Ana sayfa HUKUK PENCERESİ KVKK HAKLARIMIZI NASIL KORUYOR?

KVKK HAKLARIMIZI NASIL KORUYOR?

314
0

KVKK Haklarımızı Nasıl Koruyor?

Her hafta sizlerle bilgi paylaşımında bulunacağımız hukuk köşemizdeki yazılarımıza ilk olarak teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte hepimizin gündemini meşgul eden ve fazlaca merak ettiğimiz  Kişisel Verilerin Korunması konusu ile başlamak istiyoruz. Peki nedir bu Kişisel Verilen Korunması Kanunu?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu(KVKK) 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, Anayasa ile  güvence altına alınmış olup kişisel verilerin korunması temel bir haktır, bu hakkın temel bir  hak olmasının sonucu olarak da kişisel verilerin korunmasının sorumluluğu devlete aittir ve devlet bu sorumluluğunu Kişisel Verileri Koruma Kurumu aracılığıyla yerine getirmektedir.

Peki devlet kişisel verilerimizi ihlal edenler için nasıl yaptırım uygulamakta?

Şöyle ki; KVKK kapsamında kişisel verilerin korunmasını ihlal edenler için fiillerinin suç teşkil ettiği durumlarda Türk Ceza Kanununun 135-140. Maddelerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. KVKK md 18’de yine kanun kapsamında öngörülen bazı yükümlülüklerin sorumlu kişiler tarafından ihlali halinde, bu kişilere idari para cezası verileceği bu  yükümlülük ihlallerinin, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi halinde, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılacağını belirterek caydırıcı yaptırımlara yer verilmiştir.

Bizim korunmaya değer kişisel verilerimiz nelerdir?

Adımız, soyadımız, adresimiz, yaşımız yani şahsımıza ait tüm bilgiler. İnsan olarak sosyal varlıklarız, bu sebeple günlük hayatımızda özellikle teknolojinin de hayatımıza girmesiyle birlikte isteyerek ya da istemeyerek pek çok kişisel bilgimizi paylaşmak zorunda kalıyoruz. Zaten bu kanunun amacı da burada devreye girmekte, biz kişisel verilerimizi gerektiği yerlerde aklımızda bir şüphe olmayarak paylaşacağız, sorumluluk bunu muhafaza etmesi gerekenlerin üstünde olacak, eğer ki bu sorumluluk altında olan kişiler bu sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmez ve maddi manevi bir zarar meydana gelmesine sebep olurlarsa işte o zaman haklarınızı kullanabilmek ve hak kaybı yaşamamak için avukatlarınıza başvurabilirsiniz.

Sorularınız ve merak ettikleriniz için:                      AV.HATİCE SEZGİN & STJ.AV.İLAYSU ZEYNEP KONUK

Mail: av.haticesezgin@gmail.com

          ilaysuzeynepkonuk@gmail.com