Ana sayfa IŞIĞIN GÖR DEDİĞİ Dünyanın en korkusuz hayvanı

Dünyanın en korkusuz hayvanı

144
0

Dünyadaki enler hakkında pek çok kafa yormuşuzdur. En korkutucu hayvan, en sevimli hayvan… Peki ya en korkusuz havyan hangisidir? Cevabı bu yazıda!

Bu soru sorulduğunda akla gelen ilk hayvanlar kap­lan, timsah, fil ya da su aygırı olabilir ancak Guin- ness Rekorlar Kitabında listelenen dünyanın en korkusuz hayvanı, bir kara memelisi olan bal (Hint) porsuğudur. Tan­rılar Çıldırmış Olmalı filmini izleyenler, bu ilginç hayvanı hatırlayacaktır. Filmin ana karakteri bunu tekmelediği için paçasına yapışır ve inatçılığı nedeniyle tüm çölü adamın pa­çasında sürüklenerek geçer.

Bal porsukları Afrika ve Asya’da yaşarlar. Belli bir yuva­ları yoktur. Yer domuzları gibi hayvanların boşalttıkları de­liklerde konaklarlar. Aslında porsuk değillerdir ama isimleri böyledir çünkü bildiğimiz porsuklarla yapay bir benzerliklerivardır, ayrıca bala da bayılırlar. Porsuklar ve bal porsu^ ! Musteliade adı verilen gelincik ailesinin birbiriyle bağlan||’ sı olmayan fertleridir. Bu aile en büyük etçil gruptur,  gelinciği, kır sansarı, vizon ve ayı sansarı bu grubun içinde olsa da bal porsuğu bal yiyen anlamına gelen Mellivora cins5 altındaki tek türdür.

Bal porsukları, büyük ve güçlü pençelerini kullanarak ak­karınca yuvalarına zarar verir, tavuk kümeslerinin tellerini parçalar ve özellikle arı kovanlarını yırtarlar. Arı kovanlarını bal kuşları sayesinde bulurlar. Bal kuşları arı kovanını bul­duklarında haber verirler. Bal porsuğu kovanın içindekileri yedikten sonra bal kuşları da kendi paylarına düşeni alır. Gö­rüldüğü üzere iki hayvan arasında ilginç bir iş bölümü vardır.

Bal porsuğunu zorlu bir düşman yapan şeylerden biri de gevşek derişidir. Arkadan kavrandığında dersinin içinde ken­di etrafında kolaylıkla bükülüp hemen karşılık verebilir. Do­layısıyla peşlerinde çok yırtıcı yoktur ve kışkırtıldıklarında çoğu hayvana saldırabilirler. Saldırıya uğradıklarında kendi­lerini savunmak için kokarcalar gibi pis bir koku da yayarlar. Ayrıca tüm zehirlere bağışıklıdırlar, bu yüzden defalarca so- kulsalar bile geçici bir baygınlık sonrası kalkıp yollarına de­vam edebilmektedirler.

Hayvan terminatör olarak tanımlayabileceğimiz Bal Por­suğu yemek seçmemesiyle tanınmaktadır. Günde 80 km. yü­rüyerek önüne çıkan her şeyi yer. Sırtlan, aslan, kaplan, kara kapl umbağası, kirpi, timsah ve ayılarla dövüştükleri, hattaonlan öldürdükleri bilinmektedir. Çeneleriyle yakaladıkları zehirli yılanları yiyip 15 dakikada öğütürler. Üstelik genç bal porsuklarını da yerler. Yavruların sadece yarısı yetişkinliği gö­recek kadar yaşarlar.

Bal porsuğunun saldırı yöntemlerinin oldukça bel altı olduğu söylenir. Bu hayvanın yayınlanmış ilk kaydına göre, 1947 ele bir bal porsuğu sözde bir bizonu hadım etmiştir. Ayrıca Afrika antilobu, su antilobu, Afrika ceylanı, zebra ve insanları da hadım ettikleri bilinmektedir.

Pakistan’da bu hayvanlara ‘Bijj’ denir ve iddialara göre ce­setleri mezarlarından çıkartırlar. Bal porsuklarının korkutu­cu bir şöhreti vardır. Irak savaşı sırasında Basra’daki İngiliz birlikleri yerel halkı korkutmak için sokaklara insan yiyen ayımsı yaratıkları salmakla suçlanmıştır. Daha sonra bu yara­tıkların bataklıkları su basması sonucu şehre kaçan bal por­sukları olduğu anlaşılmıştır.

Zor koşullara dayanabilmeleriyle de ünlü olan bal por­sukların korkusuz olmaları ve düşmanlarını korkutmaları an­cak ecelleriyle öldükleri anlamına gelmemektedir. En büyük düşmanları aslanlar ve leoparlardır. Ayrıca arı kovanlarını yağmalamak için duydukları dayanılmaz istek de yaşamlarını tehlikeye atmaktadır. Porsukların kovanlarına zarar verdiğin­den şüphelenen bazı bal üreticileri, onları ya vurmakta ya da zehirlemektedir.