Ana sayfa IŞIĞIN GÖR DEDİĞİ Mitoloji nasıl oluşmuştur?

Mitoloji nasıl oluşmuştur?

184
0

Mitoloji kelimesi sözlükte  bir din veya bir halkın kültüründe tanrılar, kahramanlar, evren ve insanın yaratılışına dair tüm sözlü ve yazılı efsane birikiminin ve bu efsanelerin doğuşlarını, anlamlarını yorumlayıp inceleyen ve sınıflandıran çalışmalar bütünüdür” şeklinde açıklanır. Genel olarak bir açıklama yapmak gerekirse mitolojiler efsanevi olaylardır. Mitoloji, mithos yani “söylenen ya da duyulan söz” ve logos yani “konuşma” kelimelerinin birleşiminden oluşmuş olup Eski Yunan’da geçmişte söylenenlerin tekrar edilmesi” gibi bir anlam barındırmaktayken zamanla Batı dillerinde efsane anlamı kazanmıştır. Çağdaş kullanımda, mitoloji belirli bir din veya kültürdeki mitlerin bütününü tanımlar (örneğin: Kelt mitolojisi) ya da mitlerin incelenmesi, yorumlanması, toplanması (belki yeniden oluşturulması) ve benzeri çalışmaları içeren bilgi, bilim dalını tanımlar. Nitekim Concise Oxford English Dictionary mitolojiyi şöyle tanımlamıştır:Mitlerin özellikle de belirli bir dini veya kültürel geleneğe ait bütünü.

Yaygın anlamda benimsenmiş fakat abartılmış kurgusal bir hikayeler veya inançlar kümesi  Terimin belirtilen anlamları dolayısıyla mecazi şekilde belirli bir görüş,trend veya kavramı hayali (veya efsanevi ) olarak etiketlemek için de kullanıldığı olur.Mitolojiler daha çok; tanrıları, kahramanlıkları ve doğaüstivarlıkları kendilerine konu olarak seçmişlerdir. Birçok mitolo jide konu, bir ülkenin veya devletin kuruluşu ve açıklanması muhtemel olmayan doğa olaylarıdır. Genel olarak bir şeyin nasıl yaratıldığı veya nasıl meydana geldiği gibi konuları içerir. Efsaneler ilk çıktıklarında sözlüyken daha sonralar kaleme alınmış ve ölümsüzleştirilmişlerdir. Çoğunlukla geleneke sözlü anlatım yoluyla ozanlar ve rahipler aracılığıyla günümu ze kadar gelmişlerdir.