Ana sayfa GÜNDEM E-Serbest Meslek Makbuzu ve E-Uygulamalar Başlıyor

E-Serbest Meslek Makbuzu ve E-Uygulamalar Başlıyor

383
0

Mükellefler Dikkat! Uygulamalar 1 Haziran’da Başlıyor

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Halime Batur, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren zorunlu hale gelen e-Serbest Meslek Makbuzu ve diğer e-uygulamalar konusunda mükellefleri gazetemiz aracılığıyla bilgilendiriyor.

Tüm serbest meslek erbaplarının (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemesi zorunlu hale geldi. İlçemiz Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerinden Halime Batur, gazetemiz okurları için Haziran ayında başlayacak bu uygulamalar hakkında bilgi verdi. Batur, yaptığı bilgilendirmede şunları söyledi:

Bu uygulamayı birçok Serbest Meslek Erbabının bilmesi gerekiyor

“İlk Önce Dünya ve Ülkemizde görülen CORONA(COVID-19) Virüsten biran evvel daha az hasar ile devletimizin bizim için belirledikleri yasaklara uyarak atlatacağımıza inanıyorum. Allah’ın izni ile eskisi gibi insanların daha yakın ve muhabbet edeceği günleri göreceğiz. Sağlıkçılarımız şüphesiz kendinden ve ailesinden fedakarlık ederek, diğer çalışanlarımız da öyle market çalışanları, kargo kurye çalışanları, fırıncı kardeşler, gazeteci arkadaşlarımız ve tabi ki bizler Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir daha sayamadığım tüm çalışanlarımız yasak günü olsun insanlara her türlü yardımcı olanlara çok teşekkür ederim. Tabi bu olağanüstü durum da devletimiz sağlık yönünden aldığı bir dizi önlem ile ekonomik açıdan da önlemler aldı. Başta dükkanını açamayan esnaf ve işletmeci imalatçı için 518 nolu Mücbir sebep kanunu ile bir çok vergi ödemesini ve beyanname verilmesini ertelemesi biz Mali Müşavir arkadaşlarımızın zorlansak da altından kalkacağımızı herkese gösteriyoruz. Tabi devletimizin bize yardımcı olarak son sokağa çıkma yasaklarından bizi muaf tutarak bayramda bile çalışmayı göze alıp mükelleflerimizin muhasebe açısından sıkıntı yaşamadan bu seneyi geçirmesini sağlayacaklarını ve bazı değişikleri son zaman da belirtemediği için üzgün olduğunu bu uygulamanın birçok Serbest Meslek Erbabı olduğu için bilmesi gerektiğini ve e-serbest meslek makbuzu hakkında yasayı anlatmıştır.”

Tebliğde açıklanan üç yöntemden kendilerine uygun olanı seçerek faydalanabilirler

“509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca serbest meslek kazancı elde edenlerden

1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar 1 Haziran 2020 tarihinde,

1 Şubat 2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyete başlamış olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmak ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemek zorundadırlar.

Mükellefler, e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından; e-İmza araçları ya da Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür temin etmek suretiyle, söz konusu Tebliğde açıklanan üç yöntemden kendilerine uygun olanı seçerek faydalanabilirler.”

2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin 1 Haziran’da verilmesi gerekiyor

“2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Vergi levhalarının pazartesi gün sonuna kadar yazdırılması gerekiyor

“518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin;

Aralık/2019, Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemlerine ait e-Defterlerini 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar,

Mart/2020 dönemlerine ait e-Defterlerini 30 Haziran 2020 Salı günü sonuna kadar, oluşturmaları ve imzalamaları gerekmektedir.

Vergi levhalarının 01 Haziran 2020 günü sonuna kadar internet vergi dairesinden yazdırılması gerekmektedir.”

1 Haziran 2020 tarihinde başlıyor!

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Zorunluluğu 1 Haziran 2020 tarihinde başlıyor

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca serbest meslek kazancı elde edenlerden

– 1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar 1 Haziran 2020 tarihinde,

Buna göre mükellefler, e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasından; ister e-İmza araçları ile isterse de Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür temin etmek suretiyle, mezkur Tebliğde açıklanan üç yöntemden kendilerine uygun olanı seçerek faydalanabilirler

1- GİB Portal Yöntemi: GİB tarafından ücretsiz olarak sunulan portal yönteminden yararlanmak isteyen mükellefle, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu”nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yaptıktan sonra, e-belgeleri gönderme ile ilgili temel işlemleri, portalda sunulan ara yüzleri kullanarak yapabilirler.

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasından portal yöntemi ile yararlanmak isteyen mükelleflerin https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/ adresinden elektronik imza araçlarını kullanarak elektronik başvuru yapmaları gerekmektedir.

Özel Entegratör Yöntemi

2- Özel Entegratör Yöntemi: Bu yöntemden faydalanmak isteyen mükellefler Başkanlığımızdan izin almış olan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri araçlığıyla faydalanabilirler. 

Bu yöntem ile e-SMM uygulamasından yararlanacak mükelleflerin, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu”nda da açıklandığı üzere ayrıca Başkanlığa Başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

3- Doğrudan Entegrasyon Yöntemi: Mükelleflerimiz e-SMM uygulamasından, kendi bilgi işlem sistemlerini Başkanlık bilgi işlem sistemleri ile doğrudan entegre etmek suretiyle de yararlanabilirler. Mükellefler bilgi işlem sistemlerinde gerekli ön hazırlıkları tamamladıktan sonra, sistemlerini ve e-belge ile ilgili süreçlerini açıklayan dokümanlarla birlikte ebelge.gib.gov.tr adresinde yer alan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu”nda açıklanan şartlara uygun olarak Başkanlığa başvuruda bulunacaklardır.

Açıklanan süreler içerisinde yapılmayan başvuru ve belge düzenlemelerine ceza

“Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin, mezkur Genel Tebliğ’de açıklanan süreler içerisinde ilgili başvurularını yapmamaları ve uygulamaya dâhil olarak belirtilen tarihlerden itibaren Serbest Meslek Makbuzu belgelerini kağıt (matbaa baskılı) belge yerine elektronik belge olarak e-Serbest Makbuzu olarak düzenlemeleri, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan cezai hükümlerin uygulanmaması bakımından önem arz etmektedir.”

Avukatlar, Özel Muayenesi olan Doktor – Diş Hekimi, Ressam, Yazar, Noter…

“Polatlı ilçemizde bir çok Mali Müşavir arkadaşımızın konuya vakıf olduğunu başta biz mali müşavirler olmak üzere Avukatlar, Özel Muayenesi olan Doktor – Diş Hekimi, Ressam, Yazar, Noter, Rehber, Danışman, vb. gibi serbest meslek erbapları bu uygulamayı kullanmak zorunda kalacaklardır. Şuana kadar bir ertelenme olmadığı takdir de 1 HAZİRAN 2020 de başlanacaktır.”

SMMM Halime Batur, yaptığı bilgilendirmenin ardından tüm Polatlı halkının ve meslektaşlarının bayramını kutlayarak sözlerine son verdi.