Ana sayfa IŞIĞIN GÖR DEDİĞİ Piramitlerin gizemi nedir?

Piramitlerin gizemi nedir?

128
0

Bugün size sayıca en çok Mısır’da bulunan piramitlerin gizemini anlatan ve piramitler hakkında bilgi veren bir yazı paylaşacağım.

Piramit şeklindeki yapılar sadece Mısır’a özgü değildir.Dünyanın başka yerlerinde de inşa edilmiş örnekleri bu­lunur; fakat sayıca en çok Mısır’da bulunduklarından bölgeyle özdeşleşerek “Mısır Piramitleri” olarak anılırlar.

Mısır piramitleri yeryüzündeki anıt-kabirlerin en eskileri ve en büyükleridir. Binlerce yıl önce yapılan piramitlerde bugün bile hâlâ binlerce sır yatar.

İngiliz matematikçi ve astronomist John Taylor birtakım çalışmalar yapmış ve elde ettiği sonuçlar, Howard Vyse tarafın­dan analiz edilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

• Keops Piramidi’nin taban alanı dünyayı yataydan ikiye böldüğümüzde ortaya çıkan kesit alanı gibi düşünülürse ve piramidin tabanı dünyanın yarıçapı üzerine oturtu­lursa yüksekliği tam kutup noktasına denk gelirdi, yani burada kusursuz bir oran mevcuttur.

Keops Piramidi nin taban çevresi yüksekliğinin iki katına bölündüğünde tam olarak pi sayısı (3,1416) elde edilir.

Keops ve Kefren Piramitleri doğu-batı ve kuzey-güney sınırlarına öyle kusursuz yerleştirilmiştirler ki o günün koşulları düşünüldüğünde hayret verici bir durum ola­rak görülür.

Keops Piramidinin üçgen şeklindeki dört yüzeyinin toplam alanı, piramit yüksekliğinin karesine eşittir.

Keops Piramidi’nin yüksekliğinin 1 milyarla çarpımı tam olarak dünya ile güneş arasındaki mesafeyi (149,504,000 km.) verir.

Piramitler bir güneş saati olarak işlev görürler. Piramitlerin ekim ayı ortasında ve mart ayının başlangıcında yere dü­şürdüğü gölgeler, mevsimleri ve yılın uzunluğunu gösterir.

Keops Piramidi’yle dünyanın merkezi arasındaki mesafe, Kuzey Kutbu’yla arasındaki mesafeye eşittir.

Bilimsel olarak kanıtlanmamış bazı rivayetler ise şunlardır:

Piramitlerin üzerinden geçen meridyen, karaları ve de­nizleri iki eşit parçaya böler.

Piramit hangi firavunun adına yapıldıysa kralın odasına yılda sadece iki kez güneş girer. Bunlar kralın doğduğu ve öldüğü günlerdir.

Piramitlerin içerisinde radar gibi aletler çalışmaz.

Piramit içerisinde bırakılmış kirli bir su, birkaç gün içe­risinde arıtılmış hâle gelir.

Piramidin içerisine bırakılan süt birkaç gün bozulmadan kalabilirken beklenmeye devam edilmesi durumunda yoğurt hâline gelir.

Piramit içerisine koyulan bir bitki hiç ışık almasa da normale göre daha hızlı büyür.

Açık bir yara, piramit içerisinde çok daha çabuk iyileşir.

Piramitlerin içi yazın serin, kışın ise ılık olur.