Ana sayfa Köşe Yazarlarımız PARA ÜZERİNE RESMİ BASILAN İLK GERÇEK KİŞİ KİMDİR?

PARA ÜZERİNE RESMİ BASILAN İLK GERÇEK KİŞİ KİMDİR?

161
0

Her ülkenin parasının üzerinde o ülke için büyük öne­mi ve değeri olan tarihi şahsiyetlerin portrelerini görü­rüz. Türk lirasının üzerinde uzun bir dönem sadece Mustafa Kemal’in resmi bulunmuştu. Günümüzde banknotların ön yüzlerine Atatürk’ün portesi basılmaya devam etmektedir. İs­met İnönü’nün resmi ise sadece 1938-1950 cumhurbaşkanlığı döneminde basıldı.

İlk olarak, 1979 yılında tedavüle giren banknotların arka yüzlerinde Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet, Mevla- na ve Mimar Sinan gibi Türk büyüklerinin de portrelerine yer verildi. 1 Ocak 2009’da tedavüle giren ve bugün kullandığımız banknotların arka yüzlerinde ise Türk bilim, sanat, edebiyat ve müzik tarihinin önde gelen isimlerin portrelerini bulunmak­tadır. Örneğin, 5 TL’de bilim tarihçisi Ord. Prof Aydın Sayılı, 10 TL’dc matematikçi Ord. Prof Dr. Cahit Arf, 20 TL’de Mimar KemaJeddin, 50 TL’dc edebiyatçı, felsefeci Fatma AJiye Hanım, 100 TL’de bestekâr Itri(Buhurizade Mustafa Efendi) ve 200 TL’de Yunus Emre’nin portreleri vardır.

Peki, tarihte para üzerine resmi basılan ilk gerçek kişinin kim olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bilindiği üzere dünya tari­hindeki ilk para örneği MÖ 7. yüzyılda Türkiye’nin batısında, Lidyalıların yaşadıkları topraklarda bulundu. Fasulye biçimin­deki bu madeni paralar altın ve gümüşten yapılmıştı. Parala­rın bir yüzünde kralı simgeleyen aslan ve boğa motifi, öteki yüzünde de değerini gösteren işaretler vardı. MÖ 320 yılına gelindiğindeyse ilk kez paralara ünlü bir kişinin resmi basıldı ve bu kişi Büyük İskender’di.

Büyük İskender MÖ 336-323 yıllarında Makedonya kralı ve tarihteki en önemli komutanlardan biri olmuştu. Pers paratorluğunu yıkarak Yunanistan’dan Hindistan’a kadar nan büyük bir imparatorluk kurmuş, Eski Yunan uygarlığının Doğu’ ya yayılmasında etkili olmuş ve efsanevi bir kahramana dönüşmüştü.