Ana sayfa GÜNDEM Avcı: “Ankara, sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş başkenti olarak kalacak”

Avcı: “Ankara, sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş başkenti olarak kalacak”

125
0

Avcı: “Ankara, ülkemizin başkenti olma onurunu, bugün de layıkıyla taşımaktadır”

Cumhuriyet Halk Partisi Polatlı İlçe Başkanı Bilal Haşim Avcı, 13 Ekim Ankara’nın Başkent oluşunun 96’ncı yılını kutladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Polatlı İlçe Başkanı Bilal Haşim Avcı, 13 Ekim Ankara’nın Başkent oluşunun 96’ncı yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Avcı, mesajında şunları söyledi: “Atatürk, Nutkunda da belirttiği gibi Heyet-i Temsil’ iyenin batı illerine, İstanbul’a yakın olmasını istiyordu. Batı illerimizin bir kısmı Yunanlılar tarafından işgal edilmişti. Tehlike buradaydı. Genel durumu idare eden sorumluların en önemli hedefe ve en yakın tehlikeye, ondan zarar görmeyecek bir mesafede bulunmaları kuralına uyulmalıydı. Ankara bu koşulları taşıyan ve İstanbul’la demiryolu bağlantısı olan uygun bir kentti.”

“Ankara, ülkemizin başkenti olma onurunu, bugün de layıkıyla taşımaktadır”

“27 Aralık 1919’da Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi ile bu şehir Millî Mücadele’nin karargâhı olmuştu. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da açılmasıyla yeni Türk devletinin temelleri atıldı. Kurtuluş Savaşı buradan yönetildi. Böylece Ankara, fiilen başkent durumuna geldi.
Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından sonra, İtilâf Devletleri’nin askerleri İstanbul’dan çekildiler. İstanbul’un işgalden kurtulması ile yeni devletin başkentinin neresi olacağı tartışılmaya başlandı. Bazı kişiler İstanbul’un başkent yapılmasını istiyorlardı. Ancak meclisin Ankara’da açılması, buraya fiilen hükümet merkezi olma niteliği kazandırmıştı. Ayrıca Ankara, Türkiye’nin merkezinde, askerî ve coğrafî özellikleriyle başkent olabilecek konumdaydı. İsmet Paşa (İnönü), bir kanun teklifi hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sundu. “Türkiye Devleti’nin başkenti Ankara’dır.” şeklindeki bir maddelik kanun teklifi kabul edildi (13 Ekim 1923). Kanunun yürürlüğe girmesiyle Ankara yeni Türk devletinin başkenti oldu. Büyük bir komutan, üstün nitelikli bir diplomat ve politikacı, örnek devlet kurucusu ve inançlı bir inkılâpçı olan Atatürk, stratejik, jeopolitik ve psikolojik faktörleri çok öncelerden düşünmüş, gerekli önlemleri almış ve zamanı geldikçe uygulayarak, her konuda olduğu gibi Ankara’nın başkent oluşunda da ileri görüşlülüğünü ve yerinde karar verme yeteneğini saptamıştır. Bu şehrin Kurtuluş Savaşı’nda oynadığı siyasî ve stratejik rolünü kimse inkâr edemez. Cumhuriyet’le birlikte hızlı bir gelişme süreci yaşayan Ankara, ülkemizin başkenti olma onurunu, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bugün de layıkıyla taşımaktadır.”

“Ankara, sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş başkenti olarak kalacak”

“Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte Atatürk ilke ve devrimleri ışığında gerçekleştirilen ve dünyada övgüyle karşılanan büyük devrimlerin başlatılmasına öncülük eden Ankara, başkent olmasının ardından çağdaş bir kentleşme sürecine girmiş, diğer kentlerimiz için de her yönden örnek oluşturmuştur. Ticaret, sanayi, sağlık, eğitim ve kültür kenti olma niteliğiyle ülke kalkınmasına önemli katkılarda bulunan Ankara, sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş başkenti olarak kalacak, öncü niteliğini korumayı gelecekte de sürdürecektir. Ulaştığı düzeyle dünyanın seçkin başkentleri arasındaki yerini alan Ankara’nın, kültürel kimliğinin ve tarihsel zenginliklerinin korunması, çevre değerlerine zarar verilmeden geliştirilmesi, yalnızca Ankaralıların değil, tüm yurttaşlarımızın görev ve sorumluluğudur. Ankara’nın başkent ilan edilişinin 96. yıl dönümünü kutlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum.”