Ana sayfa Doğru Kalem KIZILAY

KIZILAY

775
0

Misyonu “Proaktif bir kurum olarak afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek, güvenli kan teminini gerçekleştirmek ve zarar görebilirliği azaltmak.”Ve Vizyonu “Türkiye’de ve dünyada, insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olan  Cumhuriyet tarihinden eski  ; 11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla kurulan  , 1877’de “Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti”, 1923’de “Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti”, 1935’te “Türkiye Kızılay Cemiyeti” ve 1947’de “Türkiye Kızılay Derneği” adını alan . Kuruluşa “KIZILAY” adının  büyük önder Atatürk tarafından verilen ; Türk Kızılay’ı  ‘’ Kızılay, vergi kaçakçılığına aracılık etmiştir . Suçlamasının muhatabı olmuştur.

 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Kızılay’ın böyle bir hırsızlığı dahil olması vahim. Devletin parasını bağış yapmak suretiyle kendine prim sağlıyor. Devletin parasını yetkisiz kullanma cüretini gösteriyor Kızılay’ın vergi kaçakçılığına aracılık etmesinde hile olduğu çok açıktır.” Diyerek Türk Kızılay’ı haksız ve mesnetsiz  suçlamaya  maruz bırakılmıştır. Araştırma yapmadan acele davranarak hataya düşmek  ve sonucunda seçmen nezdinde  prestij kaybına uğramamak için , iddiada bulunduğunuz konuda detaylı araştırma yapmayı alışkanlık haline getirmelisiniz.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık ‘ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yapılan aktarma ile  ilgili olarak “Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başka” ifadelerini kullanması tamamen görevi dışı yapılan , Kızılay gibi kurumun başkanlığına yakışmayan talihsiz bir açıklamadır. , Vergi hukuku açısından konunun muhatabı Torunlar Holding GYO iken açıklama yapmak sana  mı düştü ?

Bilindiği gibi ; Torunlar Holding GYO (*) ‘ ait Başkent Gaz şirketi ;  Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na  7 milyon 925 bin dolarlık bağışta bulunmak üzere  Kızılay’a 8 milyon dolar bağışta bulunuyor .Kızılay’da bu şartlı bağış isteğine  uygun olarak 75 bin doları kendi bünyesinde tutarak , söz konusu meblağı Ensar Vakfına  ve  Ensar Vakfı’da ABD’de Turken vakfına gönderiyor.

Burada  yapılan işlem :  ‘’ Resmî Gazete Sayı : 27146

Karar Sayısı : 2009/14633 Ekli “Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü”nün yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 24/12/2008 tarihli ve 4094 sayılı yazısı üzerine, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/2/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI

Kızılay cephesinden ; Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü’ne uygundur. Neden uygundur ?

12) Bir hayır ve insani yardım kuruluşu olarak, amacına uygun faaliyetleri yerine getirmek üzere, yurtiçinden ve yurtdışından ayni ve nakdi yardım toplamak ve kabul etmek, kurban bağışı kabul etmek, her türlü bağış kabul etmek, ulusal ve bölgesel yardım kampanyaları açmak, toplanan kaynakları amacına uygun kullanmak, hiç kimsenin ulaşamadığı veya kimseye ulaşamayan ihtiyaç sahiplerine karşılıksız dağıtmak.

14) Şartlı veya şartsız vasiyetlerden Kızılay yararına görülenleri kabul etmek, söz konusu vasiyetnameler sonucunda Kızılay’a intikal eden ayni ve nakdi kaynakları amacına uygun hizmet üretiminde kullanmak,

Kızılay’ın görevi kendisine yapılan  şartlı bağışın kaynağını ve maksadını  araştırmak değildir. 

1876 Osmanlı- Rus Savaşı’ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na kadar geçen süre içinde, Türkiye’nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler,hasta taşıma servisleri,donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik’in dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiş; I Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’da görülen büyük kolera salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan doğal afetlerde felaketzedelerin bakımını, barınağı ve beslenmelerini sağlamış, uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış; hemşirelik eğitimi, ilkyardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış, korunmaya gereksinen pek çok vatandaşımıza gereken sosyal yardım ve hizmetleri sunan milli kuruluşumuza sahip çıkalım , yıpratılmasına izin vermeyelim .
Saygılarımla,