Ana sayfa GÜNDEM ANKESOB’dan “Eğitim-İş Dünyası Ortaklığı Projesi”

ANKESOB’dan “Eğitim-İş Dünyası Ortaklığı Projesi”

509
0

“Eğitim-İş Dünyası Ortaklığı Projesi” ANKESOB Koordinatörlüğünde başlıyor

ANKESOB, yıllardır bünyesinde bulunan üye odalarına ve hedef kitlesine yönelik sürdürdüğü girişimcilik temelli çalışmalarını bir adım daha ileriye taşıyor.

ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, “Eğitim-İş Dünyası Ortaklığı Projesi ile Girişimcilik Eğitimlerimizi başka bir boyuta taşıyor, bu konudaki tecrübe ve deneyimlerimizi Avrupalı paydaşlarımıza aktaracağız.” dedi. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından finanse edilen “Eğitim-İş Dünyası Ortaklığı Projesi” ANKESOB koordinatörlüğünde uygulanmaya başlıyor. Erasmus+Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projeleri kapsamında iki yıl sürecek olan proje ile eğitim-iş dünyası arası işbirliğini sürekli kılmaya yönelik çalışmalar yürütülecek.

Proje ortakları arasında; Türkiye’den Ankara Mamak / Ortaköy 80.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Slovenya ve Bulgaristan’dan Ticaret Odaları, Makedonya’dan KOBİ Vakfı, İngiltere’den Üniversite, İspanya’dan Girişimcilik Derneği, ayrıca; Slovenya, Bulgaristan ve Makedonya’dan birer Meslek Lisesi yer alıyor.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner,  projenin kabulü ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Odalarımıza ve Ankaralı esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik vermiş olduğumuz Girişimcilik Eğitimlerimizi başka bir boyuta taşıyor, bu konudaki tecrübe ve deneyimlerimizi Avrupalı paydaşlarımıza aktarıyoruz.” dedi.

“21. YÜZYIL GİRİŞİMCİLERİN YÜZYILI OLACAKTIR”

Başkan Yiğiner’in Eğitim-İş Dünyası Ortaklığı Projesi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “2016 yılında KOSGEB işbirliği ile başladığımız ve 2017 yılı içerisinde de devam ettirdiğimiz ‘Esnaflık Fırsatı Girişimcilikte Programı’ ile girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı esnaf/sanatkâr işletmelerin açılması yönünde adımlar attık. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için ekonomik değer yaratacak girişimciler yetiştirmenin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Girişimciliği bir an önce anaokulu kademesine kadar çekmek zorundayız. Çocuklarımıza girişimcilik ruhunu kazandırmanın yolu bu eğitime çok erken yaşlarda başlamaktan geçmektedir. Artık, hepimiz biliyoruz ki; 21 yüzyıl girişimcilerin yüzyılı olacaktır. Çocuklarımız için meslek seçimi ne kadar önemliyse, girişimciliğin de meslek seçimi kadar önemli olduğunu çocuklarımıza benimsetmeliyiz.

“GİRİŞİMCİLİKTE YAZILI METİNLERİN DIŞINA ÇIKILMALIDIR”

Girişimcilik ekosisteminin içinde yer alan bir kuruluş olarak girişimciliğe topyekûn destek vermenin önemli olduğunu görüyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda planlıyor ve projelerimizi bu yöne kaydırmak için çaba gösteriyoruz. Özgüveni olan, kendini sürekli geliştiren, üretimin içerisinde yer almaya çalışan gençlerimizin önündeki engelleri kaldırmak için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. Ekonomimizin gelişimi açısından gençlerimize girişimciliği özendirmeliyiz. Geleceğe yolculuğun girişimcilikle başlayacağını ve bu yolda tüm paydaşlarımızla işbirliği içerisinde hareket edeceğimizin bilinmesini isterken, kabul edilen proje ile metinlerin dışına çıkarak, gerçek yaşamda girişimciliği yaşayarak, yaşatarak öğretmek için bilimsel çalışmalarla da desteklenen bir uğraş içerisinde olacağız. Başta ülkemize, Ankaralı esnaf ve sanatkârlarımıza, tüm paydaşlarımıza hayırlı olması temennisiyle projemizin başarı ile sonuçlandırılması noktasında her türlü gayreti göstereceğimizi, gereken her türlü desteği vereceğimizi belirtmek isterim.

