Ana sayfa GÜNDEM Belediye Bütçesi 198 Milyon TL

Belediye Bütçesi 198 Milyon TL

417
0

Polatlı Belediyesi 2021 yılı tahmini bütçesi, salı günü yapılan Belediye Meclisi Ekim ayı dördüncü birleşim birinci oturumunda görüşüldü, bütçe 198 Milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan Polatlı belediyesi 2021 yılı bütçe kararnamesi salı günü Belediye Meclis toplantısında görüşüldü; 2020 yılında 150 milyon lira olan bütçe, 2021 yılı için 198 milyon lira olarak belirlendi. 2021 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklerle, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablodaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlandı. 198 milyon liralık bütçe tahmini mecliste oy birliği ile kabul edildi.

2021 Yılı Gelir Bütçesi

Vergi Gelirlerine 43.905.003,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Toplam 7.552.003,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlere Toplam 500.004,00 TL, Diğer Vergi ve Çeşitli Gelirlerinden Toplam 67.991.989,00 TL, Sermaye Gelirlerine Toplam 63.052.001,00 TL, Red ve İadelere Bütçeye Tahmini Olarak (-) 1.000,00 TL, ödenek konulması oy birliği ile kabul edildi.

Bu yıl ayrıca 15 milyon lira iç borçlanma gelir tahmini de bütçeye eklenerek, 183 milyon lira gelir tahmini ile birlikte gelir bütçesi 198 milyon lira olarak oylamaya sunuldu.

2021 Yılı Gider Bütçesi

Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesine Toplam 6.420.524,00 TL, İnsan Kaynakları Müdürlüğünün Bütçesine Toplam 24.560.875,00 TL, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Bütçesine Toplam 4.847.760,00 TL, Bilgi İşlem Müdürlüğünün Bütçesine Toplam 1.129.316,00 TL, Yazı İşleri Müdürlüğünün Bütçesine Toplam 807.309,00 TL, Plan ve Proje Müdürlüğü Bütçesine Toplam 1.929.994,00 TL, Hukuk İşleri Müdürlüğünün Bütçesine Toplam 674.848,00 TL, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bütçesine Toplam 786.480,00, Fen İşleri Müdürlüğünün Bütçesine Toplam 81.686.326,00 TL,  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Bütçesine Toplam 1.765.373,00 TL, Mali Hizmetler Müdürlüğünün Bütçesine Toplam 25.218.905,00 TL, Zabıta Hizmetleri Bütçesine Toplam 5.443.362,00 TL, Park Bahçeler Müdürlüğü Bütçesine Toplam 4.478.036,00 TL, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçesine Toplam 6.796.305,00 TL, Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü Bütçesine Toplam 626.239,00 TL, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesine Toplam 935.407,00 TL, Temizlik İşleri Müdürlüğü Bütçesine Toplam 3.566.494,00 TL, Tesisler Müdürlüğü Bütçesine Toplam 9.849.499,00 TL, Muhtarlıklar Müdürlüğü Bütçesine Toplam 1.146.637,00 TL, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün Bütçesine Toplam 4.200.791,00 TL, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Bütçesine Toplam 11.129.520,00 TL, Ödenek Konulması oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Kanununun 49.maddesinde ‘Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına, bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.001-200.000 arasında belediyelerde üç belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilebilir.’dendiğinden; Bu şekilde görevlendirilecek meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3 ü oranında aylık ödenek verilmesi, Belediye Kanununun 32.maddesinde ‘Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39.madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3’ünü geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.’ Dendiğinden meclis başkan ve üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının 1/3 ‘ü oranında huzur hakkı ödenmesi, 2021 Mali Yılı Bütçe Kanununda ekli K cetvelinde öngörülecek zabıta personelinin aylık fazla mesai ücretlerinin en üst limitinden mesai ödenmesi ve ayrıca 2021 Yılı içerisinde ilçemizde bulunan huzurevinin ihtiyacı olan aylık 3100 adet ekmeğin Polatlı Belediyesi tarafından verilmesi de oy birliği ile kabul edildi.