Ana sayfa GÜNDEM Polatlı’daki Dört yerel gazete içerikleri aynı mı?

Polatlı’daki Dört yerel gazete içerikleri aynı mı?

477
0

“Polatlı’nın Sesi İstiklal Gazetesi Polatlı’daki Dört yerel Gazete İçerikleri  aynı iddialarını araştırdı…Bu iddialar  kesinlikle doğru değil..İŞTE BELGESİ”

Bu çalışma Polatlının Sesi İstiklal Gazetesi  tarafından yapılmış,yerel gazetelerin içeriğini araştırarak içerikleri itibari ile  aralarındaki benzerlik ve farklılıkları tespit etmeyi hedeflemiştir.

Araştırmanın Ayrıntıları

Çalışma; Polatlıdaki günlük yayın yapan dört yerel gazetenin içerikleri itibari ile  aralarındaki benzerlik ve farklılıkları belirleme yaklaşımı çerçevesinde son 45 günde rast gele seçilen  toplam on beş günlük DÖRT  yerel gazete içerikleri  DOĞRU,TARAFSIZ VE  GERÇEKÇİ  araştırma geleneğine uygun olarak yapılmıştır.

Bu çalışma rastgele seçilen 15 günlük gazete arşivlerinin basın yasası ilgili hükümleri ışığında üç günlük detaylı bir araştırmanın sonucudur.Gazetelerin içerikleri  tek tek incelenmiştir.Araştırma  evrakları ve müsvedde çalışmaları görmek isteyen tüm meslektaşlarımıza gösterilmek üzere gazetemizde  1 şubat 2021 tarihine kadar muhafaza edilecektir.

Ayrıca bu çalışmanın bir başka hedefi de Polatlıdaki yerel gazetelerin habercilik anlayışları arasındaki farklılıkları, haber üretim pratikleri üzerinden ortaya konmasıdır.Bu hedefe ulaşılmış, ancak oluşan kanaat ve sonuçları burada yer almamıştır.

Bu günlük gazetelerin her gün Polatlı Halk kütüphanesine ikişer suret gazete göndermesi ve bir adedinin Milli Kütüphaneye ilgili müdürlük tarafından arşivlenmek üzere gönderilmesi yasal zorunluluktur.Okuyucularımız Polatlı Halk Kütüphanesinde yıllardır arşivlenen  tüm yerel gazete arşivlerine ulaşabilir.Bu çalışma içeriğinin doğruluğunu oradan araştırabilirler.  

Bu çerçevede, yerel gazetelerimizin sadece günlük yayın yapan Polatlı Postası,Duatepe ,istiklal ve Ayrıntı  gazeteleri  esas alınmıştır.Tüm gazetelerde YASAL OLARAK RESMİ Kadro dahilinde  bir Yazı işleri müdürü, iki  Muhabir ve bir Sayfa Editörü olmak üzere dört kişi çalışmakta ve günlük 8 sayfa gazete yayınlanmaktadır.Gazetelerin internet ve web -sosyal medya  çalışmaları bu araştırmada değerlendirilmemiştir.

Yerel gazete ne demek?

Sosyal medya çok gündemde olmasına rağmen içeriğinin ve gündemin çok hızlı değişiminden dolayı,kitle iletişim araçlarının en önemlilerinden birisi de hiç kuşku yok ki gazetedir. Haberleri, düşünceleri derleyen, bunları işleyerek insanlara yazılı olarak ileten gazete, haberleri daha ayrıntılı bir biçimde ve derinlemesine ele almaktadır. Gazeteler, radyo ve televizyonlara oranla halka daha kapsamlı bilgiler sunmaktadır.

Yerel gazeteler, il, ilçe ve beldelerde, günlük, haftalık ya da belli periyotlarda yayımlanan; yayımlandıkları yörenin haberlerini yansıtan, sorunlarını ileten, halkın isteklerini çözüm mercilerine ulaştıran basın kuruluşlarıdır.

İlçemizdeki Polatlı Postası,Duatepe ,İstiklal ve Ayrıntı  gazeteleri  Basın İlan Kurumuna bağlı vasıflı yani resmi ilan yayınlama yetkisine sahip yılda en az bir defa Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü denetçileri tarafından denetlenen vasıflı yerel gazetelerdir.Diğer gazeteler vasıfsız yani resmi ilan yayınlayamayan ve Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü denetçileri tarafından denetlenmeyen gazeteler olup bu çalışmada yer almamıştır.

Gazete içeriği nasıl olmalı?

Basın yasası: Kurum Görev Alanındaki Yerlerde Yayınlanan Gazetelerin Vasıflarına İlişkin Özel Hükümler

İçerik uygunluğu

Madde 62 – (1) Gazeteler içeriklerinde güncellik ihtiva eden iç ve dış siyasî, sosyal, ekonomi, kültür, sanat, magazin ve spor konularındaki haber, köşe yazısı, makale, yorum, etüt, röportaj gibi sair yazı ile resim, fotoğraf, grafik, karikatür ve benzerlerine yer verir.

