Ana sayfa IŞIĞIN GÖR DEDİĞİ EN SAĞLAM AĞAÇ HANGİSİDİR?

EN SAĞLAM AĞAÇ HANGİSİDİR?

168
0

Toplumun yararına olan pek çok ürün ağaçlardan elde edi­lir ve kendi aralarında belirli kriterler dâhilinde sınıflandırılır. Özellikle bu sınıflandırmaya mobilya sektöründe çok dikkat edilir çünkü sağlam ağaçtan yapılmış eşyaların kullanım süreleri daha uzun olur. Bir ağacın sağlamlığı ise sertlik, sıkıştırılabilirlik ve bükülürlük olmak üzere üç kategoride değerlen dirilir. İşte bu üç kategoride yapılan ölçümlere göre dünyanın en sağlam ağacının Balsa olduğu saptanmıştır.

Balsa en yumuşak ağaç olmasına rağmen botanik anlamda yumuşak ağaç sınıfına değil, sert ağaç sınıfına girer. “Sert ağaç”, botanikte geniş yapraklı ağaçlara verilen isimdir. Çoğu iğne yap­raklının (çam gibi çiçek açmayan ağaçlar) aksine her yıl yaprak­larını döken angiospermlere* (balsa gibi çiçek açan ağaçlar) “sert ağaç’ denir. Aynı zamanda hafif olan  bu ağaç özellikle mimarlık öğrencileri tarafından maket yapımında tercih edilirken maket uçakların yapımında da kullanılır. Balsa yı kullanan diğer endüst­riler ise gemicilik, taşımacılık, uzay ve sinema endüstrileridir.

İspanyolca’da “sal” anlamına gelen Balsa, Orta ve Güney  Amerika’nın yağmur ormanlarında yetişir. Rengi çam sakızına  benzer ve bol yağışlı, sıcak iklimleri sever. Ağırlığının beş katı  kadar su çekebilir. Bu iklim şartlarının bulunduğu ülkelerden biri olan Ekvador’da özel olarak yetiştirilir. Burada bu ağaca boya” denir ve bu da şamandıra anlamına gelir.

Balsa ağaçlan meşçere  oluşturacak sıklıkta büyümemektedir, yani balsa ormanı diyebileceğimiz bir şekilde yetişmezler Onlar yağmur ormanı içinde ferdi veya küçük gruplar hâlinde bulunur. Aslında uzun yıllardır balsaya ormanda istenmeyen ağaç olarak bakılırmış. Neyse ki değeri zamanla anlaşılan balsa hızla büyüyen bir ağaçtır. Rüzgârla ormanın her yanına taşınan tohumlar uygun şartlar oluştuğunda hemen çimlenir ve ince fidanlar hızla büyür. Çimlenmesinden altı hafta sonra 1.5-2.5 cm çap ve 35 cm boya ulaşır. Sekiz-on yıl içinde 20-30 m boya ve 0.5-1.0 m çapa ulaştığında kesime hazır hâle gelir. Balsa bir öncü ağaçtır. Hızlı gelişmesi ve büyük yapraklarıyla diğer bü­yük orman ağaçları için bir siper vazifesi görür.

Balsa ağaçlarının kesiminde çok fazla teknoloji kullanılmaz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi ormanda ağaçlar küçük gruplar hâlindedir. Orman işçileri ağaçları ormanda kestikten sonra hayvanlarla nehir kıyılarına sürükler ve burada tomruklar sal şeklinde birleştirilerek nehir aşağısına taşınır. Daha sonra keres­te hâline getirilerek kurutulur ve ihraç edilir. Son işlemler daha gelişmiş fabrikalarda gerçekleştirilir. Burada sınıflama işlemleri de yapılır çünkü kesim zamanı ve yaşa bağlı olarak ağıcın özgül ağırlığı inanılmaz derecede farklılıklar gösterir. Günümüzde  Ekvador’daki gibi plantasyonlar hâlinde de yetiştirilir.