Ana sayfa IŞIĞIN GÖR DEDİĞİ Bermuda Şeytan Üçgeninin sırrı nedir?

Bermuda Şeytan Üçgeninin sırrı nedir?

213
0

Bugün size Bermuda Şeytan Üçgeninin sırrını be bedre bulunduğunu anlatan bir yazı paylaşacağım.

Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusunun 500.000 mil karelik bir alanını kaplayan, Amerika’nın Atlantik Okyanusuna açılan güneydoğu sahillerinde yer alan, kuşba­kışı bakıldığında ise Miami, Bermuda ve Puerto Rico sınırları içerisinde kalan üçgen şeklinde bir alandır. Bu bölge Amerikan sahil koruma örgütünün 7 no.’lu bölge müdürlüğünün 5720 sayılı sirküler yazısında şöyle tarif edilir:

Bermuda Üçgeni ya da Şeytan Üçgeni diye anılan ha­yal ürünü yer, Atlantik’te, ABD’nin güneydoğu kıyıların­da açıklanamayan gemi, tekne ve uçak kayıplarının çok yüksek oranda yer aldığı bir alandır. Bu üçgenin köklerin­de Bermuda, Floridadaki Miami ve Puerto Ricadaki San Juan olduğu kabul edilir.

Elimize bir harita alıp bakınca  üçgen şekilde görülen bu bölgede bu zamana  kadara açıklanmayan bir çok esrarengiz olay gerçekleşmiştir. Kaybolan gemi insan ve uçak sayısı  tam  olarak bilinmiyor.

Kimsenin açıklama getiremediği bu esrarengiz fenomen, İçinde bilim insanlarının da bulunduğu pek çok insan ta­rafından doğaüstü birtakım güçlerin yaptırımı” olarak al­gılandı ve öyle lanse edildi. Bu açıklamalar arasında kayıp kıta Atlantis’in orada bulunup (bu düşünceyle paralel ola­rak Atlas Okyanusu ismini almıştır) Kayıp Kıta’nın hiçbir za­man anlaşılamayan teknolojik ve manyetik kayıp aygıtlarından birinin etkisinden veya o bölgenin defalarca dünya dışı varlık­ların ziyaretlerinde orada yarattıkları manyetik alanın bir etkisi olduğu hatta Kristof Kolomb’un bile tuttuğu günlüklerde, o bölgede gökyüzünde uçan tanımlanamaz cisimlerden bahse­dildiği iddia edilmiştir.

Bu bölgede suyun altında çok büyük mıknatıs maden kay­naklarının yer aldığı ve bu nedenle uçakların bu yoğun man­yetik çekimden etkilenerek elektronik sistemlerinin bozuldu­ğu iddiasına o kadar uzun seneler inanıldı ki kimilerine göre başka bir açıklaması kesinlikle olamazdı.

Aynı şekilde su yüzeyinden havaya dağılan gazlar, atmosferdeki havadan bile daha az yoğunluğa sahiptirler ve aynı sebepten yani yoğunluk farkından dolayı uçarlar hava tarafından yeterli sürtünmeyi alamayıp irtifa kaybederler ve doğal gaz moleküllerinin havadaki oksijeni tutmasından dolayı uçağın motorları yanma için gerekli oksijeni alamayıp dururlar.

Şeytan Üçgeninde kaybolarak en fazla ünlenen olay Flight 19’du. Oysa aynı zamanda çok sayıda uçak kaybolmuştu. Bunlar İkinci Dünya Savaşı’nda Amerikan donanmasına ait bombardıman uçaklarıydı. Grumman IBM Florida Avenger tipindeki beş uçak, 5 Aralık 1945 tarihinde saat 14:00 civa­rında Floridadaki Fort Lauderdale donanma üssünden ayrıl­dıktan sonra pilotlar uçuş koşullarının gayet iyi olduğunu bil­dirmişlerdi; ancak sonra Bermuda Şeytan Üçgeni’nde birden­bire yok oldular. Flight 19 uçağından son haber alındığında büyük bir deniz uçağı arama çalışmaları için yola çıkmıştı ve beş bombardıman uçağının tahmini yerine varıldığında alı­nan bir sinyal bir müddet sonra aniden yok oldu. Aynı günde, birkaç saat içinde altı uçağın kaybolmasından sonra tarihin en büyük arama çalışmaları başladı; fakat uçaklara ait tek bir parça bile bulunamadı.