Ana sayfa Köşe Yazarlarımız Kriz ve kriz yönetimi ile ilgili düşünceler (2)

Kriz ve kriz yönetimi ile ilgili düşünceler (2)

868
0

1.Daha önce de ifade ettiğim gibi bu kriz salgın hastalık temelli bir krizdir. Dünyadaki örneklere baktığımızda ABD, İtalya, İspanya, İran gibi ülkelerin Çin, G. Kore, Almanya gibi ülkelere göre daha başarısız olduğu görülmektedir. Virüsle mücadelede başarının düşük ya da yüksek oranlı olması altında yatan nedenler incelenmeli, bu krizde ve gelecekteki bir salgın krizinde alınması gereken tedbirler belirlenmelidir. İlk bakışta sağlık sisteminin tamamının veya bir kısmının devlet kontrolünde olduğu, durumun vehametini çabuk kavrayabilen ve buna karşı en kısa zamanda organize olabilen ülkelerin, sağlık sektörünün tamamen özel sektörde olduğu, kaderci, uyuşuk, ciddiyetsiz olan ülkelere göre daha başarılı olduğu görülebilmektedir. O halde sağlık sistemi ve bu sisteme dahil olan aktörlerin yeterlilikleri sorgulanarak gerekli geliştirici ve değiştirici önlemler alınmalıdır.

2. Bu salgın hastalık temelli kriz göstermiştir ki her birey ve devlet önce ben ve benim ihtiyaçlarım demekte ve hayatı idame için gerekli tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda öncelikle sağlık ve gıda sektörlerinde bazı ürünlerin ve gıda maddelerinin ihracatı sınırlandırılmalı ya da yasaklanmalıdır.

3. Özellikle stratejik maddelerden bu dönemde fiyatları düşen petrol gibi maddelerin belli bir süre yetecek tedariki ve stoklanması yoluna gidilmelidir.

4. Liberal sistemin krizleri önlemede başarılı olamadıkları gözönüne alınarak, sistemin aksayan yönleri belirlenmeli, karma ekonomik sistemin mevcut zaafiyetleri giderecek şekilde yeniden tesisi bilimsel bir kurulca incelenmelidir.

5.Krizden tüm sektörler aynı oranda etkilenmeyecektir. Bazı sektörlerde adeta yıkım yaşanırken bazı sektörler adeta krizi fırsat olarak değerlendirecektir. Sektörlerin sorunları ve bunların giderilme ya da hafifletilmesi yolları sektör temsilcisi kuruluşlarla yakın temasla belirlenmeli takip ve koordine edilmelidir.