Ana sayfa Köşe Yazarlarımız Eiffel Kulesi ne zaman yapılmıştır?

Eiffel Kulesi ne zaman yapılmıştır?

400
0

Fransa’nın en önemli sembolüdür, ismini kuleyi inşa eden firmanın sahibi olan mimar, mühendis ve metal yapılar uz­manı Gustave Eiffel’den almıştır. Turistik acıdan büyük bir ilgi gören kule yılda ortalama olarak 6 milyon turist çekmektedir.

Eiffel kulesi 1887-1889 yılları  arasında Fransız Devrimi’nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Paris fuarının giriş kapısı olarak inşa edilmiştir. Genelde kulenin mimarı olarak da Gustave Eiffel bilinir ancak gerçekte kulenin mi­marı İsviçreli Maurice Koechlin in siparişi üzerine tasarlayan Stephen Sauvestre’dir. Meslektaşı Emile Nouguier’le beraber ilk tasarımları yapmıştır.

Kulenin  7 739 401 Frank 31 Sent tutan inşaat masrafları Gustave Eiffel tahminlerinin 1 milyon Frank üstündeydi. 1889 yılındaki açılış tarihinden önceki beş ayda 1,9 milyon  kişi ziyaret edince yılsonuna kadar toplam masrafın 3/4’ü çı­kartılmıştı. Böylelikle Eiffel Kalesi, daha başından, kazanç sağlayan bir şirket görünümüne bürünmüştü.

Üç bin işçi yirmi altı ay boyunca 18.038 adet demir par­çayı 2,5 milyon perçinle bir araya getirdi. Hiç ölüm vakası yaşanmamış olması, o günün şartlarında şaşırtıcı bir durum­dur. Ancak kule, onu bir utanç lekesi olarak gören Paris hal­kının tepkisini de çekmiştir. Bazı sanatçılar devasa bir sokak lambasına benzetirken, bir fabrika bacası gibi Paris’in görsel itibarını zedeleyeceğini ileri sürmüşlerdir. Böylelikle devrin sanatçı ve edebiyatçı çevresinde bir kampanya başlatılmış, bu kampanya süresince ünlü sanatçıların imzaladığı bildiriler dağıtılmıştır.

Bugün ise Eiffel Kulesi, dünyanın en güzel mimari yapı­larından biri olarak kabul edilir. Parisliler onu ‘Demir Ba­yan’ olarak adlandırırlar. İlk başlarda Eiffel, kule için sadece yirmi yıl müsaade almıştı. Dolayısıyla, 1909 yılında kulenin sökülmesi gerekiyordu. Ancak kule, iletişim için çok uygun yüksekliğe ulaştığından ve yeni yüzyılda Atlantik ötesi haber­leşmeye imkân tanıdığından kalmasına izin verildi.

Eiffel Kulesi 300 m. yüksekliktedir. Zirvesindeki televizyon vericileri 27 m. daha yükseklik kazandırır. Günümüzde yay­gın olarak kullanılan çelik yerine demirden inşa edilmiş, özel teknikler sayesinde günümüze kadar sağlam olarak gelmiştir.

5.000 zımpara kâğıdı ve 1.500 iş tulumu tüketilir. Ay­rıca güvenlik maksadıyla toplam 50 km. güvenlik halatı, 20.000 metrekare koruyucu ağ kullanılır. Boyama maliyeti yaklaşık 3 milyon Euro tutar. Zamanla kulenin rengi kırmı­zımsı kahveden, sarımsı kahveye, daha sonra kestane kahve­sinden bugünkü bronz tonuna dönüşmüştür. Kule üç renk tonunda boyanır. En açık renk zirvede kullanılırken en ko­yusu zeminde kullanılır.

Kulede intihar olayları da yaşanmaktadır. Şu ana kadar 400 kişi bunu gerçekleştirmiştir. Zamanla, intiharların önü­ne geçmek amacıyla platformların çıkış noktalarına demir parmaklıklar yerleştirilmiştir.

22 Temmuz 2003 tarihinde, kısa devre sonucu, kulenin zirvesinde, hemen en üst ziyaretçi platformunun üstünde yangın çıkmıştır. Yangın bir saat gibi bir sürede kimse yara­lanmadan söndürülmüştür.

Kamuya açık platformlar 57 m., 115 m. ve 276 m. yük­seklikte bulunur. Ziyaretçiler, üç asansörle kuzey, batı ve doğu kanatlarından ilk iki platforma ulaşır. İlk ve ikinci kat­larda lokantalar mevcuttur. Ayrıca ilk katta, Eiffel Kulesinin tarihinin anlatıldığı bir sergi bulunur. En üst platforma ulaş­mak isteyen bir ziyaretçi, ikinci katta aktarma yapar ve başka bir asansöre geçer. En üst platform hem çatılı hem de üstü

açık bir alana sahiptir.

Kulenin açılışından sonra, ilk platforma kadar 50 yolcu taşıyan iki hidrolik asansör kullanıma girmişti. Bunlar için gerekli hidrolik presler 16 sütuna monte edilmişti. Kuzey ka­nadından başka bir asansörle ikinci kata ulaşılıyordu, ikinci Dünya Savaşı sırasında, işletim sistemindeki hasarlar nede­niyle bunlar devre dışı kalınca, Adolf Hitler kuleye yaya ola­rak çıkmak zorunda kalmıştı.