Ana sayfa GÜNDEM ÇİFTÇİNİN BEKLENTİSİ SON BULDU TORBA YASA MECLİSE SUNULDU

ÇİFTÇİNİN BEKLENTİSİ SON BULDU TORBA YASA MECLİSE SUNULDU

367
0

TARIM KREDİ BORÇLARI İÇİN TORBA YASA MECLİSE SUNULDU

2 Nisan 2021 tarihinde “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” sunuldu. Torba yasayla beraber üreticilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine günü geçen borçları için %12 ve %18’lik bir faizle yapılandırma getirilebilir.

Tarım kredi borçları için torba yasa Türkiye Büyük Millet Meclisine  sunuldu.  Torba yasa ile çiftçinin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borcu yüzde 18 faizle yapılandırılabilir.

TORBA YASA’DA NE VAR?

 – Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilere kullandırılan tarımsal kredilerden 31/12/2020 tarihi itibarıyla takibe düşen, sorunlu, yani “tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılan” kredilerle ilgili yapılandırma öngörülüyor.

2- Çiftçiler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar kooperatife başvuruda bulunmak kaydıyla yapılandırmadan yararlanabilecekler.

3- Yapılandırılacak kredilerde yüzde 12 ile yüzde 18 basit usulde faiz uygulanacak.

4- Çiftçiler yapılandırılacak kredi borcunu “Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmesi halinde borcun tamamı, taksitlendirilmesi halinde ise peşinata tekabül eden %30’u 2021 yılının Ekim ayı sonuna kadar, kalan tutarı ise 2022 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda üç eşit taksitte ödeyebilecek. İlk taksit 2021 yılının Ekim ayında ödenebilecek.

HBR: ŞEVVAL AKGÖZ