Ana sayfa IŞIĞIN GÖR DEDİĞİ Akupunktur hangi rahatsızlıkların tedavisinde etkili bir yöntemdir?

Akupunktur hangi rahatsızlıkların tedavisinde etkili bir yöntemdir?

461
0

Aslında anestezi akupunkturun birçok kullanım alanından sadece biri­dir. Peki, akupunktur nedir ve rahatsızlıkların tedavisinde nasıl uygulanır, hiç merak ettiniz mi?

İğne, hastanın sol koluna batırılmıştı. Göğüs kafesi genişçe açılmıştı. Kalbinin attığını görüyordum ve bütün bu süre boyunca hasta aklı başında ve neşeyle laf alışverişi yapı­yordu. Ameliyat yarıya geldiğinde hasta acıktığını söyledi. Cerrahlar ara verdiler ve hastaya bir tas komposto ikram ettiler…

Bu ilginç sözler, akupunkturla ameliyat öncesi anestezi ko­nusunda incelemeler yapmak üzere gittiği Çin’den dönen ünlü Amerikan kalp uzmanı Prof. Dr. E. Gray a aittir.

Akupunktur (iğneli uyarım ), vücudun kimi noktalarına ince uçlu  iğneler batırılarak yapılan bir tedavidir. Çin tarihinin  yazılı döneminden çok eskilere dayandığı öne sürülür. İğnelerin  kullanımından çok önce bian denilen keskin kenarh taş,a nn kullanıldığı Han Hanedanlığı döneminde (M.O. 206-M.S 220) kaleme alınmış olan Shuo Wen Jie Za adlı kitapta ifade  edilir. Zamanla bian taşlarının yerine kemik veya bambudan yapılan iğneler kullanılmaya başlanmıştır. Shang Hanedanlı­ğı (M.Ö. 16. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar) döneminde bronz döküm tekniği geliştirildiğinde bronz iğne kullanım imkânı ortaya çıkmış ve metal iğnelerin kullanımı önem kazanmıştır. Akupunkturun uygulanışı hakkındaki en geniş ilk bilgi Çin’de Savaşan Eyaletler Döneminde (M.O. 475-221) yazılan Hu- angdi NeiJingz&U tıbbi risalede verilir. Eserde hem o dönemde uygulanan teknikler hem de kadim dönemden aktarılan bilgi­ler yer alır.

Doğu ve Batı isin Hanedanlıkları döneminden (M.S. 265- 420) Güney ve Kuzey Hanedanlıkları (M.S. 420-589) döne­mine değin akupunktur uygulanışı yaygınlaşarak gelişmiş ve bu dönemde kaleme alınan Zhen Jiu Jia Yi Jing adlı kitapta akupunkturda kullanılan meridyen noktalarının tam yeri ve isimleri belirlenmiştir. Kitapta ayrıca her bir noktanın özellik­leri ve diğer noktalarla ilişkisiyle manipülasyon metotları da anlatılmıştır.

Tang Hanedanlığı döneminde kraliyet tıp akademisinde akupunktur öğrencilere öğretilmeye başlanmış ve akupunk­turun gelişmesinde önemli rol oynayan doktorlar eğitilmiştir.

Akupunktur ilk olarak Dabry (1853) ve Morant (1927) rafından Batı ya tanıtıldı.

Akupunktur tedavisi, bedende derinin hemen altından geçen on dört ayrı enerji kanalı ve bu kanallar üzerinde bu­lunan direnç noktalarının ilintili bulunduğu organlar arasın­daki ilişkileri temel alır. Analitik mantığa dayalı bilimlerden farklı bir bilgiye bağlı olarak hareket eden akupunktur te­davisinin nasıl iş gördüğü Batı tıp bakış açısıyla tam olarak açıklanamaz. Günümüzde Dünya Sağlık Örgütünce de ka­bul edilmiş yüz ellinin üzerinde rahatsızlığın tedavisinde ve bazen ameliyatlarda da yan etkisi olmadığı için anestezi ola­rak uygulanır.

Geleneksel Çin Tıbbı, bilimsel Batı tıbbından farklı bir bilgi üzerine kuruludur: Doğu bilimleri, Banda olduğu gibi bilimi analitik neden-sonuç ilişkisi içinde ele almaz. Her şeyin birbiriyle bir enerji bağı taşıdığı bütünlükçü bakışa dayanan Doğu bilimlerinde hareket, yin ve yang ilkeleriyle açıklanır. İnsan da doğa gibi bu enerjinin bir parçası olarak içinde bu­lunduğumuz soğuk, sıcak, nemli veya kuru vb. iklimsel veya başka türlü enerjilerden doğrudan etkilenir. Maruz kaldığı enerjilerle, kendisi de enerjiler bütünü olan bedenimiz etki­leşim süreciyle bir uyum yakalar. Her bireyin, farklı enerjisel ortamlara maruz kalması yüzünden yakaladığı uyumlar da farklılık gösterecektir.

Herhangi bir organsal rahatsızlık, belirli bir psikolojik rahatsızlığı tetikleyeceği gibi; herhangi bir psikolojik rahatsızlık da organsal bir rahatsızlı­ğın göstergesi olur. Rahatsızlık ise organsal iç enerjiyle (Çi), dış enerjilerin uyumunun bozulması durumudur. Bu durum, enerji boylamlarında akan Çi nin direnç noktalarında tıkan­masına yol açar. Noktalardaki tıkanıklıklar yine Doğuya özgü iğneli uyarım gibi değişik yöntemler kullanılarak açılır ve ra­hatsızlık giderilir.