Ana sayfa GÜNDEM Tarımsal birlik kurulmasında e-başvuru dönemi

Tarımsal birlik kurulmasında e-başvuru dönemi

53
0

Islah amaçlı hayvan yetiştirici birlikleri ile tarımsal üretici birliklerinin kuruluşu için elektronik ortamda ve elektronik imzayla başvuru yapılabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle tarımsal birliklerin kuruluşuna ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı. Buna göre, birliğin kurulabilmesi için, üyelik şartlarını haiz en az 7 yetiştiricinin bağlı bulundukları il müdürlüğüne dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla başvurmaları gerekecek.

Merkez birliğinin kurulabilmesi için de yönetmelik hükümlerine uygun kurulmuş en az 7 il birliğinin Bakanlığa dilekçe ve ıslak imzayla veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla başvurmaları şartı aranacak.

Tarımsal üretici birliklerinin kuruluşu için neler yapılacak?

Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, asgari üretim kapasitesine sahip gerçek ve tüzel kişiliği haiz 16 tarımsal üretici, imzaladıkları tüzük ve kuruluş belgeleriyle Bakanlığa dilekçe ve ıslak imza veya elektronik ortamdan ve elektronik imzayla müracaatta bulunarak tüzel kişilik kazanacak.

Her iki yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında, elektronik ortamdan temin edilemeyen bilgi ve belgeler başvuru sahibinden istenecek.