Ana sayfa GÜNDEM Hacımuslu’ya Konak, Beylikköprü’ye köprü

Hacımuslu’ya Konak, Beylikköprü’ye köprü

623
0

Büyükşehir Meclisinde Polatlı kararları

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı kararlarını açıkladı.  Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı kararlarında Polatlı’da yapılacak çalışmalar da yer aldı. İlçemiz İstiklal mahallesinde bulunan bozuk yollara yerlere sıcak asfalt atılması, Beylikköprü Mahallesinde çiftçilerin tarım arazilerine geçmeleri için Sakarya Nehri üzerine yeni bir köprü yapılması ve Hacımuslu  Mahallesinde köy konağı yapılması kararları yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı kararlarını açıkladı.  Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı kararlarında Polatlı’da yapılacak çalışmalar da yer aldı. İlçemiz İstiklal mahallesinde  bulunan bozuk yollara yerlere sıcak asfalt atılması, Beylikköprü Mahallesinde tarım arazilerine geçmek için Sakarya Nehri üzerine  köprü bulunmadığından çiftçilerin tarım faaliyetlerinde sıkıntı yaşamakta olduğu  Sakarya Nehri üzerine yeni bir köprü yapılması, Hacımuslu  Mahallesinde köy konağı yapılması Büyükşehir belediye meclisinin ilgili komisyonlarının raporu okumasının ardından kabul edildi. 

Ankara Büyükşehir Belediye meclisinin temmuz ayı Polatlı kararları;

İstiklal Mahallesinde bozuk yollara asfalt yapılıyor

İlçemiz İstiklal Mahallesi Yahya Toplu Caddesinde bulunan bozuk yollarının asfaltlanmasına ilişkin Altyapı Hizmetleri Komisyonunun 20.03.2020 gün ve 173 sayılı raporu Büyük şehir Belediye Meclisimizin 10.07.2020 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde Polatlı İlçesi İstiklal Mahallesi Yahya Toplu Caddesinin yollarının bozuk olması nedeniyle ulaşımın sağlanmaz hale gelmesi sonucunda belirtilen yerlere sıcak asfalt atılmasına ilişkin Altyapı Hizmetleri Komisyonu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Beylikköprü’ye köprü yapılacak

Beylikköprü Mahallesinde tarım ara/ilerine geçmek isteyen vatandaşlar için Sakarya Nehri üzerine köprü yapılmasına ilişkin Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun 20.03.2020 gün ve 36 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2020 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan incelemeler neticesinde; Polatlı İlçesi Beylikköprü Mahallesinde tarım arazilerine geçmek için Sakarya Nehri üzerine  köprü bulunmadığından çiftçilerin tarım faaliyetlerinde sıkıntı yaşamakta olduğu  Sakarya Nehri üzerine yeni bir köprü yapılarak mahalle halkının ve çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Hacımuslu mahallesine  köy konağı yapılacak

Hacımuslu  Mahallesi 17 parselde Köy Konağı yapılmasına ilişkin Kent Estet iği Komisyonunun 27.03.2020 gün ve 126 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10.07.2020 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;  Polatlı İlçesi Hacımuslu  Mahallesinde köy konağı bulunmamakta mahalle muhtarı ile halk sosyal ve idari ihtiyaçlarını gideremediğinden Hacımuslu Mahallesi 17 parselde bulunan arsa üzerine köy konağı yapılmasına ilişkin Kent Estetiği Komisyonu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

Uygulama imar planı değişikliği teklifinin reddi kabul edildi

Mehmet Akif Mahallesi 140359 ada 8 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.03.2020 gün ve 560 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2020 tarihli toplantısında okundu. Komisyon raporunda şu ifadeler yer aldı: “Konu üzerinde yapılan incelemeler neticesinde Polatlı Belediye  Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 10 01.2020 gün ve E.353 sayılı yazısı ile Polatlı Belediye Meclisinin 02.01.2020 gün ve 2020/4 sayılı kararıyla reddedilen. Polatlı ilçesi Mehmet Akif Mahallesi 140359 ada 8 parsele ilişkin 1 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 5216 Sayılı Yasa gereği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına sunulduğu.

Polatlı  ilçesi Mehmet Akif Mahallesi 140359 ada 8 parsele ait mevcut onaylı imar planında söz konusu parselin E:0.80 Yençok:24.50 yapılaşma koşullarına sahip olduğu. Öneri plan değişikliğiyle  tüm yönlerden 5 metre çekme mesafesi bırakılarak E:0.80 Yençok 39.50 metre yapılaşma koşullarına sahip konut alanı şeklinde teklif edildiği.

Söz konusu parselin çevresinde 5 katlı ve 8 katlı yapılaşma koşullarına sahip konut, eğitim ve sağlık alanı kullanımları bulunmasından dolayı yapı yüksekliğinin artırılmasının yakın çevresinin siluetini olumsuz yönde etkileyeceği gerekçesiyle ilçe Belediye Meclisinin 2020/4 sayılı karan ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin reddinin uygun görüldüğü hususları tespit edilmiş olup, Polatlı  ilçesi Mehmet Akif Mahallesi 140359 ada 8 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin reddine yönelik alınan Polatlı Belediye Meclisinin 02.01.2020 gün ve 2020.4 sayılı kararının “onayına ilişkin İmar ve  Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.”