Ana sayfa İBRAHİM KARSİ KAMU MALINDAN ÇALMA VEYA GULÛL SUÇU

KAMU MALINDAN ÇALMA VEYA GULÛL SUÇU

293
0
PAYLAŞ

‘’Ey insanlar ! Sizden evvelkileri şu halleri mahvetti : İçlerinden seçkin biri hırsızlık yapınca onu serbest bıraktılar ; güçsüz biri hırsızlık yapınca onu cezalandırdılar .’’

Hz. Muhammed

MAUN SURESİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1. Din gününü (İslam’ı, ahirette ceza ve mükâfatı) yalanlayanı gördün mü?

2. İşte o, yetimi itip kakar.

3. Yoksulu doyurmayı teşvik etmez (önayak olmaz).

4. Şu namaz kılanların vay haline!

5. Onlar namazlarından gafildirler (önem vermezler).

6. Onlar gösteriş (için ibadet) yaparlar.

7. Ve onlar en küçük bir yardımı (zekâtı) da engellerler.

AYET 7 :

‘’Ve onlar , kamu hakkının yerine ulaşmasına /zekata /yardıma /iyiliğe engel olurlar .’’

Maun suresinin son ayetindeki ‘yemne’un’ mucize beyanı ‘Kamu hak ve imkanının gitmesi gereken yere ulaşmasına engel olmak . Anlamındadır.

Maun ihlali sadece fiilen gasp , aşırmak, zimmete geçirmek , bizzat yemek değildir. Kamu hak ve imkanının gitmesi gereken yere gitmesine engel olmak  da bir Maun ihlalidir.

Derler ki , ‘’ Ben yemedim, çalmadım, elimi sürmedim, bir lokması bile kursağıma gitmedi.

Neden suçlu olacak mışım?  Evet , sizler çalıp yemediniz , elinizi bile sürmediniz ama :

Çalanlara destek oldunuz, çalanlara seyirci kaldınız, çalanların gözden kaçırılmasına sebep oldunuz, çalanların deşifre edilmesine yardımcı olmadınız, çalanların yargılanması için gayret göstermediniz, çalanların bir biçimde karşılık vereceğini bildiğiniz için onlara göz yumdunuz, Maun suresi beyyinesinin tanınıp hayata geçmesine yardımcı olmadınız, Maun suresinin tanınması için gayret gösterenlere çelme taktınız veya çelme takanlara destek verdiniz, Maun suresi mesajının duyulup tanınması için kılınız kıpırdatmadınız.

Kısacası sizler , zulme dolaylı yoldan destek vererek şu iki ayeti çiğnediniz :

 ‘’Hainlere , yandaş olma !’’ ( Nisa 105)

 ‘’ Zulmedenlere eğilim göstermeyin ! ‘’ Yoksa ateş sizi sarmalar. Allah’tan başka dostlarınız kalmaz , size yardım da edilmez’’ ( Hud, 113)

Muhterem kardeşlerim , bugünkü yazımızla Maun suresinin üzerimize yüklediği sorumluluğu yerine getirmiş oluyoruz.

‘’ Eğer ümmetim kamu malından çalma günahını işlemese karşılarına ebediyen düşman dikilemez.’’

Hz. Muhammed

Kamu haklarına tecavüzü ifade için Kur’an ve hadis dilinde GULÛL  sözcüğü kullanılmaktadır. Teknik bir fıkıh terimi olarak gulûl , ganimetten bir şey aşırmak, ve kamu mallarına ilişkin zimmete hıyanet etmek demektir.

Maun suresinin dinin inkarıyla eşitlediği ihlal de bir gulûl suçudur.  Gulûl’un kelime anlamı ‘hıyanet’ ve gizlice ‘aşırmak’ demektir.

‘’ Bir peygamberin emanete hıyanet etmesi / kamu malından aşırması olacak şey değildir. Her kim hıyanet edip kamu malından bir şey aşırırsa , aşırdığını kıyamet günü yüklenip getirir. Sonra her benliğe ; kazandığı tam ödenir . Hiç birine zulmedilmez .’’ ( Ali İmran , 161)

Cumanız mübarek olsun.  Kalın sağlıcakla.