Ana sayfa Köşe Yazarlarımız TAI CHI CHUAN’IN kökeni nedir?

TAI CHI CHUAN’IN kökeni nedir?

157
0

Bugün size Tai Chi olarak bilinen içsel Çin savaş sanatının kökeninin ne olduğunu anlatan bir yazı paylaşacağım.

Tai Ci Çüen veya Taijiquan (yüce nihayiyumruk) genellikle Tai Chi olarak bilinen içsel Çin savaş sanatıdır. Tai Chi’nin düşün­sel kökleri kadim iki kitaba dayanır: I Ching veTaoculuk hakkın­daki yazılı en eski kaynak olan ‘I’ao Te Ching. Ayrıca Qi Jiguang’ın kitaplarından da faydalaıııldığı yönünde görüşler vardır.

Tam olarak nasıl başladığı bilinmese de dövüş sanatlarında usta eski bir Taocu keşiş Chang San Feng, kaynaklarda Tai Chi’nin yaratıcısı olarak en çok adı geçen kişidir. Tai Chi’nin yaratıcısı olarak kabul edilen diğer bir kişiyse dokuzuncu nesil Chen ai­lesinden Chcn Wang Ting’dir. Günümüze kadar farklı stilleri ulaşmış olan Tai Chi’de cn eski stilin Chen stili olduğu bilinir. Günümüzdeki diğer tüm stiller Chen ailesi tarafından öğretilen sisteme dayanır. On dokuzuncu yüzyıla kadar Chen ailesi içinde korunan sanat, 1820’de aile dışından ilk defa Yang Lu Chaıı tara­fından öğrenilmiş ve halka tanıtılmıştır. Yang Lu Chaıı’ın kendi birikimiyle yorumladığı sanat, günümüzde en popüler stil olan Yang stili olarak bilinir. Yang ailesinden sanatı öğrenen farklı us­talar Wu/Hao, Wu ve Sun stillerini geliştirmişlerdir.

Tai Chi’nin yüzyıllar boyunca uygulanıyor olmasında şu 3 önemli amaç olmuştur.

. Evrenle bütünleşme hedefindeki ruhsallık.

İçsel dövüş sanatı.

Etkin sağlık sistemi.

Tai Chi tekniğinin uygulamasının; insanın içindeki şid^ duygusuyla savaşmak, sabır ve yavaşlıkla beden üzerinde kont. rol, insanın kendi gölgesiyle savaşıyor gibi yapması şeklinde felsefi açıklamaları da vardır.

Tai Chi günümüzde çoğunlukla sağlık ve uzun yaşam amacıyla kullanılan bir terapi olarak uygulanır. Yüzyıllar önce Çin’de ortaya çıkmış olan bir sağlık sistemidir. Tai Chi Chuan üzerine yapılan araştırmalar, bu uygulamanın solunum yollan, kan dolaşım sistemi, kemik ve eklem rahatsızlıkları gibi pek çok rahatsızlığın tedavisin­de son derece etkili olduğunu ortaya koyar. Aerobik egzersizlerde olduğu gibi insanın fiziksel kapasitesini zorlamayan bu uygulama, günümüzde bazı üniversite kliniklerinde kalp ve astım hastalıkları gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde başarıyla kullanılır.

Tai Chi Chuan, aynı zamanda etkili bir savaş sanatıdır. Mantık olarak yumuşak ve dirençsiz olanın, sert ve dirençli olanı yenmesi ilkesi üzerine kurulmuştur. Tai Chi’ye göre ka- zanmanızı sağlayan şey boyun eğmektir. Bu denetimli boyun eğiş önce rakibinizin gücüyle uyum sağlamanızı ve ardından da rakibinizi kendi gücüyle yenmenizi sağlar. Bu nedenle de ustalar tarafından söylendiği gibi bir Tai Chi savaşçısıyla savaş­mak, serbestçe asılı duran bir çarşafı yumruklamak gibidir.

