Ana sayfa IŞIĞIN GÖR DEDİĞİ DÜNYANIN EN UZUN KANALI

DÜNYANIN EN UZUN KANALI

205
0

Kaanallar insan eliyle yapılan ve sulama ya da ulaşım amacıyla kullanılan su yollarıdır. Akma hızı fazla olmayan nehirler tarih boyunca ulaşım için kullanılmıştır. Bu nehirlerin birbirlerine yakınlaştığı yerlerde kanallar açılmak suretiyle ulaşım daha da kolay hâle getirilmiştir. Bilinen en eski kanal, M.Ö. yaklaşık 4000’li yıllarda Mezopotamya da inşa edilmişti. Eski zamanlarda bilinen en uzun kanal ise Çin Kanaliydı. 1794 km. uzunluğundaki kanal, İmparator Yang Guang’ı Beijing-Hangzou arasında taşımak için yapılmıştı. Günümüzde dünyanın en uzun kanalı, Panama Kanalı’dır. Bu kanal, Orta Amerika’nın en güney ülkesi Panama topraklarında yer alır ve Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus’u birbirine bağlar. Kanal ABD tarafından tamamlanmış ve 1914’te hizmete açılmıştir. 77 km. uzunluğundaki kanalın yapımı sırasında, sıtma ve sarıhumma gibi hastalıklardan büyük toprak kaymalarına kadar her türlü güçlükle karşılaşılmış ve yaklaşık 27.500 kanal çalışanı bu süreçte can vermiştir. Kanal , Güney Amerika ve Kuzey Amerika’yı birbirinden ayın. Bugün New York’tan San Francisco’ya giden bir geminin, Panama Kanalı’nı kullanarak 9.500 km. yol yapması, Horn Burnu’nun dolaşılmasını zorunlu kılan eski günlerdeki 22.500 km. yola oranla büyük bir kolaylıktır . Panama Kanalı’ndan her yıl 14.000’den fazla gemi geçmekte olup taşınan yük miktarı 203 milyon tonu bulmaktadır. Kanal boyunca yolculuk yaklaşık dokuz saat sürmektedir. Ayrıca kanalda bulunan indirgeçli kaldırgaç sayesinde aşılması zor olan noktalarda gemiler ilerleyebilmektedir. Panama Kanalı dünyanın mühendislik harikasıdır ve en pahalı kanaldır. Kanal, bölgenin sosyoekonomik koşullarını geliştirmiştir. Panama Kanalı’yla Panama halkının refah seviyesi yükselmiştir. Kanal ülkenin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.Panama Kanalı deniz seviyesinden 28 metre yukarıdadır. Sıvıların dengesi kanunundan faydalanılarak gemiler kanal içinde yavaş yavaş yükseltilir ve aynı metotla diğer tarafa doğru indirilir. Dünyada kapakları olmayan en uzun kanal ise Süveyş Kanalıdır ve firavunlar dönemine dayanan bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir. İlk kez M.Ö. 6-7. yüzyıllarda Firavunlar döneminde çalışmalarına başlanmış ancak tamamlanamamıştır. Daha sonra Arapların yarım bıraktıkları kanal çalışmalarında Osmanlılar döneminde Yavuz Sultan Selim, II. Selim ve III. Mustafa Han’ın da önemli katkıları olmuştur. Yükselme döneminin büyük sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa da kanal fikrini gündeme getirmiş fakat proje gerçekleştirilmemiştir. Projeyi İngilizler hayata geçirmiş ve Süveyş Kanalı 1869’da resmen gemilerin hizmetine açılmıştır.