Ana sayfa IŞIĞIN GÖR DEDİĞİ Neden mayalar yok olmuştur?

Neden mayalar yok olmuştur?

478
0

Birçok filme konu olan ve tarihte pek çok olaya tanıklık eden Mayalar, Kolomb öncesi Amerika uygarlıklarından biridir. Bugün size mayaların neden yok olduğunu anlatan bir yazı paylaşacağım.

Yeryüzünden silinip girmeleriyle ilgili pek çok söylenti bulunur. Bunlardan en akla yakınları M .S. 900’e dek geniş bir alanda varlığını sürdürmüş olan bu uygarlığın İspanyol işgaliy­le sona erme sürecine girdiğidir. Bir görüş de doğal felaketler sonucu yok olduklarıdır. Ancak yapılan yeni araştırmalar ve incelemeler Mayaların sonunu doğal olayların yanı sıra kötü ruhların getirdiğini ortaya koyuyor!

Bir Orta Amerika uygarlığı olan Maya uygarlığı, binlerce yıl boyunca Meksika’nın güneydoğusundan, Honduras, El Salvador ve Guatemala’ya kadar uzanan bir bölgede hüküm sürmüştür. Meksika’nın güneydoğusunda beş devlet kurmuş olan Mayalar (Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco ve Yucatân), tarihleri boyunca yüzlerce lehçe üretmişlerdir ve bu lehçelerden bazıları günümüzde hâlen konuşulan Maya dilinin oluşumunu sağlamıştır.

Araştırmacılar, Maya tanrılarıyla ilahi kralların çöküşe ne­den olabileceği konusunda oldukça ısrarlılar. Terk edilen ve kuraklaşan bölgeler Mayaların gözünde lanetlenmiş bölge­ler olarak yer aldı ve artık o bölgeler onlara ait değil, sadece la­netli birer boş alandan ibaretti. Mayalar bu lanetli bölgeleri bir zaman sonra tekrar işgal etmeye çalıştı ve tanrıların öfkesinin çekmemek adına ritüeller hazırladı ve ortaya koydu. Elbette su kaynaklarının azlığı, geçim sıkıntısı, yiyecek sorunları, kurak­lık ve benzeri sorunlar muhakkak etkiliydi ancak araştırmacılar bunun yanı sıra inancın etkili olduğu Mayalarda ilahi tanrıla­rın buna neden olduğunu düşünüyor. Bununla ilgili daha ge­niş araştırmalar düzenlenmiş ancak sonuçlar çevresel faktörler ve doğal olaylar olarak sınırlandırılmıştır.

Bugün nasıl ileri toplumların yanı sıra hâlen baz,ı ilkel düzeyde toplumlar bulunuyorsa Mayaların ileri bir uygarlık düzeyinde bulundukları donemde, bölgede geri bir düzeyde ya ?ayan topluluklar da vardı; uygarlığın hep gelişme göstermiş olduğu tezinden hareketle oluşturulan tarih, yanlışlıklarla do­ludur. Gelişme gösteren topluluklar olduğu gibi, ileri bir dü­zeydeyken M.Ö. 10000 yıllarından itibaren gerileme ve çöküş sürecine giren topluluklar da vardır ve kozmik irtibatla bir süre dengede kalabilmiş topluluklar da olabilir.

Mayalarla ilgili bir başka gizemi de Maya kazılarında keşfe­dilen kristal kafatasları ve Yucatan’da keşfedilmiş, dünyada pek rastlanmayan anormal kafatasları oluşturur.

Bazı araştırmacıların Mayaların kutsal kitabı Popol Vuha yer alan bilgileri yorumlamasına göre Mayalar, yeryüzünde­ki canlıların bugüne dek her biri çok uzun zaman dilimlerini kapsayan ve tufan benzeri yıkımlarla sona eren dört çağ ya da devir geçirdiği belirtilir.