Ana sayfa Köşe Yazarlarımız Bitkiler müzikten etkilenir mi?

Bitkiler müzikten etkilenir mi?

169
0

Bugün size farklı frekanstaki ses dalgaları bitkinin büyüme ve gelişimini nasıl etkilediğini anlatan bir yazı paylaşacağım.

Doğadan uzaklaşıp kutu gibi evlere taşınınca bin bir renk ve çeşitlikteki çiçekleri, bitkileri evimize taşıma arzumuz süs bitkiciliğini geliştirmiş olmalı. Hele bir de balkonumuz hatta daha da güzeli bahçemiz varsa hem ruhumuzu hem de çev­remizi bu doğal güzelliklerle süsleme şansına sahip oluruz ve onları soldurmadan yaşatmanın her türlü yolunu araştırmaya başlarız. Çiçek dünyasında yaşayan insanların sıkça duydukları konulardan biri de bitkilerin müzikten olumlu yönde etkilen­dikleridir. Peki, bitkiler gerçekten müzikten etkilenir mi? Bir başka ifadeyle, farklı frekanstaki ses dalgaları bitkinin büyüme ve gelişimini nasıl etkiler?

Bilindiği üzere bitkilerin sesi algılayıp değerlendirebilecek­leri kulak ve beyin gibi organları yoktur. Bu nedenle bilim insanlarının müzik ve bitkilerin büyümesi arasındaki ilişkiyi araştırma çabaları her zaman sonuçsuz kalmıştır. Ancak bilim- yönteme tümüyle sadık kalmadan yapılmış bazı çalışmaların müziğin bitki büyümesini etkilediğini ortaya koyduğunu savunanlar olmuştur hatta bitkilerin müzikten etkilendiğine ilişkin yayınlar da yapılmıştır.

Aslında bu durum, her yayının bilimsel olarak doğru ol­madığının güzel bir örneğidir; çünkü incelendiğinde bu tip deneylerin bitki büyümesini etkileyecek tüm değişkenlerin kontrolünü sağlamada yetersiz kaldığı saptanmıştır. Bilim­sel açıdan bir deneyin sonuçlarının yeterli sayılabilmesi için kontrollü olarak yapılması gerekir. Ayrıca bir çalışmanın bi­limsel yeterliliğinin bir kanıtı da bilimsel dergilerde yayımlan­mış olmasıdır. Bitki büyümesi ve müzik arasındaki ilişkiyi ele alan kontrollü bir çalışma bugüne değin bilimsel dergilerde yer almamıştır.

Ancak eğer bunu iş edinmek isterseniz, benim gibi sabırla uzun bir gözlem sonucu müziğin hatta daha da önemlisi hangi müzik türünün bitkinizi etkilediğini görebilirsiniz. Elbette ki bilimsel olmayacak ama denemeye ve uğraş edinmeye değer kanısındayım.