Ana sayfa Köşe Yazarlarımız BÜTÜN CANLILARIN KANLARI BENZER ÖZELLİKTE MİDİR?

BÜTÜN CANLILARIN KANLARI BENZER ÖZELLİKTE MİDİR?

77
0

Canlıların vücut boşluklarında ya da kapalı damar sistem­lerinde dolaşan vc esas olarak gaz ahşvcrişiyle enerji ileti­minden sorumlu olan yaşam sıvıları her canlıda farklıdır. Hat­ta kanın yapısı canlı türleri arasında farklılık gösterdiği gibi, aynı tür içerisinde bireylerin erkek veya dişi ve yavru veya ergin olmalarına göre bile farklılık gösterir, örneğin; 1 mm3 insan kanının içeriğindeki alyuvar miktarına bakacak olursak, erkek­le 5-5.5, kadınlarda 4.5-5. yeni doğmuş çocuklarda ise 6-7 milyon kadar olduğu görülür. Atlarda ise 1 mm’ kanının içeri­ğinde yaklaşık 7 milyon kadar alyuvar vardır.

Her canlı grubunda kanın yapısında bulunan taşıma pi metleri de farklıdır. İnsanda alyuvar yapısında bulunan Hemoglabin, en bilinen kan pigmentidir. Yapısında demir bulun- ması nedeniyle kana kırmızı rengini verir ve halkalı solucanlar- dan itibaren birçok canlı grubunda bulunur. Ancak farklı canlı gruplarında, daha değişik kan pigmentleri bulunur. Örneğin, örümceklerde, yumuşakçalarda, kabuklularda ve diğer bazı hayvan gruplarında bakır içeren ve bu nedenle de mavi-yeşil bir renge sahip olan “Hcmosiyanin” pigmenti bulunur. De­nizlerde yaşayan bazı solucan Türlerinde, yine bakır içeren \x yeşil bir pigment olan “Klorokruorin” bulunur. Yine polikctle- rin bazı türlerinde bulunan “Hemocritrin” oksijen yüklüyken menekşe renginde olan bir pigmenttir. Ayrıca memelilerde kan hafif tuzJu bir tada sahip olup içeriğindeki yağ asitlerinden do­layı da kokulu ve hafif bazik yapıdadır.

Bir fark da kanın bazen damarlar içerisinde (memelilerde vc baz, ilkel omurgasızlarda kapalı dolaşım sistemi  bazen de bir damar yapısı  olmaksızın vücut içerisindeki bokluklarda (açık dolaşım listemi) dolaşmasıdır.