Ana sayfa Köşe Yazarlarımız ZEKATIN ÖNEMİ VE FAYDALARI 1

ZEKATIN ÖNEMİ VE FAYDALARI 1

684
0

Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan, din gününün sahibi, yaratan, yaşatan, yöneten, rızık veren, kendisine kulluk yapılan, rızası gözetilen ve kendisinden yardım istenilen Allah’a hamdolsun. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa rehber olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) salat ve selam olsun.

Hz. Ömer Efendimizden rivayet edilen Cibril Hadis diye bildiğimiz hadis-i şerif şöyledir: Peygamber Efendimiz’e (s.a.v)  “Ya Muhammed! Bana İslâm’ın ne olduğunu söyle?” diye soruldu. Rasûlullah (s.a.v) : “İslâm; Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in de Allah’ın Rasulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Beyt’i hac etmendir.” buyurdu. “

Zekat;  akıl baliğ, hür, ve zengin olup  malının üzerinden bir yıl geçen, kadın, erkek her müslümanın  yerine getirmesi gereken mali bir ibadettir. “Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslâm’a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” ( Tevbe Suresi 60)

Sözlük anlamı; artma, çoğalma ve temizlik olan zekatın  dindeki anlamı ise,  zengin müslümanların seneden seneye mallarının bir bölümünü yoksullara vermeleridir. Sözlük ve dindeki anlamı bu olan zekat, hicretin ikinci yılında farz olmuş, malî bir ibadettir. Zekat, kişinin isteğine bırakılmış bir yardım değil, yoksulun, miskinin, zenginin zimmetindeki hakkı ve zenginin yerine getirmek mecburiyetinde olduğu bir görevidir.

Dinimiz islamın temel ibadetlerinden olan zekatın pek çok faydası ve hikmeti vardır. Bunlardan bazılarına işaret etmek yerinde olur:

***

Zekât bir temizliktir, arınmadır. Hem malı temizler, hem de mal sahibinin gönlünü arıtır, ahlakını yükseltir. Çünkü zekât, malın kiridir. Mal bu kirden ancak onu çıkarıp yoksula vermekle temizlenmiş olur. Bunun gibi  cimrilik de gönülde bir Iekedir. Zekât insanın bu sevilmeyen huydan kurtulmasını ve ahlâken yükselmesini sağlar.

“Ey Muhammed, servet sahiplerinin mallarından zekât al; zekât, onların mallarını temizler, vicdanlarını arıtır.” (Tevbe Suresi 103) ayeti kerimesi zekâtın bu faydasını özet olarak bildirmektedir.

***

Zekat malı bereketlendirir ve malın çoğalmasını sağlar. Mallarının zekâtını verenlerin ve yoksullara, gariplere, yetimlere yardım edenlerin mallarının arttığı bilinen bir gerçektir. Kazancın bereketlenmesinde sevindirilen kimselerin hayır dualarının  büyük rolü olduğunda şüphe yoktur. Zaten zekât kelimesinin sözlük anlamı da bunu göstermektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de: “Siz Allah için verirseniz, Allah onun yerine (daha iyisini) verir.”(Sebe Suresi 39 ) buyurulmuştur.

Bir başka âyet-i kerime de şöyledir: “Her kim malındaki Allah hakkını verir, (cimrilikten) sakınır ve (verdiğinin yerine daha iyisinin verileceğine) inanırsa, artık biz bu kimseye muhakkak vicdan rahatı verir ve ahiret mutluluğunu kolay kılarız. Kim cimrilik eder, kendini müstağni (ihtiyacı yok) sayar ve en güzel olanı da yalanlarsa (cennet nimetleri ile ihsan sahibi kişileri bekleyen sonucun daha güzel olacağı gereğine ”yalan” derse) biz de onu en zor olana hazırlarız. Düştüğü zaman da malı kendisine hiçbir fayda vermez.” (Leyl Suresi 5,11)

Bir kudsî hadiste Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Ey kulum, sen yoksullara sadaka ver ki, ben de sana vereyim.”

Zekatlarını hakkıyla veren mü’minlere  melekler dua ederler. Peygamberimiz, (s.a.v) malının zekâtını verenlerin mallarının artırılması için meleklerin de ona dua edeceklerini bildirmiş ve şöyle buyurmuştur: “Her sabah iki melek iner. Birisi, “Allah’ım, sadaka verenin malına bolluk ver.” der, diğeri de, Allah’ım, sadaka vermeyenin malını yok et der.”

Allah’a emanet olunuz.

POLATLI MÜFTÜLÜĞÜ