Ana sayfa IŞIĞIN GÖR DEDİĞİ Telepati nasıl kurulur?

Telepati nasıl kurulur?

360
0

Yoğun olarak düşündüğünüz bir kişinin sizi telefonla ara­dığı ya da pat diye karşınıza çıktığı oldu mu? Biriyle ilgi­li düşündüğünüz bir durum, olay vb.nin gerçekleştiği… İşte tüm bunlar günlük hayatta farkında olmadan yaptığımız te­lepatilerdir. Telepati beş duyu organımızın haricinde iletişim kurabilme yetimiz, duyu dışı algılama becerimizdir. Aslında hepimizin telepati yetisi vardır; ancak çoğumuz bunun bilin­cinde değildir. Örneğin; altıncı his, telepatiden başka bir şey değildir.

Konuşmaksızın telepatiyle karşımızdaki insana birta­kım bilgiler aktarmamız mümkündür; örneğin düşünce, fikir, bazı görseller vb. Bunun için alıcı ve verici olmak üzere iki kişi gerekir. Verici kişi aklından bazı düşünceler geçirir ve alıcı kişi bu düşünceleri algılar, böylece telepati gerçekleşmiş olur. Tele­pati için bir kişideki düşüncelerin diğer kişiye aktarılması da diyebiliriz; fakat telepati yeteneği her insanda aynı boyutta değildir. Bu yüzden bu yeteneği üzerine düşüp geliştirmekle uzanabiliriz. Nitekim etrafımızdaki insanların hepsinin a hissi kuvvetli değildir. Aklınıza alıcı olan kişinin, gönderdiği düşünceleri nasıl algıladığı sorusu gelebilir. Bili”1 insanlarının inceledikleri örneklerde alıcının gönderilen düşünceyi hissettiği, kuvvetli bir duygu olarak algıladığı ve bazen de kafasında bazı şekiller belirdiği gözlemlenmiştir.

Gerek yeni tanıştığımız insanları, gerekse uzun yıllardır ta­nıdığımız insanları yeteri kadar tanıyamayız. Çok iyi tanıdı­ğımızı varsaydığımız birinden hiç beklenmedik bir davranışla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla insanları tanımak yıllarla değil, sez­gisel becerilerle ölçülür. Eğer bu becerilerinizi kullanmaz ya da yanlış kullanırsak yıllar da geçse insanları tanıyamayız. Hisleri­mizin, sezgilerimizin bizi yanıltacağı söylenir ama bu kesinlikle doğru değildir. Kalp her zaman doğruyu söyler. Her şeyi akıl, mantık ekseninde değerlendirmek bizi doğru sonuçlara götür­mez. Sezgilerimizi yanlış kullanmaktan kastettiğimiz ise çevre­mizdeki insanlar bilinçaltımıza kendi düşüncelerini aşıladıkla­rında kendi düşüncelerimizden ziyade onların düşünceleriyle sezgilerimizi yanlış yönlendirmemizdir.

Telepatiyle insanları algılamak için şu egzersizi yapabiliriz; yeni tanıştığımız birisine uzun uzun bakalım, hiçbir fikir yü­rütmeden sadece bakıp onu izleyelim. Sonra sessiz sakin bir ortama geçelim hatta mümkünse önden bir duş alalım ve o kişiye odaklanalım. O kişiyle ilgili sezgilerin bize gelmesini bekleyelim. Bize gelecek düşünceler bir his olabileceği gibi bir resim de olabilir. Sonra aklımıza gelen her şeyi bir yere not edelim ve o kişiyi tanıyan insanlara soralım. Bakalım o kişiyi ne kadar tanıyabilmişiz.

Halk arasında ya da aile içinde yapılan telepati de­neyleri arasında en bilinen yöntem şöyle açıklanır: Dış uya­ranların az olduğu (sessiz, pek ışık almayan, soğuk olmayan vs.) bir odada birkaç kişi gevşer ve zihinsel olarak konsantre olur (odaklanır). Bu kişilerden biri verici, diğerleri ise alıcı- dır. Deneyde herhangi bir aldatmaca olmaması için verici kişi deneyden önce diğerlerine aktarmak istediği şey (görüntü, örneğin bir elma) neyse onu bir kâğıda diğerlerinden gizli ola­rak yazmış olmalıdır. Beş veya on dakika süren odaklanma süresince verici kişi başka hiçbir şey düşünmeden aktaracağı görüntüye odaklanmalı yani sürekli onu düşünmeli ve onu bilincinde net ve duru bir biçimde canlandırmalıdır. en üst düzeyde özen göstermelidirler. Başarı, vericin’ odaklanma (konsantrasyon) derecesine bağlı olduğu kad”1 alıcıların her türlü kaygı ve kişisel düşüncelerden uzak bir W çimde bilinçlerini boş tutabilmelerine de bağlıdır. Odaki bitiminde tüm alıcılar kendi önlerinde bulunan kâğıda b linçlerinde hangi görüntünün belirdiğini yazarlar ve sonuçlar karşılaştırılır. Gözlemler, her beş kişiden birinin iyi bir alıcı olduğunu ortaya koymuştur.