Ana sayfa Köşe Yazarlarımız Biyogaz (yeşil enerji) nedir?

Biyogaz (yeşil enerji) nedir?

417
0

Bugün size dünyamızın sınırsız enerji kaynaklarından olan Biyogaz (yeşil enerji) ne olduğunu anlatan bir yazı paylaşacağım.

Enerji, hayatımızın en yaşamsal ihtiyaçlarından biridir. Tüm sistemin aksamadan işlemesi enerjinin varlığına bağlıdır; ancak enerjinin yanlış kaynaklardan edinilmesi veya yanlış kullanılması nedeniyle küresel ısınma ve enerji kaynak­larının tükenmesi sorunuyla karşı karşıyayız maalesef. Bugüne kadar kullanılan petrol ve türevleri ile doğal gaz enerjisi sınırsız değiller. Aslında bu enerji kaynaklarının yerine kullanabilece­ğimiz güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, gelgit enerjisi ve biyogaz

enerjisi gibi sınırsız enerji kaynaklarıyla kuşatılmış durumda­yız. Üstelik sınırsız enerji kaynaklarının çevreye zararı, sınırlı enerji kaynaklarınkinden çok daha azdır. Peki, sınırsız enerji kaynaklarından yeşil enerji de denilen biyogaz enerjisi nedir, merak ettiniz mi?

Biyogaz terimi temel olarak organik atıklardan kullanıla­bilir gaz üretilmesini ifade eder. Diğer bir ifadeyle oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik madde­nin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir. Biyogaz elde edinimi temel olarak organik maddelerin ayrıştırılmasına dayandığı için temel madde olarak bitkisel atıklar ya da hay­vansal gübreler kullanılabilir. Kullanılan hayvansal gübrelerin biyogaza dönüşüm sırasında fermante olarak daha yararlı hâle geçmesi nedeniyle dünyada temel materyal olarak kullanılır. Aynı zamanda tavuk gübrelerinden de oldukça verimli biyo­gaz üretimi sağlanabilir. Tavuk gübresinin kullanımı tarım için önemli değildir; çünkü bu gübre topraklarda verim amaçlı kullanılamaz. Topraklarda tuzluluğa neden olurlar. Kullanıla­mayan bu gübre biyogaza dönüştürüldüğünde yararlı bir hâle dönüşür. Günümüzde biyogaz üretimi çok çeşitli çaplarda tek bir evi ısıtmaktan ve  mutfak giderlerini karşılamaktan, jenera­törlerle elektrik üretimine kadar yapılır.