Ana sayfa GÜNDEM Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi Yeni Başhekimi Göreve Başladı

Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi Yeni Başhekimi Göreve Başladı

996
0

Polatlı Devlet Hastanesinin yeni başhekimi  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman Doktoru Reyhan Öztürk göreve başladı.

Polatlı Duatepe Devlet hastanesi başhekimliği görevini yürüten Hüseyin Arslan’ın TBMM hastanesi başhekimliğine atanmasının ardından görevi Polatlı Duatepe Devlet hastanesi başhekim yardımcısı   Selahattin Bitik yürütüyordu. Polatlı Devlet Hastanesinin yeni başhekimi  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman Doktoru Reyhan Öztürk göreve başladı.

Reyhan Öztürk kimdir?

1972 yılında Ankara Haymana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimi Eskişehir, liseyi Samsun’da okudu. 1990-1996 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimi aldı. 2002-2007 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji kliniğinde eğitim alarak uzmanlık eğitimini tamamladı.Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman doktoru olan  Reyhan Öztürk evli, 3 çocuk sahibidir. Son üç yıldır Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde tıbbi hizmetler koordinatörü olarak çalışmış olan Öztürk 01.06.2017 tarihinde Haymana Devlet hastanesinde başhekim olarak göreve başlamıştır. Çeşitli bilimsel çalışmaları ve TÜBİTAK projesi olan Öztürk’ün yayınlanmış bilimsel makale ve yayınları aşağıdadır.

Yayınlar

Toplum Kökenli Pnömonilerde Tanı ve Tedavi

Türk Klinik Laboratuar Dergisi 2015

Hastane Enfeksiyonlarında Güncel Durum

Ortadoğu Tıp Dergisi 2015

-Peritoneal Diyalizle İlişkili Peritonitte Prokalsitonin ve Diğer İnflamatuar Parametrelerin Değerlendirilmesi

Turkısh JournalMed. Sci.2010

-Sürekli Ayaktan Peritoneal Diyalizle İlişkili Peritonit için Risk Faktörleri

Türkiye Klinikleri 2008

-SAPD ile ilişkili peritonit ataklarında epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar Bulgularının

Değerlendirilmesi

Mikrobiyoloji  Bülteni 2008

-Ortak Gıda Tüketimine Bağlı iki Botulizm Olgusu

AEH Tıp Dergisi 2007

-Bir İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinin Konsültasyon Deneyimleri

AEH tıp Dergisi 2006

Uluslararası Bilimsel Kongrede Sunulan Sözlü Bildiriler

-Yoğun Bakım Servislerinde Çalışan Sağlık Personelinin Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Hakkındaki

Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

EACID Tiflis kongresi

-Sinovit Etiyolojisinde Herpes Virüslere Karşı Oluşan Lokal Antikor Üretiminin Araştırılması

-Hemodiyaliz Hastalarında Okult Hepatit B  ve Hepatit C Enfeksiyonun  Sıklığı

-Sürekli Ayaktan Peritoneal Diyalizle İlişkili Peritonit için Risk Faktörleri

ECCMID Münih Kongresi

Ulusal Bilimsel Kongrede Sunulan Sözlü Bildiriler Ve Posterler

-Ülkemizde Yoğun Bakım Yatakları Ne Kadar Etkin Kullanılıyor

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi

-Bir Üniversite Hastanesinde Erişkin Hastaların İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Bakterilerin

Antibiyotik Direnç Profili.

3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi

-Bir Üniversite Hastanesinde Çocuk Hastaların İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Bakterilerin

Antibiyotik Direnç Profili.

Bilimsel Projeler

-Yoğun bakım ünitesinde yatan ventilatörle ilişkili pnömonili hastalarda serum C-reaktif protein,

prokalsitonin, solublürokinazplazminojenaktivatör reseptörü (suPAR) ve neopterin düzeylerinin

tanısal ve prognostik değeri.

TÜBİTAK 1002 projesi (yürütücü).

-Erişkin ve çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan pnömonili hastalarda atipikpnömoni etkenlerinin

(solunum virüsleri,  Mycoplasmapneumoniae, Chlamydiatrachomatis, Chlamydiapneumoniae,

Legionellapneumophila ) belirlenmesi

TÜBİTAK 3001 projesi olarak sunuldu.

Seminer ve kurslar

-Kontrollü Antibiyotik Kullanım Sempozyumu

EKMUD Bilimsel Platformu

-Enfeksiyon Kontrol Hekimi Eğitimi

Hastane Enfeksiyonları Eğitim Programı

-Zoonotik Hastalıklar Eğitici Eğitimi

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamaları