Ana sayfa Köşe Yazarlarımız Vejetaryenler neden etyemez?

Vejetaryenler neden etyemez?

237
0

Bugün size  “Hiç Merak Ettiniz Mi” köşesinde vejetaryenlerin neden et yemeyeceğini anlatıcağım.

Genel olarak çeşitli nedenlerle hiçbir şekilde hayvan eti yemeyen kişilere et yemez yani vejetaryen denir. İlk  kez 1842de kullanılmaya başlayan bu sözcüğün kökeni, Latince’de sağlam, canlı, yaşam dolu’ anlamına gelen vege- tustur. Etyemezlik de dense bu kelime vejetaryenliğin ancak küçük bir bölümüne işaret ettiğinden yanlış anlamalara ne­den olmaktadır.

Vejetaryenlik temelde dinsel, ahlaki ve beslenmeye ilişkin nedenlere dayanır. Etyemezlerin çoğu, hayvansal madde­lerden yapılan kürk, deri mont gibi giyim eşyalarım ya da hayvanlarda denendiğini bildikleri temizlik ve güzellik ürünlerini de kullanmazlar. Bazı insanlar hayvanları yemek için beslemenin ve öldürmenin yanlış olduğunu düşü^ 1 bundan dolayı et yemezler. Öte yandan, etsiz daha sağlıklı olduğu gerekçesiyle etyemez olanlar da VarJ Y Çoğu Budizm, Hinduizm, Caynacılık ve Hıristiyan^ ^ M mezheplerine bağlı olan kimseler ise canlılara zarar vererek  elde edilen besinin yenmemesi gerektiğine inanırlar  vejetaryenliği doğal çevrenin korunmasına dayandırıp Çiftlik hayvanları için ayrılan alandan daha az alanda yeterli sebze yetiştirmenin mümkün olduğunu, insanların yiyecek ihtiyacını sebzeyle karşılamanın daha kolay bir yol olduğunu savunurlar. Bazı insanlarınsa mideleri et ve türevlerini kaldırmayabilir.

Değişik vejetaryenlik anlayışları vardır. Bunlara göre; lacto vejetaryenler, her türlü et ve et ürünleriyle birlikte yumurta tüketmeyi de reddeder. Süt ve süt ürünlerini tüketirler. Ovo- lacto vejetaryenler ise her türlü et ve et ürünlerini tüketmeyi reddetmekle birlikte, yumurta ve süt ürünlerini tüketirler. Budistler ve benzeri gruplar, hayvan ürünleriyle birlikte so­ğan ve sarımsak türlerini de tüketmekten kaçınırlar. Vejetar­yenlik yönünde daha ileri bir adımı atan yeganlardır. Bal da dâhil olmak üzere her türlü hayvansal ürünü tüketmeyi red­detmekle kalmayan veganlar, hayvanların kullanımını imkân dâhilinde reddederler.

Hindistan’da 399 milyonu bulan vejetaryen nüfus, dünyanın  geriye kalan ülkelerinde yaşayan vejetaryenlerin toplam sayısından fazladır. Halkın  çoğunluğu lakto vejetaryendir.

Vejetaryenliği tercih eden insanların bazı avantajlar, olduğu da bilinmektedir. Vejetaryenler, daha az kronik hasta­ca yakalanmaktadırlar. Bitkisel gıdalardan daha az ve daha düşük oranda toplam yağ ve doymuş yağ sağlarlar. Kan ba­sınçları ve kolesterolleri dengededir. Kolon, akciğer ve göğüs kanseri gibi kanser vakaları ve diyabet hastalığı çok az oranda görülmektedir.