ,işlerinde ,hükümlerinde asla ortağı ,dengi , benzeri bulunmayan demektir.Yüce Mevla sonsuzdur bir sayı ile eşlemek imkansızdır.Tek ve eşsiz tek.El -Vahid Zat’ında,sıfatlarında, isimlerinde,efalinde ortağı benzeri  olmayan Allah’ın zatında ,sıfatlarında ve fiilerinde bölünmesi ,sayısının artması söz konusu olmayan ve bir tek olduğunu ifade eden ismidir.Evrendeki milyonlarca delil taklit edilemez.O’nun varlığını anlamak ve bilmek için kendimize,kainata ve kainattaki yaratılış inceliğine ve her şeyin yerli yerine konduğuna,dengeye bakmak yeterlidir.Evren Cenab’ı Allah’ın yarattıkları ile doludur.Hepimizin ibadet ve kulluğuna  layık ve buna hakkı olan ilah Allah Vahid sıfatı ile tektir.O’nun ilahlığına denk  güçler bulmaya çalışan yüzyıllardır Allah’ın büyüklüğünü kavrayamayan insanların kimisi güneş,kimisi yıldızların önünde eğilmişlerdir.putlar,mabudlar gibi tanrılar yoktur..Bakara suresi 2-163 ayette”Sizin ilahınız bir tek ilahtır.O’ndan başka ilah yoktur.O Rahman’dır.Rahim’dir”buyurmaktadır.İslam dinide son din ve aynı zamanda tüm insanlığında evrensel dinidir.Mesala, Tevrat-Hz. Musa  Yahudiliğin evrensel olduğuna dair bir kayıt yoktur.Aksine Yahudiliğin tamamıyla İsrailoğullarına mahsus bir din olduğu söylenmektedir.Hatta onlar Yahudiliğe ilgi duyanları bu isteklarinden vazgeçirmek için dinlerinin zor olduğunu ve tahammül edilemez hükümleri olduğunu söylemektedirler.İncil-Hz.İsa Hristiyanlıkta evrensel bir din değildir.Çünkü Hz.İsa kendisinden önceki peygamberler gibi o da belli bir kavme peygamber olarak gönderilmiştir.Bizzat Hz.İsa kendisinden sonra gelecek peygamberleri müjdelemiştir.İslamiyete gelince onu tebliğ eden Muhammet(s.a.s) son peygamberdir.O kendinden önceki gibi bir kavme veya bir millete değil tüm insanlığa,alemlere rahmet olarak gelmiştir.Hz.Adem’den  Peygamber efendimize gönderilen tüm dinlerin ortak adı İslam’dır. Al-İ imran suresi 19 ayettede  ”Allah katında din İslam’dır” buyurmaktadır.Evet Mübarek Ramazan Ayının hayırlı olmasını,maddi-manevi ibadetlerinmizin kabulünü,sağlıklı günlere kavuşmayı Cenab-Allah’tan dileriz.Ülkemizde veriler yükseliyor.Pandemiyle mücadele ve  birbirimizin sağlığına saygı duymak için lütfen kurallara uyalım.Selam ve dua ile.