Ana sayfa HAYDAR BİRCAN BİZİ DE KENDİLERİNE BENZETTİLER

BİZİ DE KENDİLERİNE BENZETTİLER

417
0
PAYLAŞ

Müslümanlar olarak çok tuhaf bir devrede yaşamaktayız. Bizi yaratan bize İslam’ın nimetini ihsan eden Rabbimiz bize gayrimüslimlere dost olmamızı emrediyor. Allah’ı telalanın en sevdiği kulu peygambere fendimiz gayrimüslimlere benzemeyi şiddetle yasaklıyor.İslam ülkelerinde ise bunun tam tersi yapılıyor. Bu konu ile pek çok ayeti kerim ve hadisi şerif var. Gözümüz  bir nebze açılması için  ilk önce ayeti kerimlerden üç tanesine  mealen bakalım: Sen onların dinine uyuncaya kadar ne Yahudiler ne de Hıristiyanlar senden razı olurlar ,de ki doğru yol ancak Allahın yoludur.Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzularını biliyoruz uyacak olursan and olsun ki Allahtan sana ne  bir dost ne de bir yardımcı vardır.(Bakara Suresi)

Ey iman edenler müminleri bırakıp da kafirleri dost etmeyin : Bunu yaparak Allaha aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz(Nisa Suresi)

Ey iman edenler Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin zira onlar birbirinin dostudur. İçinizden onları dost tutanlar onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna yol göstermez.

Sevgili peygamberimiz bizlere onlara yani gayrimüslimlere Hıristiyan ve Yahudilere her hususta emrediyor. Abdullah Ömer’den rivayet edildiğine göre Resullullah şöyle buyurmuştur: Kim kendini bir kavme benzetirse o da onlardandır Hz. Ayşe’den rivayet edildiğine göre Resullullah nazma kılarken eleri böğürlere koymayı mekruh saymıştır. Abdullah amr diyor ki Resullullah  benim üzerimde boyanmış iki elbise gördü ve şöyle buyurdu:Doğrusu bunlar kafirlerin giysilerindendir onları giyme .

Ülkemizde batıya yani Avrupa’ya yanaşma politikasının uygulamaya başlanmasından sonra binlerce kanun çıkartıldı. Son 17 senede bu Avrupalılara benzeme kararlarında adeta bir patlama oldu. Dışişleri Bakanı şu açıklamayı yapmıştı: Son 20 yılda Avrupa müktesebat ve Avrupa Birliği konseyi standartları ile uyumlu 2 binden fazla yasa çıkardık. O, bu kanunları niçin çıkardıklarını şu şekilde açıklıyor; Zihniyet dönüşünün sağlamsı için yaptık. AB bizi aralarına almamıştı.
Ancak bizi de bırakmıyor elini yakamızdan çekmiyordu .Şeytan çarpmışçasına bizi illa  da  kendilerine benzetmek istiyorlardı. Kendilerinde aile mefhumu kalmadı. Zina serbestti.Kadınların evinde oturup anne ve ev hanımı olmasından  ziyade dışarıda olmasını istiyorlardı.Kadın kadına erkek erkeğe evlilikler serbestti .Çocuklar anne ,baba, dede , nine saygısından sevgisinden mahrum büyüyorlardı. Deniz ,spor ,film, tiyatro  ,sanat diyerek kadın vücudunu  teşhir ediyorlardı. Bizi resmen aralarına  akmadılar. Ancak bizi araya alarak pres yaptılar. Zorla kendilerine benzettiler. Sonunda bundan kendileri de rahatsız oldular .Papa ;Müslüman kadınları bizim kadınlar gibi giyinmeye başladı arada fark kalmadı .Sizler Hıristiyan kadınlar farkınızı ortaya koyun boynunuza haç kolyesi takın dedi.Şimdi  ister misinin bizimkiler de haç kolyesi taksınlar!

Yaklaşık bir asırda nerdeyse her hususta onlara yani Avrupalılara benzedik. Bizi aralarına almadılar ancak biz kendilerine benzettiler  ama yine de bizden memnun olmadılar .Şimdi de kalkmış şu 78 başlığa iyi çalışın .Bu 78 maddeyi gerçekleştirin ,öyle gelin diyorlar.Ölür müsün ,öldürür  müsün .Yani İslam’ı değil Hıristiyan dinini tercihe et diyorlar .Kuranı Kerim şöyle diyor: Sen onlardan olmadıkça onlar seni almaz.

Saadet Partisi Başkan Yardımcısı Haydar Bircan