Ana sayfa HUKUK PENCERESİ HUKUK PENCERESİ PANDEMİ SÜRECİNİN İŞ HUKUKUNA ETKİLERİ

HUKUK PENCERESİ PANDEMİ SÜRECİNİN İŞ HUKUKUNA ETKİLERİ

139
0


Covid-19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok alanda etkisini göstermiştir. Bunların başında sağlık, ekonomi, eğitim, iş hayatı gibi hayatımızın en önemli parçaları gelmektedir. Bu haftaki pandeminin iş hayatına, işçi ve iş veren arasındaki sözleşmeye etkisinden bahsedeceğiz. İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkiyi, karşılıklı hak ve görevleri ve bu hukuka ilişkin kanun, yönetmelik vb. konu alan hukuk dalıdır. İş hukukunun ve iş kanununun temelinde işçiyi koruma arzusu yatmaktadır. Covid-19 nedeniyle işçiler ve iş verenler edimlerini yerine getirmekte zorlanmışlar ekonomi ve iş hayatı önemli ölçüde zarar görmüştür. İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli önlemleri almak devletin görevi olup devlet pandemi sürecinde hazırlanan kanunlar ile zararı en aza indirmeyi hedeflemiştir. Bunun için Resmi Gazetede 7244 sayılı kanun yayımlanmıştır. Bu kanun kapsamında artık işverence işçilerin tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarılması kavramı uygulanmaya başlanmış bununla birlikte işverenin İş Kanunu md.25/2 dışındaki nedenlerle iş akdini feshi yasaklanmıştır. Daha önce ücretsiz izin konusu yalnızca İş Kanunu’nda yer almış bir kavram olup uygulaması işçi tarafından yazılı kabul şartına bağlıyken 7244 sayılı kanun ile işçinin kabulüne gerek olmaksızın işveren tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz izine çıkarabilmektedir. İş verenin maddi anlamda zorlanması durumunda iş akdini sona erdirmeyip askıya alması amaçlanmıştır. Bu düzenlemeler işçiyi korumak maksadıyla hazırlanmış olsalar da uygulamada işçinin mağduriyetine sebep olduğu durumlar da gerçekleşebiliyor. Yazılı olarak değil sözlü olarak bir işçi ücretsiz izne çıkarılırsa ve iş veren sözlü bildirimle kötü niyetli olarak devamsızlık nedeniyle iş akdini sona erdirmeyi planlıyorsa işçinin mağduriyeti doğabilir. Ayrıca ücretsiz iznin azami 3 ay olacağı Cumhurbaşkanı kararıyla bu sürenin 6 aya kadar uzatılabileceği düzenlemede yer almaktadır. Ancak her işletmenin ücretsiz izin süreleri farklılık gösterebilir. Örneğin 1 hafta içinde ücretsiz izini gerektirecek sorunlar ortadan kalksa dahi işletmeler ücretsiz izni 3 aya kadar sürdürebilirler ve bu durum da işçinin mağduriyetini doğurmaktadır. Ücretsiz izin verilmesini gerekli kılan durumun mevcut olduğu süre makul süre olarak kabul edilmeli ve bu süre geçtiğinde hala iş veren işçiyi işe devam etmesi için çağırmıyorsa bu durum hakkın kötüye kullanılması ve dürüstlük kuralının ihlali anlamına gelmektedir. Makul sürenin sona ermesine rağmen işe başlatılmayan işçinin iş akdini haklı fesih ile sona erdireceği kabul edilmelidir.
Sorularınız ve merak ettikleriniz için:
E-MAİL: av.haticesezgin@gmail.com
ilaysuzeynepkonuk@gmail.com