Ana sayfa IŞIĞIN GÖR DEDİĞİ Soba-KÖŞE YAZISI

Soba-KÖŞE YAZISI

527
0

Fizikçi, matematikçi, kimyacı, jeolog ve antropolog­dan oluşan bir heyet bir araştırma için arazide bulun­maktadır. Birden yağmur bastırır. Hemen yakınların­daki bir köy evine sığınırlar. Ev sahibi bunlara bir şeyler ikram etmek için mutfağa geçer.

Hepsinin dikkati soba üzerinde toplanır. Soba yer­den yaklaşık bir metre kadar yukarıda, altında dizili taşların üzerindedir.

Sobanın niçin böyle kurulmuş olabileceğini düşü­nürler, tartışırlar ve herkes fikirlerini sırayla açıklama­ya başlar.

Kimyacı, “Adam sobayı yükselterek aktivasyon enerjisini düşürmüş, böylece daha kolay yakmayı amaçlamış olmalı,” der.

Fizikçi, “Adam sobayı yükselterek konveksiyon yo­luyla odanın daha kısa sürede ısınmasını sağlamak is­temiştir,” diyerek fikrini söyler.

Jeolog, “Burası tektonik hareketlilik bölgesi oldu­ğundan herhangi bir deprem anında sobanın taşların üzerine yıkılmasını sağlayarak yangın olasılığını azalt­mayı amaçlamış,” der.

Matematikçi, “Sobayı odanın geometrik merkezine kurmuş, böylece de odanın düzgün bir şekilde ısınma­sını sağlamış,” dedikten sonra antropolog, “Adam ilkel topluluklarda görülen ateşe tapmanın daha hafif biçimi olan ateşe saygı nedeniyle sobayı yukarı kurmuş,” der.

Bu sırada ev sahibi içeri girer, ona sobanın niye böyle yukarıya kurulduğunu sordukları zaman biraz sı­kılarak cevap verir.

“Borumuz yetmedi.”