Ana sayfa HAYDAR BİRCAN Hangi yolu seçiyorsun ?

Hangi yolu seçiyorsun ?

279
0

Kim bir insan bir için yanlış yapıp  hak yolunu değil de batıya giden yola yönelirse , yarını düşünmeden devam ederse işte musalla taşında yatanı görürsün. O nedenle bu dünya bir sınavdır. İşte o sınavı geçmek için iyi bir sınava hazır hale kendini yetiştirirsin. İşte burada her gün soruyorum. Cenabı Allah iki yol göndermiş bir hak yolu biti batıl yol. Eğer batıl yolu seçersen şeytanın yoludur. eğer hak yolunu seçersen peygambere giden yoldur. Seçtiğin yol sadece burada değil ahirette sorulacak. Buna göre iyi düşün . Sadece bencillik yaparak kendini düşünerek hareket etme.

(Bütün peygamber ümmetlerine aynı iman esaslarını getirmiş ve tebliğ etmişlerdir. Nizam ve ahlak sahasında ise prensipler değişmemekle beraber medeni ve ictimai şartlara göre şekiller ve uygulamalar değişmektedir. Son peygamber Muhammed Mustafa (s.a) insanların ilim ve medeniyetce en ileri devrelerinde onlara rehber olacak en kamil dini getirmiş ve tebliğ etmiştir. Peygamberlerin getirdikleri iman ve nizamı değiştiren veya inkar edenler ahirette muhakeme edilecek ve peygamberleri de olan aleyhine şahitlik edeceklerdir. hatemül-enbiya (s.a) ise bütün peygamberlerin lehinde şahitlik ederek onları tasdik eyleyecektir. Buhari’nin rivayetine göre Resülullah (s.a) sahabi ibn mes’üd’dan, kendisine kuran okumasını istemiş, onun: sana indirildiği halde ben mi sana okuyacağım? demesi üzerine :

Evet. onu başkasından dinlemek hoşuma gidiyor.Buyurmuştur, ibn mes’üd bundan sonrasını şöyle anlatıyor:

Nisa suresini okudum. 41. ayete (bu ayete) gelince Resülullah (s.a) “şimdilik yeter”  dedi. Bir de baktım ki gözlerinden yaşlar boşalıyor. İşte rahperini iyi tespit etmeden seçersen sonun ne olduğunu fark edene kadar bu bir kendisine değil çevresinede dokunacak. İşte bu hatanın nedenini bir kişi değil bütün insanlar  mat oluyor. Bu nedenle seçtiğin rahperi iyi bileceksin. İşte diyeceğim kişisel olarak seçilen rahperin bu dünyalık değil bir de musalla taşını düşün. O kadar kolay değil. İşte mebatına katlancan bugün neyin ne olduğu işte meydanda.

SAADET PARTİSİ YÖNETİM KURULU VE BAŞKAN YARDIMCISI HAYDAR BİRCAN