Ana sayfa IŞIĞIN GÖR DEDİĞİ Dünya üzerindeki ırklar

Dünya üzerindeki ırklar

254
0

Toplum tararından insanlara fiziksel ve sosyal niteliklere göre farklılıklar biçilmiştir. Bu farklılıkların içinde insanlar, ırk gruplarına göre de ayrılmıştır. Peki dünyada kaç ırk vardır? Merak ediyorsanız metni okumanızda fayda var.

Irk, insan türünün belli başlı ve devamlı çeşitlerini ta­nımlamak için kullanılan deyimdir. Herkesin bildiği gibi, yeryüzünde birbirinin tamamen eşi iki insana rastlamak olanağı yoktur. Fakat insanların hepsi birçok bakımdan ben­zerlik gösterirler.

Hâlen dünyada yaşayan yaklaşık olarak 3 milyarı aşkın insanı belirli ırk gruplarına ayırmak güçtür. Ancak genel bir bakışla insanların % 43’ünün sarı, % 33’ünün beyaz, % 24’ünün de siyah ırka mensup olduğu anlaşılır. Başka türlü söylemek gerekirse dünya nüfusunun 3/2 sini ‘renkli’ insan­lar meydana getirmektedir.

Irkların ayrımında iki esas, daha doğrusu iki yöntem uy­gulanmaktadır. Bunlardan biri, insanların deri ve saç yapısına göre, öteki de kafatası yapısına bakılarak ırk gruplarına ayrılmasıdır. Kafatasına göre gruplandırmada, kafanın tepe­den bakıldığı zamanki görülüşü esas tutulur. Kafatası yapısı esas tutularak yapılan gruplandırma üç sınıftan oluşur:

Dolikosefal (uzun kafa)

Brakisefal (kısa kafa)

Mezosefal (orta kafa)

Kafatasının uzunluğu 100 ise genişliğe oranı 75’ten aşa­ğı olan tipteki kafalara ‘dolikosefal’ (yani uzun kafa), oran 80’den yukarı ise ‘brakisefal’ (yani kısa kafa), bunların ortala­ması olan gruba da ‘mezosefal’ (orta kafa) adı verilir.

Irklara göre ayrılıklar, kafa yapısı, yüz, dudaklar ve gözler, boy, saç ve deri rengi karakteristikleriyle kendini belli eder. Dünyada yaşayan belirli insan tiplerini şöylece sıralayabiliriz:

Australoid: Avustralya yerlileri ve Hindistan’ın güney kesimlerinde yaşayanlar bu gruba girerler. Saçlar dalgalı, bu­run düz ten rengi koyudur. Çene yapısı çıkıktır.

Negroid: Negro (zenci) ırkın en belirgin karakteristiği tenin rengi, saçın kıvırcıklığı, burnun yassılığıdır.

Mongoloid: Moğollar, Çinliler, Japonlar, Eskimolar ve Kırmızıderililer bu ırk grubuna girerler. Saçları siyah, elma­cık kemikleri çıkık, gözkapakları şişkincedir.

Nordik: Uzun boylu, sarışın, genellikle mavi gözlü olurlar. Kuzey Avrupa kökenlidir. Sonradan bütün dünyaya yayılmışlardır.

Akdeniz Grubu: tskoçya’dan İtalya’ya Kuzey Afrika’dan Hindistan’a kadar olan çevrelerde yaşayanların büyük bir kıs­mı bu gruba girer. Orta boylu, uzun başlı, dar yüzlü ve koyu renk gözlü olurlar.

Alpin Tip: Kısa boylu, geniş başlı ve düz saçlıdırlar. I ransa’da, Orta Avrupa’da ve Rusya’da yaşayanların büyük bir bölümü bu tipe dâhildir.