Ana sayfa Köşe Yazarlarımız Neden kuşlar göç ederler?

Neden kuşlar göç ederler?

353
0

Kuşlar, kış aylarında bulundukları soğuk ve karlı bölgede beslenemezler; ancak bu göç hareketini bu kadar basit şekilde anlatmak yanlış olur. Kuşların göç hareketinin birçok nedeni bulunur.Bugün size bunu anlatan bir yazı paylaşacağım.

Kuşların göç etme kararını nasıl aldığı birçok bilim insanı tarafından incelenmiştir. Bazı bilim insanları mevsim şartlarıy­la birlikte kuşların göç ettiğini açıklamıştır. Bazısı ise buna bağlı olarak yiyecek arayışına dayandırmıştır; ancak bu görüşü Çürüten deneyler yapılmıştır. Yapılan bir deneyde bahçe bül­bülleri laboratuar ortamına alınmış ve mevsim koşulları de­ğiştirilmiştir; dışarıda kış mevsimi yaşanırken kuşun yaşadığı ‘Ç ortamda sıcak bir bahar havası oluşturulmuştur. Kuşlar vücutlarını içerideki hava koşullarına adapte ettirmiştir. Kuşlar filerini yapay mevsime göre ayarlamıştır. Vücutlarına yağ kamışlardır. Kısaca göç etmek için her türlü hazırlıklarıdır.  Göç etme zamanı gelince dışarıdaki mevsimi gözetmişlerdir, yani içerideki mevsim göç hareketinin zamanki etkilememiştir. Bu deneyle birlikte baz, araştırmacıların söylediği, “Kuşlar mevsim şartlarına göre göç eder sozu destekli­mi Bir başka görüşe göre de bilim insanlar, kuşların jile saatinin olduğunu söyler. Kuşlar bu iç saatler,ne uygun olarak göç ederler.

Kuşların göç etmesi birçok soruyu aklımıza getirir. Örne­ğin; uzun mesafeli bu göçlerde hayvanlarda herhangi bir ko­ruma bulunmamaktadır ve yanlarında götürdükleri yardımcı hiçbir şey yoktur. Göç olayı kuşların birçok marifetini gözler önüne serer; yön bulma, beslenme ve uzun süre uçabilme… Kuşların göçleri sırasında meydana gelen diğer bir ilginç olaysa göçe birlikte başlamalarıdır. Bir arada yaşamasalar bile göç zamanları geldiğinde bir bölgede toplanırlar. Böylece kuşlar mükemmel zamanlamayla birlikte göç hareketine baş­larlar.

Kuşların bu kadar uzun mesafelere uçması kolay bir iş de­ğildir. Bu göç olayında kuşlar çok zorlanırlar. Göçmen kuşlar uzun süre uçtuklarından çok fazla enerji harcarlar. Sinek kuşu dakikada yaklaşık olarak 1.200 kere kanat çırpar. Kuşların ba­zen günler boyunca süren göç hareketi göz önüne alındığında harcanan enerji miktarı gözümüzde daha iyi canlanır. Bu kadar fazla enerji harcayan kuşlar göç esnasında bazen yenik düşebi­lir ve bayılma tehlikesi geçirebilirler.

Göçmen kuşların belli bir zaman sonra geri dönmesinin ne­deni, baharla birlikte kuzey yarımkürenin ısınmasıdır. Ayrıca baharın gelmesiyle birlikte gündüz süresinin uzaması da önemli  çünkü yiyecek aramak için kuşlara daha fazla zaman kalır.  Tabii bu şekilde açıklanan göçmen kuşların geri dönmesi ola­yının, içinde birçok gizemi barındırdığı bir gerçektir.

Yapılan  araştırmalar göstermiştir ki göçmen kuşların ” fidayanak noktaları gündüz güneş, geceleri ise yıldızlardır  Hava kapalıysa akarsular, dağlar gibi yeryüzündeki coğrafik şekilleri kullanırlar. Göçmen kuş türlerinin birçoğunun yol tuluklarında yerin manyetik alanından da faydalandıkları tes­pit edilmiştir.

Genellikle kuş göçleri üreme ve üreme dışı dönemlerin aynı bölgede geçirilmesinin avantajlı ya da mümkün olmadığı du­rumlarda görülür. Ancak bazen daha yakında elverişli kışlama alanları varken türün neden binlerce kilometre öteye göç et­tiğini açıklamak her zaman kolay değildir. Göç, olanca risk­lerine karşın hâlâ vazgeçilemediğine göre kuşlara hatırı sayılır yararlar sağlıyor olmalıdır. Uzun göç yolculuğu, tamamlamak için harcanan enerjinin yanı sıra yorgunluk, kaybolma, yırtı­cılara yem olma gibi riskleri nedeniyle tehlikeli bir girişimdir. göre üremek için daha uygun özelliklerin bulunmasıdır. Tropi­kal enlemlerde gece-gündüz uzunluğu neredeyse sabit olduğu hâlde, ilkbahar ve yaz boyunca kuzey enlemlerde gündüzler gecelerden belirgin derecede uzundur. Diğer taraftan ılıman ve tropikal bölgelerde yerli kuş popülasyonlarının yoğunluğu özellikle üreme sırasında yüksek rekabet oluştururken daha az türe sahip kuzey enlemlerinde bu rekabet daha düşüktür. Bu bakış açısına göre, kuzey enlemlerdeki çoğu göçmen kuş türleri kuzeydeki geçici yaz bolluğundan faydalanan tropikal kökenli kuşlardır.