Bir Tai Chi savaşçısının tek yapması gereken şey rakibiyle I bir, aynı olmaktır. Onunla bir olduğunda artık rakibinin gücü, kendi gücü olur ve bu sayede rakibi ne kadar güçlü ya da hızlı olursa olsun onu kendi gücüyle zorlanmadan alt eder.

Tai Chi Chuan, yerçekimine karşı koymak yerine onunla uyum içinde hareket etmeyi öğreten bir hareket bilimidir. Gü­nümüzde bilimcilerin farkında olmadıkları ama belki de yakın bir gelecekte farkında olacakları çok önemli bir konu da şudur: Taocu öğretiye göre insanın dik vaziyette durması onun gökten gelen enerjiyi doğrudan doğruya başının tepe noktasından be­denine alması sonucu beyin ve ruh yapısında çok olumlu etkiler oluşturmuştur. Zihnin berraklaşıp hafızanın gelişmesi gibi…

Dik duruşun bir başka özelliği dc yerçekimine daha az yü­zey sunmasıdır. Bu sayede insanoğlu hareket edebilmek için yerçekimine karşı, dört ayağı üzerinde hareket eden hayvanlara oranla daha az enerji harcar ancak duruşlarımızdaki hatalar, yerçekiminin üzerimizdeki etkisi nedeniyle bedenimize zarar verir ve normalde harcayacağımızdan daha fazla enerji harca­mamıza neden olur. Tai Chi Chuan, duruşlarımız ve hareket biçimimiz üzerindeki etkileri sayesinde yerçekimini üzerimiz­deki bir yük olarak değil, hareketlerimize yardımcı bir enerji olarak kullanmamızı sağlar. Bu sayede de hareketlerimiz daha kendiliğinden, zahmetsiz ve akıcı olur tasarruf başka işlevlerde kullanılmak ya da daha sonraki  için depolanmak üzere toplam enerjimize katılır.

Tai Chi Chuan, evrensel enerji kaynaklarıyla sağlayan kozmik bir enerji dansıdır. Tai Chi uygvlf&V insana kazandırdığı gevşeme, dirençlilik, duyarlılık, ılımlı^1 nitelikler sayesinde evrensel enerjiyle aramızdaki engellerin dan kalkmasını sağlar. Gerilimler ve duyarlılığımızdaki ^ evrensel enerjilerle bağlantımızı ortadan kaldırıp sağlığı^ bozulmasına ve zamanından önce yaşlanmamıza neden oluj Oysa Tai Chi uygulaması sırasında derin bir gevşeme düzeyi-, ulaşan bedenimiz, zihnimizi de gevşetir. Zihinsel gevşeme, 4 nin ve bedenin üzerindeki örtüleri yavaş yavaş kaldırıp duyarlı, lığımızı arttırır. Duyarlılıktaki bu artma Tai Chi uygulayıcısının kendini evrensel bir enerji okyanusunun içinde bulmasını sağlar. Tai Chi uygulaması aracılığıyla kazanılan bu gevşeme ve duyar­lılık sayesinde sürekli olarak evrensel enerjileri hisseder ve her hareketimizde bedenimizi bu enerjilerle doldururuz.

Farklı stillerde uygulanan Tai Chi’de form olarak bilinen ru­tin hareket serileri sanılanın aksine sanatı öğrenmenin sadece belli bir kısmını oluşturur. Diğer kısımlar ise silahlı formlar, elle itme çalışması, uygulamalar, nefes ve enerji çalışmaları, hızlı I’ai Chi, mücadele setleri ve serbest dövüş çalışmalarıdır.

Fai Clıi; görünürlüğündeki sadelik, akıcılık ve basitliğin aksine öğrenilmesi zor ve belli bir zaman alan, sadece yetkin bir eğitme­nin gözetimi altında çalışılarak öğrenilebilen bir sanattır. Sanat hakkında yeterli bilincin ve kültürün olmadığı toplumlarda istis­mara açık bir konudur aynı zamanda. Bu bakımdan Tai Chi eğit­meninde aranması ve sorulması gereken ilk kriter, soyağacı yani eğitmenin, stilin yaratıcısına değin varması gereken şeceresidir.