Ana sayfa Köşe Yazarlarımız Alternatif Tıp

Alternatif Tıp

354
0

Birçok kronik hastalığın tedavisinde yöntem bulunamamış­tır. Bu yüzden genellikle kronik hastalığa sahip insanlar modern tıbbın haricinde farklı tedavi yolları aramaya başlamış­tır. İnsanlar modern tıpta bulamadığı şifayı alternatif tıpta arı­yor. Alternatif tıp, geleneksel ve doğal bitkilerin hastanın teda­visinde kullanılmasıdır. Özellikle gelişmiş ülkelerde bitki kay­naklı ilaçların satışıyla alternatif tıp ön plana çıkmıştır. Ülkeler alternatif tıp alanında milyar dolarlık harcamalar yapmıştır.

Alternatif tıp, tamamlayıcı tıp olarak bilinir. Alternatif tıp tedavisi genellikle bitki kaynaklı ürünlerle yapılmaya çalışılır. Alternatif tıp genelde modern tıbbın çare bulamadığı hasta­lıklarda uygulanır. Modern tıbbın teşhis, korunma ve tedavi sürecinde yetersiz kaldığı hastalıklar genellikle kroniktir.

Alternatif tıpta uygulanan bazı yöntemler şunlardır:

-Geleneksel eski Hint tıbbı olan Ayurveda ve Aromaterapi

-Homeopati*

-Kraniosakral Tedavi**

-Özellikle Çin de uygulanan Akupunktur tedavisi

-Özellikle Japonya’da uygulanan Shiatsu yöntemi

-Kolonik Yıkama***

-Şelat Oluşturma Tedavisi****

-Kiropraktik Tedavi*****

-Bu ve benzeri alternatif tıp yöntemleriyle milyonlarca insan hastalığına şifa arıyor. Bu tedavi yöntemleri insanlarda umut kaynağı olmuştur.

Alternatif tıp tedavisi bazen modem tıp tarafından redd^ lir; çünkü alternatif tip adı altında piytsz sürülen bazı ii^ hastalık tedavisinde faydaJı olduğu ispatlanmamıştır. MoJ^ tıpta kullanılan ilaçların yan etkileri hastalığa göre değjjebğS Bazen hasta sağlığını fazla etkilemeyen yan etkiler olması^ karşın bazen ölüme yol açabilecek yan etkiler ortaya çıkabilir, Alternatif tıp tedavisinde ise bu yan etkiler tam olarak araştı­rılmamıştır; çünkü alternatif tıp son zamanlarda gelişme gös­teriyor.

Bazen alternatif tıp adı altında sürülen ilaçlar vücuda za­rarlı olabilir. Bitki kaynaklı ilaçlar kişileri zehirleyebilir, örne­ğin, kilo kaybettirici bitki kaynaklı bir ürün kısa zaman önce piyasaya sürülmüş ancak bu bitki kaynaklı ilacı kullanan yüz civarında kadının böbrek fonksiyonlarında bozulma meydana gelmiştir. Bir kısmında ise ilerlemiş böbrek hastalıkları ortaya çıkmıştır. Araştırmalara göre alternatif tıp adı altında piyasaya sürülen bazı ilaçların ise kanser yaptığı ortaya çıkmıştır. Aslın­da bitki kaynaklı bu ilaçlara farklı maddeler karışabilir. Bun­dan dolayı bu ürünlerden bazıları insan yaşamı için risk taşır. Ayrıca bitki kaynaklı ürünlerle ilaçların birlikte kullanımı, ba­zen hasta sağlığını olumsuz etkiler, yani bitkiyle ilaç etkileşimi her zaman işe yaramaz.

Yapılan bazı araştırmalarsa bitki kaynaklı ürünlerin sahte olarak piyasaya sürüldüğünü gösteriyor, yani kişiler daha sağ­lıklı olduğu için alternatif tıpta kullanılan bitki kaynaklı ürünü alıyor; fakat ürün incelendiğinde hastalıkla mücadeleyi bitki kaynaklı ürünün içine enjekte edilmiş ilaçların yaptığı görül­müştür. örneğin, yakın zamanda Çin’de diyabet hastalığı için bitki kaynaklı ürünler satılmıştır. Bu bitkisel haplar incelen­diğinde içerisine diyabet ilacı olan ‘Glyburide’nin koyulduğu anlaşılmıştır.

alternatif tıp alanında yapılan bu hileler hastaların kafası­nı karıştırıyor. Bu konuda hasta hangi yöntemle tedavi olmak istediğine kendisi karar vermelidir. Gerekirse bu konuda uz­manlardan bilgi almalıdır. Uzmanlar tedavi yönteminin getire- ^ği yarar ve zararları hastaya tek tek anlatmalıdır.

Alternatif tıp ürünlerini kullanmadan önce bazı bilgiler araştırılmalıdır. Gerekli olan bilgiler şunlardır:

Ürünün hastalık tedavisinde ne derece etkili ve başarılı olduğu.

Ürün hakkında basında çıkan haberlerin doğruluk derecesi.

Mevcut olan modern tıpla tedavisinin mümkün olup ol­maması.

Alternatif tıp ürünlerinin ülkelerde kullanımı, dağıtımı, üretimi ve benzeri durumlar farklılık gösterir. Ülkemizde bit­kisel kökenli ürün olarak nitelendirdiğimiz herbal ürünlerin satışı için Sağlık Bakanlığından ruhsat almaya gerek yoktur. Tarım Bakanlığından alınan ruhsat yeterlidir. Bu ise herbal ürünlerin ilaç olarak kabul edilmediğini gösterir. Bu ve ben­zeri durumlardan dolayı alternatif tıp sektöründe dolandırıcı­lar maalesef vardır. Alternatif tıp ürünleri üreten kişiler hiçbir sorumluluk almaz. Hâlbuki modern tıpta bu durum farklıdır. Herhangi bir beklenmeyen yan etkide ilaç firması incelenir ve gerekli kişilere işlem yapılır.

Alternatif tıbbın daha güvenilir ve etkili olması için;

-Uygulanacak tedavi yöntemi bilimin temel ölçülerine dayanmalıdır.

-İyi bir şekilde planlanarak ve hastalar kontrol altında tutularak yapılan klinik çalışmalar sonucunda güvenilir olduğu ispatlanmalıdır.

-Alternatif tıbbı suistimal eden kişiler tespit edilmelide I

-Alternatif tıp alanında çalışan kişilerin vasıflı olması Ji rekir.

-Bu durumlar sağlandığında alternatif tıp hastalıklara kaışj 1 çok daha iyi neticeler verecektir.

Hepimizin yaşadığı gibi modern tıp ne kadar hızlı gelişse de bazı hastalıkları hâlâ tedavi edemiyor. Bu nedenle alternatif tıp ihtiyacı doğdu. İnsanlar geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan alternatif tıpla hastalığına şifa arıyor. İnsanın sağlığına kavuş­ması için alternatif tıp yöntemleri etkin olarak kullanıldığında birçok hastalık tedavi edilir ancak bazı kişilerin alternatif tıbbı suistimal etme çabaları bu süreci olumsuz etkiliyor. Sonuç ola­rak insanların hastalığının tedavi yöntemini ilk olarak modern tıpta araması çok daha doğrudur. Sonrasında ise ihtiyaç du­yulursa alternatif tıp tercih edilmelidir. Alternatif tıp ürünleri kullanılacak ise bu ürün hakkında güvenilir olduğuna dair bil­gileri almalıdır.