Ana sayfa HAYDAR BİRCAN Nisa Suresi

Nisa Suresi

570
0

Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin bunu yaparak Allah’a aleyhiniz de apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz.Kafirleri ve müşrikleri dost edinmeme konusu Kuran-ı Kerim de sık sık zikredilen ve üzerinde durulan bir konudur. Yahudi ve Hıristiyanların müminlere dost olamayacağı Müslümanların da onları dost edinememeleri gerektiği ısrarla belirtilir. Zaruret sebebiyle iş birliği ve dayanışma yapılabilir. Ancak bu dostluktan farklı bir ilişkidir!

 Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsınız. Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler Allaha sımsıkı sarılıp dinlerini , ibadetlerini yalnız onu için yapanlar başkadır. İşte bunlar gerçekte müminlerle beraberdir ve Allah müminlere yakında büyük mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size neden azap etsin!

Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Dinin samimi bağlıları yanında hemen her zaman menfaatleri icabı inanmış görünen vaziyeti kurtarma için zahiren müminlerin yanında bulunan kimseler vardır. Bunlara münafıklar denir. Allah dünyada değilse bile ahrette münafıkların sahte örtüsünü kaldıracak namert kafirler oldukları için onları cehennemin dibine koyacak haklarında tövbe edip vazgeçenlerin üç vasfından bahsediyor ki bunlar aynı zamanda imandaki samimiyetin şart ve alametleridir.

1.Yalnızca sözle yetinmeyip halini düzeltmek

2.Allaha ve onun kitap ve sünnette tecelli eden iradesine sımsıkı bağlanmak.

3. Dini hayatını insanların rızası ve dünya menfaatleri için değil yalnızca Allah rızası için yaşamak işte bunlar samimi ve sağla bir imanın neticeleridir.

Saadet Partisi Başkan Yardımcısı Haydar Bircan