Ana sayfa Doğru Kalem AVUKAT –SÖZ SAVUNMANIN

AVUKAT –SÖZ SAVUNMANIN

684
0

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ‘nu Sayın Cumhurbaşkanının avukatlara yeşil pasaport müjdesini çılgın gibi alkışlarken gördüğümde , sadece düşündüğüm pasaportunun rengiydi , kullanmadıktan sonra rengi yeşil olmuş , kırmızı olmuş kime ne . Önemli olan bırakınız başkanlığı Avukatlık meslek etiği ile bağdaşmayan davranışı idi.

Dün TV’lerde izliyorum en doğal Anayasal hak olan yürüyüş hakkı devletin polisi tarafından engelleniyor . Kimlerin ? Savunma erkini yerine getirenlerin. Bu tür demokratik eylemlere alışacaksınız , Dünyada yalnız değilsiniz , Türkiye’nin tarihten gelen büyük ülke olma özelliği var , onun büyüklüğüne , itibarına  demokrasi dışı eylemlerle gölge düşüremezsiniz. Unutmayın ki iktidarlar gelip, geçici devletler ise bakidir.

Baro Başkanlarının yürümesinden neden rahatsızsınız . Yollar yürümekle aşınmaz. Takati olan yürür. Varsın yürüsünler.

Merhum Adnan Menderes’in Yassıada duruşmalarında avukatı olup , adı Demokrasi ve Özgürlükler adasına çevrildikten sonra açılışta göremediğimiz TBMM eski Başkanı ve hukukçu Hüsamettin Cindoruk , Ankara’ya yürüyen Baro Başkanlarına yönelik polis müdahalesini ‘’ Bu manzaradan iktidar sorumludur ‘’ diye değerlendirdi. ‘’ Avukat aynı zamanda kimsesizlerin de yardımcısıdır. Parasızın da yardımcısıdır. Niye dövüyorsunuz avukatları ? Polisler bir suç işlese avukata ihtiyaçları var . Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları var. Bu manzaradan iktidar sorumludur, Bu görüntüler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine aykırı .

Hukuk devleti nedir? Hukuk devleti, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı ve kişilere hukuksal güven sağlayan devlet olarak tanımlanabilir. Hukuk devletini, polis devleti anlayışından ayıran en belirgin nitelik «Devlet faaliyetlerinin takdiri kaidelere değil, hukuk kaidelerine tabi olmasıdır.» Oysa ki, Polis devletinde keyfi ve takdiri kurallar egemendir.

Baro Başkanlarının  Türkiye ve Dünya TV’leri karşısında Türkiye’nin başkenti Ankara’ya giriş temel haklarının polis tarafından engellenmesi devletin niteliğini Türkiye ve Dünya kamuoyunda tartışılır hale getirmiştir ? Hukuk devleti mi ? Polis Devleti mi ?

Hatırlatmakta yarar var: Hukuk devletinin ana ilkelerini şöylece özetlemek mümkün :

-İnsan hak ve özgürlüklerinin güvenliği,

-Yasaların genelliği ve eşitlik,

-Bağımsız yargı ve yargısal denetim, a) Yasaların anayasaya uygunluğunun denetimi., b) Yönetimin yönetsel işlem ve eylemlerinin denetimi,

-Yargıç güvencesi,

-Demokratik yönetim ilkesi,

Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest meslektir. Avukat görevini yerine getirmede bağımsızdır.

Savunucu, Mahkemeye, savcıya ve kendisine savunma için başvuran ve yardımını isteyen sanığa karşı bağımsızdır. Buna göre, savunucu kendi mesleki bilgi ve deneyimi ile adaletin yerine getirilmesine yardımcı olmaya ve müvekkiline yararlı olmaya çalışır. Savunucunun bağımsız olması, özellikle mahkeme ve savcıdan buyruk ve talimat almaması anlamındadır.

Sanığın yararı ölçüsünde, savunucu sanığa karşı da bağımsızdır. Yani, sanık istemese bile, onun yararına olan bir hususu savunucu ortaya koyabilir. «Nitekim, müdafi bağımsız düşünüp, düşündüğünü serbestçe söyler ve kendi anlayışına göre, soruşturmaya etkili olmaya çalışır.

«Mahkemeler hukukun doğum evleridir. Burada olaya uygulanacak kurala duyulacak ilgi sıradan bir gözlemden ibaret değildir: Mahkemenin işlevi, yargıç ve onun bir çeşit yardımcısı durumunda bulunan savcı ve avukatlar ile birlikte hukuku yaşama geçirmektir.»  Yargıç , savcı ve avukat hukuk sisteminin üçlü saç ayağı durumunda olup , avukatlara mesleki saygınlığıyla bağdaşmayan hukuk dışı davranışlar , aynı zamanda hukuk nizamına karşı yapılmış eylem niteliğinde olup , bu eylem kim veya hangi makam tarafından  yapılırsa yapılsın en şiddetli şekilde cezalandırılmalıdır , yoksa iki ayaklı hukuk sistemi çöker ve bundan da  halkımız zarar görür.

Seneler önce Amasya  Barosunda Dev-Genç davası için Amasya’da bulunan ünlü Ceza  hukukçusu Prof.  Faruk Erem’in baronun avukatlarına beni örnek göstererek onurlandırması nedeniyle , Baro Başkanlarına yapılan demokratik hukuk devleti ölçüleriyle bağdaşmayan bu davranışa karşı kendimi sorumlu hissettim .

Saygılarımla…