PROJE BİLGİSİ

Avrupa Komisyonunca her zaman ifade edilen ‘Girişimcilik kapasitesi sadece pratikte yapılan uygulamalarla mümkündür’  fikrinden hareket eden konsorsiyum üyesi eğitim kurumları ve esnaf/ticaret odalarını bir araya getiren Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) ve Mamak / Ortaköy 80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortak girişimi,  2 yıllık proje çalışmaları sonrasında eğitim-iş dünyası arasında kuvvetli bir iş birliğinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütecektir.

Avrupa Komisyonunca yeniden yapılandırılan eğitim anlayışı kapsamında,  gençler arasında girişimci zihniyet ve kapasitesinin oluşturulması, anaokulunun ilk yıllarından itibaren başlatılması gereken en önemli önceliklerden biri olarak belirtilmiştir. Komisyon, okulun ve öğrencilerin gerçek yaşam ortamlarında iş dünyası ve girişimci dünyasından çeşitli kuruluşlar ve profesyoneller ile işbirliği yaptığı açık okul perspektifine bağlı bu tür girişimci yönelimin oluşturulmasını ısrarla öncelik dokümanları vasıtasıyla önermektedir.

ANKESOB çatısı altında iş ve eğitim dünyasından seçkin profesyonellerden kurulu birçok komisyon bulunmaktadır. Sosyal sorumluluk bilinciyle faaliyetlerini sürdüren bu komisyonlar vasıtasıyla Türk Eğitim Sistemine yönelik katkılarını yılardır büyük bir şevkle sunmakta olan ANKESOB, ‘The School-Business Alliance’  projesiyle de benzer katkıyı bugün Avrupa Eğitim sistemine sunmayı amaçlamaktadır. ANKESOB çatısı altında büyük önem ve öncelikle sürdürülen girişimcilik eğitimlerinde sunulan bilgi, birikim ve deneyim bugün Avrupalı ortak kuruluşlarla paylaşılacak, bu eğitimler ve uygulamalar ortaöğretim düzeyinde faaliyetlerle eğitim dünyasına taşınacaktır.

“EĞİTİM-İŞ DÜNYASI ORTAKLIĞI” PROJESİ

Genç öğrencilere yönelik olarak okullarda girişimcilik deneyiminin mümkün olduğunca erken yaşta sunulmasına yönelik Avrupa politikasına katkı sunacak proje ile sadece Türkiye ile sınırlı kalmamak üzere Avrupa çapında çok güçlü bir girişimci eğitim gündeminin oluşturmasına ve okullarla yakın ilişki içinde faaliyetler sürdürülmesi sağlanacaktır. Derslerle sınırlı kalan girişimcilik eğitimine uygulamalı iş birliği temelli motivasyon kazandırılacaktır. Genç öğrencilere, toplumdaki girişimci kaynaklarla etkileşimde bulunabildiği, açık okul perspektifinde uzun vadeli, sürükleyici ve gerçek hayatla etkileşimde bir girişimcilik deneyimi sunmak, girişimci kapasitesi ve zihniyetini doğrudan kullanarak uygulamalı bir içerik sunmak mümkün olacaktır. Girişimcilik eğitimini genç öğrenciler üzerinde gerçek ve kalıcı bir etkiye sahip olacak şekilde etkin bir şekilde uygulanacaktır. Bu amaçla ANKESOB, yerel ortağı Ortaköy 80.Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte 5 Avrupa ülkesinden ortaklarıyla birlikte önümüzdeki 2 yılda; ‘Odaların önderliğinde okullarda ‘Girişimcilik Eğitimi’ rehber kitabı, ‘Genç Öğrenciler için Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ rehber kitabı, ‘Şimdi Yapabiliriz!’ görseli ve  sürekli bir eğitim-iş dünyası işbirliğinin girişimcilik eğitiminde tek yol olduğuna dair tavsiye metni hazırlanacak ve bu içerikler eş zamanlı olarak 5 ortak ülkede yapılacak faaliyetlerle paydaşların kullanımına sunulacaktır.”