Ana sayfa GÜNDEM Ticaret Odasında KVKK ve VERBİS Hakkında Bilgiler Verildi

Ticaret Odasında KVKK ve VERBİS Hakkında Bilgiler Verildi

762
0

Polatlı Ticaret Odası tarafından  dün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Veri Sorumluları Sicil Belge Sistemi (VERBİS) hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Veri Sorumluları Sicil Belge Sistemi hakkında Avukat Halil Kaan Emektar tarafından yapılan bilgilendirme sunumunda; Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi, Kişisel verilerin aktarılması, Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü, Veri güvenliğine ilişkin  yükümlülükler gibi konular hakkında detaylı bilgiler aktarıldı

Kurul Kararlarındaki Yıllık Çalışan Sayısı Nasıl Hesaplanır

Kişisel Verilerin Korunması kanunu çerçevesinde üyelerin bilgilendirilmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla Polatlı Ticaret Odası tarafından  dün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Veri Sorumluları Sicil Belge Sistemi (VERBİS) hakkında Avukat Halil Kaan tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Avukat Halil Kaan; Kurul Kararlarındaki Yıllık Çalışan Sayısı Nasıl Hesaplandığına dair şu şekilde açıklama yaptı:

Bu kararlarda yer alan yıllık çalışan sayısının hesaplanması için öncelikli tamamlanmış bir yılın olması ve bu tamamlanmış yıl içerisindeki 12 aydan en az 7’sinin her birinde veri sorumlusunca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aylık verilmekte olan Muhtasar prim ve Hizmet beyannamesinde bildirilen çalışan sayısının dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu 7 ayın aynım yıl içerisnde olmak kaydıyla ardışık olması zorunlu değildir. Buna göre bir veri sorumlusu 2017 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermiş olduğu Muhtasar prim ve Hizmet beyannamelerinin en az 7’sinin her birinde bildirmiş olduğu çalışan sayısının 50’den çok olması durumunda kayıt yükümlülüğü 01.10.2018 tarihinde başlamış olacaktır.

Kişisel Veriler Kanununun Kişilere Sağladığı Haklar Nelerdir?

Avukat Halil Kaan Emektar: ‘Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında belli yükümlülükler getirmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinde; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, Doğru ve gerektiğinde güncel olma, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme gibi ilkelere uyulması gerekmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartı Nedir?

Kişisel verilerin işlenme şartları; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır’ dedi.

Verbis Sistemi Nedir?

Emektar’ın sunum eşliğinde devam ettiği seminerde; Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi, Kişisel verilerin aktarılması, Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü, Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler konularında bilgiler aktardı. Av. Emektar VERBİS ile ilgili ‘Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur’ dedi. VERBİS sistemi ile ilgili verilen bilgilerden sonra soru cevap kısmına geçilerek program sonlandı.