(2) Gazeteler tarafından kullanılacak olan yukarıdaki fıkrada belirtilmiş dokümanların, gazetecilik açısından özgün olması ve bir değer ifade etmesi, ayrıca, 39 uncu maddenin sekizinci fıkrasında yer alan içeriklerin dahil olduğu asgarî yüzölçümlerinin en az üçte ikisinin bu içerikle doldurulması şarttır.

3.sayfadaki tabloda geçen ifadelerin açıklaması…

Ulusal İçerik nedir?        Tüm ülkeyi kapsayan içeriktir.

Bölgesel İçerik nedir?     Polatlı basını için Ankara ve ilçelerini kapsayan içeriktir.

Yerel İçerik nedir?           Polatlı basını için sadece Polatlıyı ilgilendiren içeriktir.

Gazetelerin görevi ne olmalı?

Yerel  Gazeteler, bireylerle yerel halk arasında kamuoyu oluşturma gücü en yüksek olan ve en etkili kitle iletişim aracıdır. Çünkü onlar, yerel halkla birebir iletişim halindedir. Bu sayede de, yerel halk ve yerel yönetim arasında etkili bir iletişimin sağlanmasında köprü vazifesi görmektedir.

Gazeteler yaptıkları haber,araştırma,röportaj ve çeşitli bilgilendirmelerle  gündem oluşturmak suretiyle halkı bilgilendirmeli ve halka iletilmek istenen tüm mesajları iletir, kamuoyu oluşturularak toplumdaki problemlerin çözümü konusunda fikir yürütülmesine olanak sağlamalıdır.Bu görev yapıldığında da YEREL GAZETELER  Toplumun sorunlarının ve çözüm fikirlerinin de yerel yönetim  ve  resmi mercilerde bulunan yetkili kişilere iletilmesine aracılık etmelidir.ANCAK BU GÖREV; Polatlıdaki dört gazetenin ayrı ayrı güç olarak faaliyet göstermeleri ile GEREKTİĞİNDE  tek yumruk olup ayni gündemi  sağlamak için beraber faaliyetleri ile gerçekleşebilir.

SONUÇ…

Bu  çalışma kapsamında yapılan araştırmada, Polatlıdaki yerel gazetelerin içerikleri itibari ile  aralarında % 30 civarı benzerlikler olduğu ve ilçe gündeminin özelikle siyasi alanda paralellik gösterdiği ve yerel gazetelerimizin  büyük oranda siyasal haberlere önem verdikleri tespit edilmiştir. Fakat Polatlı’da yerel basında gündeme getirilen haberlerin üretim süreçleri ve siyasal reklamların sayfalarda yer alma biçiminde farklılıklar görülmüştür.

Yapılan üç günlük  bu kadar ayrıntılı araştırmanın sonucu  SON 45 GÜNDE  POLATLI’DAKİ YEREL GAZETELER içerikleri itibari ile kesinlikle birbirinden ortalama % 70 farklıdır.

Diğer bir sonuç,bu araştırmada gazete manşetleri anlamında da dört gazete sadece 15 ocak 2021 tarihinde “Başkan Yıldızkaya 2020 değerlendirmesini  ORTAK manşet yapmış,23 aralık 2020 de üç gazete “Uyuşturucu Operasyonunu ” ve 4 ocak 2021 de  “CHP.İlçe Bşk. Bilal Avcı açıklama” manşetleri ortak atılmıştır.

SONUÇ ; Polatlı’daki Dört yerel Gazete İçerikleri  ayni iddiaları kesinlikle doğru değil.. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

IŞIK; Bu araştırmayı neden yaptım?

BU ARAŞTIRMAYI; Bir takım asılsız ve bilgi edinmeden ortaya atılan iddialara cevap vermek.Gerçekleri şeffaf olarak ortaya koymak için yaptım.

Ayrıca;Yerel gazeteler olarak bu eleştirileri değerlendirip kendimize çeki düzen vermeliyiz.

Bence, FARKLI BİR BAKIŞ ARIYORSANIZ  İSTİKLAL GAZETESİ’ne de abone olun…Ayda sadece 20 liraya gazetemizi işyerinize ya da evinize kadar getirelim.

Değerli Abonelerimiz İsterseniz;

Gazetemizde köşe yazıları yazabilirsiniz…

Yakın çevrenizde olan olayları bize bildirebilir, isterseniz haberini de siz yazabilirsiniz.

Gazetemizde ne okumak istiyorsanız ya da neler olmasını istiyorsanız bizi arayabilirsiniz.  BİZ HALKIN SESİYİZ…

İrtibat:  0312 622 4353 /  0532 465 11 70 / 0532 408 98 07

Arayın…

Yapılan araştırma RESMİ SAYISAL  SONUÇLARI tabloda ayrıntılı olarak yazılmıştır.