Ana sayfa İBRAHİM ATEŞ EL-CABBAR ve UMUTLARIN CANLANMASI

EL-CABBAR ve UMUTLARIN CANLANMASI

245
0

El-Cebbar celle celaluha Esma-ül Hüsna Allah’ın güzel isimlerinden.Dilediğini cebir yoluyla yapan,kayıtsız şartsız herkese cebredecek olunamayan.Azamet ve kudret sahibi,istediğini mutlak yapan dilediğine müktedir olan.Hüküm sahibi Allah’tır.O’ne derse olur,muradı yerine gelir. Yüce Allah’ın ”Cebbar”sıfatı sebebiyle insanların işlerine kendi iradeleri ve serbestlikleri olmadığı sanılmamalıdır.Çünkü Allah bildirdiği emir ve yasaklarına uyup uymama konusunda insanları kendi iradelerine serbest bırakmıştır.Günlük hayatta kullanfdığımıza yakın anlamı istediğini mutlak yapan,dilediğine müktedir  olan,büyüklük ve azamet sahibi,kudret sahibi olan,iman eden,kullarını islah eden,tevbe etmeye döndürüp onları ıslah eden.İnsanların eksiklerini tamamlayan,ihtiyaçlarını gideren,işlerini düzelten ve bu konuda gereken şeyi,gereği gibi yapmakta iktidarlı olan,hakim manasını ifade eder.Haşr suresi 23 ayette ”O’Allah’ki O’ndan başka ilah yoktur.Melik’tir(Hükümrandır).Kuddüs’tür(Mukaddes’tir). Selam’dır(selamet erdirendir).Mümin’dir(Emniyet verendir).Müheymin’dir(Koruyup gözetendir).Aziz’dir(yücedir).Cabbar’dır(cebredendir).Mütekebbir’dir(pek yüce olandır).Allah şirk koşulan şeylerden münezzehtir(uzaktır) buyurmaktadır.Düzeni bozulan herşeyi düzene koyar.Yarattıklarının ihtiyaçlarını giderir.Yaşama ve rızık sebeblerini  sağlar.Kırılan umutların canlanması kendine gelmesi,şaşırtıcı perişanlıkların, felaketlerin iyi hale gelmesi ve yola konması için tek başvuru kaynağı,sığınalıcak yüce kudret sahibi Cenab-Allah’tır. Allah’ın kurduğu kainatta nizamı,cevreyi,dengeyi insanoğlu nefs hakimiyetini,hak hukuku ihlal etmeden,umutla yaşamalıdır. Hüküm ve takdir Cenab-Allah’ındır.Adalet,liyakat,saadet hepimiz için.Selam ve dua ie.