Ana sayfa GÜNDEM Kadın Danışma Merkezi haftaya açılıyor

Kadın Danışma Merkezi haftaya açılıyor

681
0

Öztürk: “Kadın, hak ettiği yeri almalıdır”

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Polatlı Belediyesi Meclis Üyesi Serpil Öztürk, Polatlı Kadın Danışma Merkezinin önümüzdeki hafta açılacağını açıkladı.

Polatlı Belediyesi Eylül ayı birinci birleşim birinci oturum meclis toplantısında gündem dışı söz alarak kürsüye çıkan Meclis Üyesi Serpil Öztürk, kadının toplumdaki yeri üzerine konuştu. Öztürk ayrıca geçtiğimiz ay meclis gündemine gelen Kadın Danışma Merkezinin de önümüzdeki hafta açılacağını söyledi.

Şu ana kadar 13 il ve 5 ilçe “Kadın Dostu Kent” ünvanı aldı

Öztürk, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kadın anadır. Kadın kız kardeştir, Kadın eştir. Evin manevi sorumluluğunu alan aileyi birleştirendir. Kadın ve erkek bir bütündür. Toplumun yarısını oluşturan ve tamamını şekillendiren kadın, ailede iş hayatında, siyasette ve sosyal yaşamda hak ettiği yeri almalıdır. Birleşmiş Milletlerin “Kadın Dostu Kent” ünvanı için belediyeler ile ” Yerel Eşitlik Eylem Planı” adı altında 2 yıllık bir çalışma programı hazırlanmıştır. Şu ana kadar 13 il ve 5 ilçe bu ünvanı almıştır. Yerel Eşitlik Eylem Planı; Kadının eğitimi ile ilgili bütün kapsayıcı çalışmaların yapılmasını, Kadına yönelik istihdam programlarının arttırılmasını, Çalışma hayatında eşit yer aldığı ve fırsatlardan eşit yararlandırıldığı, yani kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir.”

“Merkezimiz her türlü şiddete maruz kalan kadına hizmet verecek”

“Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında ; bir önceki mecliste kurulmasına karar verdiğimiz Kadın Danışma Merkezimizin önümüzdeki hafta açılışı yapılacaktır. Merkezimiz her türlü şiddete maruz kalan kadına, psikolojik , hukuki ve sosyolojik yönde danışma hizmeti verip çaresizliğini gidermeyi amaçlamaktadır. Son günlerde üzücü bir şekilde takip ettiğimiz, kadına yönelik şiddette ki artışın önlenmesine büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kadına yönelik şiddet insan hakları ihlalidir. Birleşmiş Milletler kadınlara yönelik Şiddetin önlenmesi Bildirgesinde ve Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesinde kadına yönelik şiddet ” kamusal veya özel yaşamda kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı, ıstırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem , tehdit, zorlama , keyfi olarak özgürlükten ,ekonomik gereksinimlerden yoksun bırakma” olarak tanımlanıyor.”

“Devlet politikası olarak ele alınıp gerekli yaptırımların acilen uygulanmalı”

“İstanbul Sözleşmesinin önsüzünde ” kadınlara yönelik şiddetin erkekler ve kadınlar arasındaki eşitlikçi olmayan güç ilişkilerinin dışa vurumu olduğu, kadınlara karşı ayrımcılık yapılmasına yol açtığı ve kadınların ilerlemelerinin önünde engel olduğu , bu nedenle şiddeti önlemenin bir devlet politikası olması gerektiği vurgulanıyor. Ben bir kadın olarak ” Kadına yönelik şiddetin sadece bir kadın sorunu olarak algılanmaması toplumsal bir sorun olarak çok yönlü olarak incelenmesi ve devlet politikası olarak ele alınıp gerekli yaptırımların acilen uygulanmasını temenni eder saygılar sunarım.”