Ana sayfa IŞIĞIN GÖR DEDİĞİ Bilgisayara nasıl virüs bulaşır?

Bilgisayara nasıl virüs bulaşır?

240
0

Bilgisayar virüsü, kullanıcının izni ya da bilgisi dâhilinde olmadan bilgisayarın çalışma şeklini değiştiren ve kendini diğer dosyaların içerisinde gizlemeye çalışan aslında bir tür bil­gisayar programıdır. Terim genelde kötücül yazılım (mahvare) denilen geniş bir alanı ifade etmek için kullanılsa da gerçek bir virüsün iki görevi vardır: Kendini çoğaltmak ve kendini çalış­tırmak (yürütmek).

Bilgisayar virüsleri, biyolojik virüslerin insandan insana bu­laşması gibi bir bilgisayardan diğerine bulaşabilirler. Örneğin; uzmanların tahminine göre Mydoom adlı solucan Haziran 2004 tarihinde bir gün içerisinde çeyrek milyon bilgisayara bulaş­mıştır. 2000 yılındaki bir diğer vakada ise ILOVEYOUvirüsü, benzer etkileri yaratmıştır. An itibariyle bilişim dünyasında on binlerce virüs bulunur ve her gün yenileri tespit edilir. Bulaşma ya da yayılım şekillerindeki çeşitlilikten ötürü virüslerin nasıl çalıştıklarını tümü için geçerli olacak şekilde özetlemek zordur.

Bilgisayar virüslerinin popüler bulaşma yollarından birisi “virüs kapmış bilgisayar programlarıdır”. Bu durumda, virüs kodu bir bilgisayar programına (söz gelimi, sık kullandığınız bir kelime işlemci ya da beğenerek oynadığınız bir oyun prog­ramı) virüsü yazan (ya da yayan) kişi tarafından eklenir. Böyle­ce virüslü bu programları çalıştıran kullanıcıların bilgisayarları potansiyel olarak virüs kapabilirler. Özellikle internet üzerinde dosya arşivlerinin ne kadar sık kullanıldığını düşünürsek tehli­kenin boyutların, daha da iyi anlayabiliriz.

Biyolojik virüslerin aksine bilgisayar virüsleri kendi başla­rına evrimleşemezler. Bilgisayar virüsleri ne kendiliğinden var olabilirler ne de yazılımlardaki hatalardan (bug) türeyebilirler. Programcılar ya da virüs yapma yazılımı kullanan kişiler ta­rafından üretilirler. Bilgisayar virüsleri ancak programlandığı etkinlikleri gerçekleştirmeye muktedirlerdir.

Virüs yazıcılarının zararlıyı üretme ve yayma amacı çok çeşitli nedenlere dayandırılabilir. . Virüsler araştırma projeleri amaçlı, şaka amaçlı, belirli şirketlerin ürünlerine saldırı amaçlı p mesajlar, yaymak amaçlı veya kimlik hırsı% casus ya/ılım ve saklı virüsle haraç kesme gibi yöntemlerle finansal kazanç sağlamak amaçlı yazılabilir. Bazı virüs yazıcı  ürettiklerini sanat yapıtı olarak görür ve virüs yazmaya, bir tüf yapıcı hobi olarak tanımlar. Ek olarak birçok virüs yazıcı, vi­rüslerin sistemler üzerinde tahrip edici etkiler göstermesinden yana değildir. Çoğu yazıcı saldırdıkları işletim sistemini bir zi­hin egzersizi ya da çözülmeyi bir mantık sorusu ola­rak görür ve antivirüs yazılımlarına karşı oynanan kedi fare kovalamacasının kendilerini cezbettiğini belirtirler. Bazı virüsler iyi virüsler olarak addedilir. Bulaştıkları programları güvenlik açısından geliştirilmeye zorlar ya da diğer virüsleri silerler. Bu tür virüsler çok nadirdir ve sistem kaynaklarını kullanır, bulaş­tıkları sistemlere yanlışlıkla zarar verebilir ve bazen diğer zararlı kodların bulaşmasıyla virüs taşıyıcı hâle gelebilirler.

Zayıf yazılmış bir iyi virüs yine yanlışlıkla zarar veren for­ma dönüşebilir. Örneğin; iyi bir virüs hedef dosyasını yanlış tanımlayabilir ve masum bir sistem dosyasını yanlışlıkla silebi­lir. Ek olarak normalde bilgisayar kullanıcısının izni olmadın işler Kendini sürekli çoğaltan kodlar ek problemlere de neden olduklarından iyi niyetli bir virüsün, kendisini çoğaltmayan ve problemi halledebilecek geçerli bir programa kıyasla sorunu ne derece çözebileceği kuşku uyandırır. Kısaca virüs yazarları eminin genelini belirtecek bir nitelemenin çıkarımı zordur.