Ana sayfa Köşe Yazarlarımız İnsan vücudunda kaç çeşit kemik var?

İnsan vücudunda kaç çeşit kemik var?

166
0

Bugün size  “Hiç Merak Ettiniz Mi” köşemizde insan vücudunda kaç çeşit kemik olduğunu anlatacağım.

Canlılarda kemiklerden oluşmuş, eklem ve bağlarla birbirine tutturulmuş, etrafı kaslarla sarılı destek yapıya iskelet ya da iskelet sistemi denir. Biyolojide canlı or­ganizmaya fiziksel destek sunan, iç organların korunmasını sağlayan, çoğunlukla minerallerden oluşan ve bu mineralleri depolayan bir organdır. İskelet aynı zamanda organizmanın kendine özgü şeklinin oluşmasını sağlar.

İnsan vücudunda birçok doku vardır. Bu dokuların en sertiyse kemiktir. Genelde kemiklerin dinamik olmayan katı bir doku kütlesi olduğu sanılmaktadır. Oysa vücu­dun en dinamik, neredeyse hemen her gün değişik etkile­re göre biçimlenen bir sistemini oluştururlar. Dolayısıyla İt çinililerden oluşan iskelet, cansız bir doku değildir.

damarları sinirlerle desteklenen, büyüyüp gelişen, kalın incelenen bir yapıdır. Kendisini onarır, yeniler ve gördü  işlere göre biçimlenir. Olumsuz davranışlar, kısa sürede hatalı gelişmelere yol açabilir.

Kemiğe sertlik kazandıran yapısındaki kalsiyum ve fosfor mineralleridir. Kalsiyumun yüzde doksan sekizi kemiklerde, yüzde biri dişlerde, yüzde biri ise kan dolaşımı ve yumuşak dokularda bulunmakta ve insan hayatı için önemli rol oyna­maktadır. Kalsiyumun vücutta dengelenmesi çok önemlidir. Bu düzey, diyetle dışarıdan alınarak veya kemikteki kalsiyum kullanılarak vücut taralından dengelenmeye çalışılır. Diyetle yeterince kalsiyum alınmaması durumunda, vücut otomatik olarak kemiklerde depolanan kalsiyumu kullanmaya başlar ve bu uzun süre devam eder. Eksilen kalsiyum yerine koyulmazsa kemikler güçsüzleşir ve kolay kırılır bir hâl alır.

Fosfor, vücuttaki her hücrenin fonksiyonları için alınması gereken bir mineraldir. Fosfor temel olarak fosfat olarak bu­lunur. Vücutta bulunan fosforun yaklaşık yüzde seksen beşi­ne kemikler sahiptir.

Yetişkin bir insanın vücudunda 207 adet kemik vardır. Bunlar büyüklük, şekil ve görev bakımından önemli değişik­likler gösterir. Eğer kaynaşarak tek bir yapı oluşturan kemikler ayrı olarak sayılırsa bu sayı artar. Ancak yeni doğan bebeklerin vücudunda 300den fazla kemik vardır. Çocuklar büyüdük­çe kıkırdak dokuları birleşir ve böylece kemik sayısı düşer.

Kemik, genel olarak altı bölümden oluşmaktadır:

‘ Kemik zar,: imiğin enine büyümesini sağlar.

. Sert kemik: Kemiğin orta kısmında yer alır. İçinde sarı kemik iliği bulunur.

Süngerimsi kemik: Gözenekli bir yapısı vardır. Sün- gerimsi kemikte kırmızı kemik iliği bulunur.

Kırmızı kemik iliği: Süngerimsi kemikte bulunur. Görevi alyuvarları üretmektir.

Sarı kemik iliği: Yağ depolar. Gerektiği zaman da kan hücresi üretir.

Kan damarları: Üretilen kanı vücut damarlarına taşır.

Eklem kıkırdağı: Kemiğin boyca uzamasını sağlar.

İnsan vücudunda destek görevi gören iskelet sistemindeki kemikler çeşitleri bakımından ise üç bölüme ayrılırlar.

Uzun Kemikler: Boyları enlerinden uzun olan kemiklere uzun kemikler denir. Vücudumuzun hareketini sağlarlar; ör­neğin, bacaklar ve kollar.

Kısa Kemikler: Enleri, boylan ve genişlikleri hemen he­men aynı olan kemiklerdir. Bu kemiklere el ve ayak bilek kemikleri örnek verilebilir.

Yassı Kemikler: Şekilleri yassı görünümünde oldukları için bu ismi almışlardır; örneğin, kafatası ve kaburga ke­mikleri.

İnsan vücudundaki en ufak kemik kulağımızdadır Ve üzengi kemiği (stapes) diye adlandırılır. Sadece 1,98-4,3 mg ağırlığına sahip olan bu kemik, 2,5-3,3 mm uzunluğunda olup bir pamuk lifinden daha incedir. En uzun kemik ise uyluk kemiğidir. İnsan vücudunda kalça eklemiyle diz ekle­mi arasındaki bölgedir. Ayrıca insan kemikleri ağırlık kaldır­mada taş kadar sağlamdır. Kibrit kutusu büyüklüğünde bir kemik üzerinde dokuz ton taşıyabilir, bu da betonun taşıya­bildiğinden dört kat fazladır.