Ana sayfa IŞIĞIN GÖR DEDİĞİ Ağaçlar neden budanır?

Ağaçlar neden budanır?

479
0

Bahar aylarında ağaçların budanması gerekir. Ağaç budaması, ağaçların ömrünü uzatır, güzel görünmesini sağlar ve hastalıklara karşı direncini arttırır. Ağaçların budanması çok önemli ve faydalı bir çalışmadır, daha fazlası hakkında bilgi edinmek isterseniz cevap yazımızda.

İlkbahar, doğanın derin bir uykudan uyandığının müjdelendiği mevsimdir. Kışın kasvetiyle yorgun düşen doğa, gökkuşağını bile kıskandıracak çeşitlilikte renklerle ye­niden dirilir. Ve ağaç sahipleri, güçsüz düşen ağaçlarını tekrar canlandırmak için her sene genelde bu mevsimde budama işlemi yapar. Bazı ağaçların budama zamanlan farklılık gös­terebilir ama genel amaç; ağaçların ömrünü uzatmak, verim­liliğini artırmak veya onlara şekil vermektir.

Dal kesme, dal eğme, dal seyreltme, uç alma ve dalların açılarının genişletilmesi gibi işlemler budama olarak adlandı­rılır. Bazı yerlerde, örneğin otellerde çevreye güzellik katmak için ağaçlar budanır. Ağaçlara farklı şekiller verilir. Ancak bu­dama işlemi daha çok meyve ağaçlarına yapılır. Genç meyve ağaçları, taçsız olarak düz bir fidan hâlinde dikilir. Kök boğazından çıkan sürgünler temizlenir. Ağaç  – şeftali ve kayısılarda ikinci, elma ve armutlarda ise üçüncü yıl Şekil verme budaması yapılır. Meyve ağaçlarının d çak “boylu ve kısa dallı olmaları, erken ve bol meyve verimi­ni etkiler. Dallar enine büyümeli, uzayıp gitmemelidir. Alçak boylu meyve ağaçlarında bakım ve meyve toplama kolay olur. Budamayla terbiye edilmiş meyve ağaçlan alçak yapılı, üç-beş ana dallı, tacın alt tarafı bol yapraklı ve meyve dallı olur.

Gençleştirme budaması, ağaçlarda yeniden kuvvetle] günler meydana getirerek yeni bir taç oluşması için yapılır. Böylece ağaçta verim yeniden arttırılacağı gibi meyvelerinde kaliteleri yükseltilmiş olur. İhtiyarlamış ve ölmeye yüz tut­muş ağaçlarda gençleştirme budaması yapılmaz. Gençleştirmede meyve türlerinin budamaya karşı dayanma derecelen de göz önünde bulundurulur. Zeytin ağacı budamaya karşı dayanaklı olandır.

Budama sonrası bakım önlemleri budamanın başarılı ol­ması için çok önemlidir. Bunların başında, budama yüzey­lerinin çam katranı vb. bir koruyucu macunla kapatılması gelir. Budamadan etkilenen ağaçlar kök sistemindeki besin elementlerini harcamak amacıyla bol sürgün verirler. Oluşan  sürgünlerin, şekil verilen ağacın formuna uygun olarak yönlendirilmesi gerekir. Kök ve gövde üzerindeki sürgünler derhâl alınmalıdır. Aksi takdirde ağaçlarda tepe çökmeleri oluşur. Bu olay, ağacın ölümüne zemin hazırlar ve budamayı başarısız kılar. Budama eğer tepe tacında yapılmış ise budama sonrası bakım önlemleri iki-üç yıl sürmelidir. Koruyucu ma­llar üç-dört yıl boyunca yara yüzenini korumaktadır anca su kök sürgünleri devamlı suretle kontrol edilmelir.