Ana sayfa IŞIĞIN GÖR DEDİĞİ Mafya kavramının tarihi

Mafya kavramının tarihi

335
0

Yasa dışı işlerle uğraşan insanlar olarak tanımlanan mafyalar hakkında ne biliyorsunuz? Örneğin ilk olarak ne zaman ortaya çıkmış olabilirler hiç düşündünüz mü? Tüm bu soruların cevabı yazımızda!

Mario Puzo’nun romanından uyarlanan Baba filmini izleyenlerin çoğu, belki de ilk kez bu filmle birlik­te mafya kavramı ve olgusuyla tanışmıştır. Dolayısıyla mafya dendiğinde akla gelen ilk ülke, İtalya’nın Sicilya bölgesidir, italyanca, ‘bizim işimiz ya da davamız’ anlamına gelen bu kelimeyle yasadışı işlerle uğraşan, zor kullanarak birtakım gizli çıkarlar sağlayan, çoğunlukla gizli ve hiyerarşik bir teş­kilatlanmaya dayalı örgüt ya da bu örgütün mensubu kişiler kastedilir. Halk arasında organize suç işleyen takım elbiseli adamlar olarak da bilinen mafyanın, yüzyıllar önce ortaya Çıkış hikâyesi oldukça ilginçtir.

Mafya ya da İtalyanca’daki yazılışıyla Mafia kelimesinin kez, 1282 yılında Fransızlara karşı savaşan ve Sicilya nın Aksam Yıldızlan’ olarak bilinen Orta Çag şövalyeleri Ur, findan kullanıldığı söylenmektedir. Mafia, şövalyelerin bir kısaltmasıdır; Morte alla Francıa Italia anela (İtalya, Fransa’ya ölüm diye bağırıyor!).

İddialara göre ilk mafya teşkilatını Fransız Devrimi njn ardından İtalya’nın Sicilya bölgesine gelen Napoli Kralı 4. Ferdinand -bu savaş narasından esinlenerek- potansiyel bir Fransız ayaklanmasına karşı önlem olarak kurmuştur. Fer­dinand tarafından kurulan bu ilk mafya oluşumu, Sicilya’da gizli olarak faaliyet göstererek Fransızların yaptıklarını his­settirmeden kontrol edecek ve gerektiğinde olaylara müda­hale edecekti. Kurulan bu ilk mafya örgütünün tüm çalışma­larını gizli bir şekilde yapmasından dolayı ‘mafya’ kelimesi Fransızca’ya ‘faaliyetlerini gizli bir şekilde sürdüren örgüt şeklinde geçmiştir.

Günümüzdeki mafyanın kökeni ise Orta Çağ sonlarında Sicilya’da istilacı yönetimleri devirmeye yönelik gizli bir ör­güt olarak ortaya çıkan ve mafîe’ denen küçük silahlı grupla­ra dayanmaktadır. Bu gruplar mülklerinde oturmayan toprak sahiplerinin Sicilya’daki otorite boşluğu nedeniyle toprakla­dı korumak için tuttukları adamlardan oluşmaktaydı. Bu küçük gruplar koruma karşılığında toprak koruma ücreti adı altında haraç alıyorlardı. 1 başlayınca ekonomik açıdan da oldukça büyük hâline geldi. Paranın getirdiği güçle siyasi bağlantılar ” daha da etkili hâle gelen mafya, zamanla birçok vatandaşı için bir kurtarıcı olarak görülmeye başladı.

Geçen gün daha da büyüyen mafya aileleri ve aile in Sicilya’nın batısındaki köylerde bir konfederasyon S birleştiler. 1900lü yıllarda kendi yörelerinde ekono- s faaliyetlerin hemen hepsini denetim altına aldılar. Maf- vicilyadaki büyük toprakların idaresini hızla ele geçirdi.

Mafya üyeleri Benito Mussolini’nin baskıcı idaresi zamanda geniş çapta tutuklandılar. Pek çok mafya üyesi uzun v_-d hapis cezasına çarptırıldı. Ağır bir darbe indirilen mafya mensupları, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra serbest bırakıldılar. Yeniden toparlanan mafya, Sicilya’nın orta ve batı Köklerindeki kırsal alanlarda tutunamayarak Palermo’ya İdi. Burayı kendine merkez üssü olarak seçti.

Kirdiler. Bu ülkelerde meydana gelen kanundışı faaliyetler, mafya tarafından yürütüldü, içki yasağının kaldırılmasından w>nra Amerikan mafyası; kumar, sarı sendikacılık, dolandırıcılık tefecilik, uyuşturucu kaçakçılığı ve filhuş gibi işlere girdi. ABD’deki en büyük ve en güçlü suç teşkilatı durumu­na gelen mafya, kanundışı yollarla kazanılan paraları otel, lokanta ve eğlence yeri gibi yerlere yatırdı.

ABI) idaresi mafya hakkında yaptığı takibat ve soruşturma neticesinde, ülkenin dört bir yanına dağılmış pek çok bağımsız  grup veya aile tarafından mafya faaliyetlerinin yürütüldü­ğünü tespit etti. Buna göre, her şehirde bir veya birkaç aile | hâkimdir. Her ailenin başında bulunan don adı verilen pat­ronlar ve her patronun altında yardımcılık vazifesini yürüten bir ikinci don ile kurmay olarak güçlü ve nüfuzlu konumu olan bir comigliere (danışman) bulunur. Patron yardımcısı- n.ı bağlı olarak çalışan coporegimeler (teğmen), patronun teşkilatın kanundışı işleriyle doğrudan ilişkiye girmemesini sağlar. Ailenin kanuni olan işleri, otomatik satış makinele­ri, marketler, lokantalar vb. ile fuhuş, kumar ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi kanundışı işleri caporegimelere bağlı askerler tarafından yürütülür.

Bugün çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren mafyanın ABD’deki ağırlığı giderek azalmaktadır. İtalyan ve Sicilyalı azınlıkların ABD toplumuyla kaynaşması ve mafyanın ko­layca eleman bulamaması bu sonucu doğurmuştur.